MENU

Bestuur

Het NKBV-bestuur bestaat uit vrijwilligers die verkozen zijn door de afgevaardigden tijdens de ledenvergadering van de NKBV.

Het bestuur bestuurt de vereniging vanuit de filosofie ‘besturen op hoofdlijnen’. Het bestuur heeft alle bevoegdheden en heeft deze gedelegeerd aan de directeur van het verenigingsbureau. Het bestuur is en blijft eindverantwoordelijk voor alle aspecten van inhoudelijk beleid en de bedrijfsvoering. Het bestuur legt daarover verantwoording af aan de VvA. Het bestuur bestaat uit vrijwilligers.

Voorzitter: Joachim Driessen
Interim manager & industry advisor Acletta Management
Eigenaar Blink Uitgevers
Secretaris: Marnix van der Werf
Advocaat
Penningmeester: Yolanda de Both
CFO at Acture Groep
Portefeuille Bergsportreizen: Paul Kwakkenbos
Manager Change Communications Programs E.ON Group
Portefeuille Opleidingen en Veiligheid: Pieter Jan van der Eijk
Project manager, proces manager in de zakelijke dienstverlening
Portefeuille Sportklimmen en Wedstrijdsport: Frits Cattenstart
Contract manager