MENU

Daarom heb je een klimjaarkaart

Met de klimjaarkaart kunnen NKBV-leden klimmen in de Belgische klimgebieden die door CAB, KBF, UBS (en indirect door NKBV) beheerd worden.

Waarom een klimjaarkaart?

Wanneer je in de Belgische klimgebieden wilt klimmen of klettersteigen dan heb je als Nederlander een klimjaarkaart nodig. Waarom is dat? In België liggen vrijwel alle rotsmassieven op privé-terrein. Je mag alleen met de nadrukkelijke toestemming van de eigenaar of de beheerder dergelijk terrein betreden en op de rotsen klimmen. De drie Belgische klimfederaties CAB, KBF en UBS hebben voor 36 van de grootste Belgische klimgebieden met de eigenaren afspraken over de toegang, het beheer en het onderhoud gemaakt zodat jij er als klimmer terecht kan. Dit kost de federaties jaarlijks flink wat geld. CAB, KBF en UBS hebben deze kosten in hun lidmaatschapsbijdrage verrekend. De NKBV heeft haar kosten niet in de lidmaatschapsbijdrage verrekend, en vraagt daarom aan de klimmers onder haar leden om een aparte bijdrage.

Vraag de klimjaarkaart aan

Voor slechts € 20,- per jaar (€ 15,- voor leden jonger dan 25 jaar) heb je als NKBV lid een jaar lang toegang tot alle 36 door de Belgische klimfederaties CAB, KBF en UBS beheerde klimgebieden. Je kan bovendien introducées meenemen. Check om welke klimgebieden het gaat in de NKBV Tochtenwiki.

Klimjaarkaart aanvragen klimmen met introducés NKBV Tochtenwiki

Controle

In de Belgische klimgebieden wordt regelmatig gecontroleerd of de bezoekers ook daadwerkelijk lid zijn van een klim- of bergsportfederatie. In het geval van NKBV-leden wordt gecontroleerd of ze beschikken over een klimjaarkaart. Zorg er dus voor dat je jezelf kunt identificeren als NKBV-lid én kan laten zien dat je beschikt over een geldige klimjaarkaart. Je moet daarnaast verplicht beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering particulieren (avp).

Per 1 januari 2020 wordt er door de NKBV GEEN ledenpas met daarop de vermelding klimjaarkaart meer verzonden. Bij controle in een van de klimgebieden in België laat je daarom je digitale klimjaarkaart zien op je smartphone, bijvoorbeeld in de NKBV-app. Handig, want je telefoon vergeet je niet zo snel mee te nemen! Voor vertrek kun je eenvoudig een screenshot maken van jouw NKBV-profiel of jouw profiel downloaden via de downloadlink, zodat je de pas kunt tonen zonder goede internetverbinding.

Tip: sla het tabblad van de app waar de klimjaarkaart op staat vermeld offline op. Dan kun je altijd ook zonder dat er een internetverbinding is je klimjaarkaart laten zien. Wil je niet afhankelijk zijn van je telefoonbatterij, heb je geen smartphone of wil je geen apps, dan kun je de klimjaarkaart ook downloaden. Ga daarvoor naar je MijnNKBV-account en print het bewijs uit. Neem vervolgens ook je ledenpas mee op klimtrip.

  • Toon de controleur de NKBV app als bewijs dat je een klimjaarkaart hebt. Op het tabblad met je gegevens staat dit vermeld in het grijze blok met lid-soort, reisverzekering, annuleringsverzekering en klimjaarkaart. Tip: Download het tabblad met je NKBV-profiel (via de knop op het tabblad) of maak een screenshot. Je kan ook inloggen in mijnnkbv via je telefoon en daar laten zien dat je lid bent en een klimjaarkaart hebt afgesloten.
  • Ga naar Mijn NKBV en print (fysiek of screenshot) het betalingsbewijs. Neem dit met je ledenpas mee naar het klimgebied.

Groepen

Groepen van 10 personen of meer die in georganiseerd verband willen klimmen of klettersteigen moeten zich van te voren aanmelden. Dit geldt ook voor de bij de NKBV aangesloten verenigingen, clubs en regio's. Reden hiervoor is het reguleren van de toeloop tijdens drukke weekenden (met name in voor- en najaar) over het beperkt aantal klimgebieden. Omdat in de milieuvergunningen die zijn afgegeven voor de rotsmassieven een maximaal aantal klimmers per dag is opgenomen is het noodzakelijk dat we (NKBV, KBF en CAB) de bezoekersstroom in goede banen leiden. In de milieuvergunning van sommige massieven is overigens opgenomen dat klimmen in groepen niet is toegestaan (Aiguilles de Chaleux en Flône).

  • Wil je klimmen of klettersteigen met een groep? Mail of bel met ledenservice@nkbv.nl | 0348 409 521
  • Check hieronder of het gebied geschikt is voor groepen.

