MENU

Organisatie

De klim- en bergsport vormgeven doen we samen, of het nu om bergwandelen, alpinisme de klimsport of winterbergsport gaat. De NKBV kan rekenen op een grote groep vrijwilligers en professionals met veel kennis en ervaring. We zijn een vereniging voor leden, door leden. Dit vind je terug in de manier waarop de NKBV georganiseerd is.

Vergadering van Afgevaardigden (VvA)

De Vergadering van Afgevaardigden (VvA) is het hoogste orgaan van de NKBV en vertegenwoordigt alle leden. Afgevaardigden worden geïnformeerd over beleid en projecten gevraagd om oordeelsvorming hierover. Uiteindelijk is de VvA collectief verantwoordelijk voor de besluitvorming over o.a. het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan, de jaarrekening, begroting, bestuurs- en commissieverkiezingen, statuten en eventuele andere voorstellen die worden ingebracht. Jaarlijks worden tenminste twee vergaderingen gehouden, in juni en november. Afgevaardigden worden tijdens een regio- of sectievergadering benoemd voor een periode van een kalenderjaar, met een maximum van drie jaar.

VVA kalender Jaarverslag en MJBP

NKBV-bestuur

Het bestuur bestuurt de vereniging vanuit de filosofie ‘besturen op hoofdlijnen’. Het bestuur dat bestaat uit vrijwilligers, heeft alle bevoegdheden en heeft deze gedelegeerd aan de directeur van het verenigingsbureau. Het bestuur is en blijft eindverantwoordelijk voor alle aspecten van inhoudelijk beleid en de bedrijfsvoering. Het bestuur legt daarover verantwoording af aan de VvA.

bestuursleden

Directie en verenigingsbureau

De directeur heeft de integrale verantwoordelijkheid voor de leiding van de organisatie en de realisatie van de doelstellingen van de vereniging binnen het door het bestuur vastgestelde kaders. Het verenigingsbureau wordt aangestuurd door de directeur en bestaat uit professionals. Zij faciliteren de diverse vrijwilligersgremia vanuit de filosofie ‘centraal faciliteren om lokaal te organiseren’. Daarnaast verzorgt het verenigingsbureau het (landelijke) aanbod aan cursussen, reizen en workshops, de doorlopende reisverzekering, de organisatie van (sport)evenementen, enz. Tevens verzorgt het bureau de marketing van de vereniging, de communicatiekanalen en de overige informatievoorziening.

Medewerkers

Commissies

Regio's en secties

Stichting HOF

Legaatfondsen