MENU

Klimmen in België met introducés

Nederlanders kunnen alleen in één van de klimjaarkaartgebieden in België klimmen als ze NKBV-lid zijn en een NKBV klimjaarkaart hebben.

Als introducé mee met NKBV-leden

Het is voor NKBV-leden met een geldige klimjaarkaart mogelijk om introducés mee te nemen naar één van de Belgische klimjaarkaartgebieden. Onder introducés worden zowel niet-leden als NKBV-leden zonder klimjaarkaart verstaan. Aan de introducé-regeling zijn een aantal voorwaarden verbonden. Deze zijn identiek aan de voorwaarden die onze Belgische collega-federaties KBF en CAB voor hun leden hebben opgesteld. De voorwaarden zijn als volgt:

  • Alleen leden met een geldige NKBV klimjaarkaart kunnen introducés meenemen;
  • Per keer mag je maximaal 2 personen meenemen;
  • Dat mag maximaal 3 keer per jaar;
  • De aanvraag geldt voor een specifieke datum (dag of weekend);
  • De kosten zijn € 11,00 per persoon (ongeacht of voor een dag of voor een weekend);
  • Het is mogelijk om aanvullend voor € 8,00 per persoon een reis- en ongevallenverzekering af te sluiten. Deze verzekering is niet verplicht;
  • Beide producten kunnen in de webshop worden aangeschaft;
  • Het is wel verplicht dat iedere introducé (net als het lid dat de introducé meeneemt) beschikt over een eigen aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren (AVP).

De aanvrager ontvangt in de mail een bevestiging van zijn bestelling. Deze bevestiging moet samen met het bewijs van NKBV-lidmaatschap en de klimjaarkaart mee worden genomen naar het klimgebied om aan de eventuele controleurs te tonen. Zowel de aanvrager als de introducés kan gevraagd worden zich te identificeren.

Bestel in webshop

Als introducé mee met activiteiten van regio's, verenigingen en SAC's

NKBV-regio’s en de NKBV aangesloten klimclubs kunnen introducés meenemen naar de Belgische klimgebieden. Een introducé hoeft geen lid te zijn van de NKBV. De regio of SAC moet voor iedere introducé een weekendkaart voor het specifieke weekend en het specifieke gebied aanschaffen. Introducés kunnen slechts tweemaal gebruik maken van deze mogelijkheid. De kosten per persoon zijn:

  • Een eenmalige klimkaart van € 7,50 voor een weekend klimmen in België;
  • Een reis- en ongevallenverzekering à € 8,00 voor het weekend. Deze verzekering is niet verplicht. De Belgische klimfederaties verlangen echter wel dat iedere klimmer beschikt over een eigen aansprakelijkheidsverzekering.

Wat is de procedure? Vraag bij ledenservice@nkbv.nl naar een formulier dat je als organisator (dus niet als individueel lid) na het invullen van de lijst met deelnemers weer kan terugsturen aan ledenservice. De kosten worden per kwartaal in rekening gebracht bij de penningmeester van de regio/vereniging/SAC.

De KlimjaarkaartKlimjaarkaart aanvragen