MENU

Bestuur

Het NKBV-bestuur bestaat uit vrijwilligers die verkozen zijn door de afgevaardigden tijdens de ledenvergadering van de NKBV.

Het bestuur bestuurt de vereniging vanuit de filosofie ‘besturen op hoofdlijnen’. Het bestuur heeft alle bevoegdheden en heeft deze gedelegeerd aan de directeur van het verenigingsbureau. Het bestuur is en blijft eindverantwoordelijk voor alle aspecten van inhoudelijk beleid en de bedrijfsvoering. Het bestuur legt daarover verantwoording af aan de VvA. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers en is te bereiken via bestuur@nkbv.nl.

Van links naar rechts: Pieter-Jan van der Eijk, Yolanda de Both, Peter Valkenburg, Marieke Pronk-Backer Dirks, Roald van der Linde.

Voorzitter: Peter Valkenburg
Secretaris: Roald van der Linde
Penningmeester: Yolanda de Both
Portefeuille Bergsportreizen, Sportklimmen en Wedstrijdsport: Marieke Pronk-Backer Dirks
Portefeuille Opleidingen en Veiligheid: Pieter Jan van der Eijk