MENU

Jaarverslag en meerjarenbeleid

Ieder jaar maakt de NKBV een jaarverslag waarin wordt weergegeven wat er in het afgelopen jaar gebeurd is. De richting voor het meerjarenbeleid van de NKBV ligt vast in meerjarenbeleidsplannen over periodes van vier jaar.
Bekijk de jaarverslagen en meerjarenbeleidsplannen van de afgelopen jaren.

Meerjarenbeleidsplan

Jaarverslag

Financieel jaarverslag

Jaarplan

Begroting