MENU

Privacyverklaring

De privacyverklaring van de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV) heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens.

De NKBV spant zich in om ervoor zorg te dragen dat alle persoonsgegevens die door haar leden worden verstrekt vertrouwelijk worden behandeld en alleen zullen worden gebruikt in overeenstemming met de wet en met de richtlijnen zoals in de privacyverklaring omschreven. Heb je vragen? Neem dan contact met ons op via privacy@nkbv.nl.

Algemene privacyverklaringen

Opleidingen

Wedstrijden

Klimvaardigheidsbewijzen

HerBerg

Regio's