MENU

Klimmen in België met introducés

Nederlanders kunnen alleen in één van de 31 klimjaarkaartgebieden in België klimmen met een klimjaarkaart, behalve als ze als introducé meegaan bij een verenigingsactiviteit. Medio 2020 wordt het ook voor leden mogelijk introducés mee te nemen.

Als je gaat klimmen in België, heb je als Nederlander bijna altijd een klimjaarkaart nodig. Er zijn weliswaar diverse klimgebieden vrij toegankelijk, maar deze zijn meestal fors kleiner dan de door KBF en CAB beheerde gebieden. Vaak is de toegang ook niet formeel geregeld. Informatie over de gebieden waarvan de toegang wel goed geregeld is én die voor Nederlanders vrij toegankelijk zijn vind je, net als voor de 31 klimjaarkaartgebieden, in de NKBV tochtenwiki.

Introducé-regeling regio's en SAC's

NKBV-regio’s en bij de NKBV aangesloten klimclubs hebben de mogelijkheid introducés in de Belgische rotsen te laten klimmen. Zij hoeven dan geen lid te zijn van de NKBV, maar moeten wel een weekend-klimkaart aanschaffen. Individuele klimmers kunnen geen eenmalige klimkaart aanvragen. Introducés kunnen slechts tweemaal gebruik maken van deze mogelijkheid. De kosten per persoon zijn:

  • een eenmalige klimkaart van € 6 voor een weekend klimmen in België;
  • € 7,50 reis- en ongevallenverzekering voor het weekend. Deze is niet verplicht, maar een introducé moet wel minimaal beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering.

De kosten worden per kwartaal in rekening gebracht bij de penningmeester van de regio/SAC. Download het formulier dat je als organisator, dus niet als individueel lid, ingevuld kunt terugsturen aan ledenservice@nkbv.nl.

Introducé-regeling NKBV-leden

Vanaf de zomer van 2020 zal het voor individuele NKBV leden mogelijk zijn om tot driemaal per jaar twee niet-leden mee te nemen naar een klimjaarkaartgebied.

  • Alleen leden met een geldige klimjaarkaart mogen introducés meenemen.
  • Dat mag maximaal 3 keer per jaar.
  • Per keer mag iemand 2 personen meenemen.
  • De aanvraag is voor een specifiek gebied en specifieke datum.
  • De kosten zijn € 11,00 + € 7,50 voor een reis- en ongevallenverzekering. Deze is niet verplicht, maar een introducé moet wel minimaal beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering.

De aanvrager ontvangt in de NKBV app een bevestiging van zijn bestelling en ziet daar de introducés die hij/zij heeft aangemeld. Dit kan worden getoond aan de controleurs in de klimgebieden.