NKBV Tochtenwiki Geschiktheid groepen

Niet aan de NKBV verbonden groepen die in de Belgische rotsen willen klimmen nemen direct contact op met KBF en CAB:

Huur, onderhoud en kosten

Om de toegang tot de rotsen mogelijk te maken, pachten de twee grote Belgische klim- en bergsportfederaties, de Klim- en Bergsport Federatie (KBF) en de Club Alpin Belge (CAB) én de Union Belge de Spéléologie (UBS) rotsmassieven van de eigenaren. In enkele gevallen zijn ze zelf eigenaar van een klimgebied. Pacht, onderhoud, en beheer zijn complex en kosten veel geld. Zo moeten er bouw- en milieuvergunningen worden aangevraagd en up-to-date worden gehouden voor alle klimgebieden. Ook het onderhoud van klimroutes en de bouw en onderhoud van klettersteigs kost jaarlijks veel geld. CAB en KBF laten daarom alleen leden tot de door hen beheerde gebieden toe.

Buitenlandse leden van bij IFSC of UIAA aangesloten verenigingen mogen vrij klimmen in de door KBF, CAB en UBS beheerde gebieden. Nederlanders echter niet. Het idee hierachter is reciprociteit, oftewel 'gelijk oversteken'. Omdat de (bijvoorbeeld) Franse federaties ook klimgebieden beheren mogen Franse FFME of FFCAM leden 'gratis' klimmen in de door KBF en CAB beheerde gebieden en vice versa. Dit geldt niet voor Nederlanders, simpelweg omdat we in Nederland de Belgen op het vlak van klimgebieden niks te bieden hebben. Daarom geldt in België sinds begin jaren '90 een speciale regeling voor Nederlandse klimmers, de zogenaamde klimregeling met de bijbehorende 'klimjaarkaart'.

De klimregeling omschrijft en regelt de toegang van Nederlandse klimmers tot de Belgische rotsen. Belangrijk onderdeel van de klimregeling is dat de NKBV jaarlijks bijdraagt aan de kosten van de klimjaarkaart-gebieden. In 2023 was dit bedrag ongeveer € 130.000. In ruil daarvoor mogen NKBV-leden in de door KBF, CAB en UBS beheerde klimgebieden in België klimmen. Zowel CAB, KBF als UBS hebben de kosten voor pacht en onderhoud van de klimgebieden in hun eigen lidmaatschapspremie verwerkt. De NKBV heeft dat voor haar leden niet gedaan. Daarom moeten NKBV-leden die in de Belgische klimgebieden willen klimmen de zogenaamde klimjaarkaart apart aanschaffen. De inkomsten van de verkoop van de klimjaarkaart komen overeen met wat de NKBV aan CAB en KBF bijdraagt voor pacht en het onderhoud van de klimgebieden. Met de klimjaarkaart draag je dus jouw steentje bij aan huur, inrichting en onderhoud van de Belgische klimgebieden.

Onderhoud klimgebieden GEDRAGSREGELS BelgiëTe gast in de rots

36 klimgebieden

Je hebt met de NKBV klimjaarkaart toegang tot 36 Belgische klimgebieden. Een vervijfvoudiging ten opzichte van 15 jaar geleden! En de groei is er nog niet uit. Nieuw in 2022 waren de Carrière de Maizeret, de Rocher des Béguines en de Carrière de Chokier. In 2021 werd Mozet toegevoegd en in 2020 werden er maar liefst 9 door de UBS beheerde klimgebieden toegevoegd; Dalle du Four a Chaux (Esneux), Dalle du Fond des Cris, Rochers de Sainte-Anne (Tilff), Porche de Roiseux, Roche à Frêne, Rocher du Calvaire (Bomal), Roche aux Corneilles, Rocher de Bretaye, Roc a l'Aisne. Vind meer info over deze gebieden in de Tochtenwiki via onderstaande link.

Onze Belgische collega's van de KBF, CAB en USB werken momenteel hard aan het beschikbaar maken en inrichten van nog meer klimgebieden. De komende jaren zal er waarschijnlijk gemiddeld jaarlijks één klimgebied aan de klimjaarkaartregeling worden toegevoegd. Mede dankzij jouw bijdrage!

4 Klettersteigs

Je hebt met de NKBV klimjaarkaart toegang tot 4 klettersteigs die in de klimjaarkaartgebieden Pont à Lesse, Grands Malades, Dalle du Fond des Cris en Landelies zijn gelegen. Onze Belgische collega's van de KBF werken momenteel hard aan het beschikbaar maken en inrichten van nieuwe klettersteig-mogelijkheden in Pont à Lesse en Maizeret. Mede dankzij jouw bijdrage!

Ga naar tochtenwiki

Bekijk onze video's op youtube

Ben jij benieuwd hoe is om te klimmen in de klimjaarkaart-gebieden? We zijn gestart met een videoproject om jou thuis al een impressie te geven van elk gebied zodat je duidelijk hebt hoe de stijl is, wat je er allemaal kan en waar je rekening mee moet houden.

De video's staan in deze playlist op het Youtube-kanaal van de NKBV. Je vindt ze ook in de Tochtenwiki bij het betreffende gebied.

Terug naar overzicht