MENU

Onderhoud klimgebieden

Om de klimgebieden in België en Duitsland beklimbaar te houden is jaarlijks onderhoud nodig. Als je een klimjaarkaart hebt draag je al bij aan het onderhoud, maar ook je fysieke hulp is hard nodig.

De klimgebieden die met de klimjaarkaart toegankelijk zijn worden door de Belgische klim- en bergsportfederaties, de Klim- en Bergsportfederatie (KBF), de Club Alpin Belge (CAB) en de Union Belge de Speleologie (UBS) beheerd en onderhouden. Daarnaast houden KBF en CAB zich ook bezig met het vergunt krijgen van nieuwe klimgebieden en de enorme werkzaamheden die daar bij komen kijken.

Een fors deel van de kosten die dit met zich meebrengt wordt opgebracht door de verkoop van klimjaarkaarten aan Nederlandse klimmers die in België willen klimmen. Zo wordt in 2022 door de NKBV ruim € 115.000 aan de Belgische klim- en bergsportfederaties overgemaakt. Ons gezamenlijk streven is om zoveel mogelijk klimmers van het klimmen te laten genieten, maar op een gecontroleerde manier. Goed beheer en onderhoud van de klimgebieden, die meestal in Natura 2000 zones liggen, is daarbij noodzakelijk.

Onderhoud

Het toegankelijk houden van de klimgebieden vraagt om continu beheer. Afhankelijk van het gebied zal er eens in de zoveel jaar tot meermaals jaarlijks onderhoud moeten worden verricht. Natuurlijke rotsen zijn door hun natuurlijke ontstaanswijze relatief onderhoudsarm. Het beklimbaar houden van steengroeven is daarentegen zeer arbeidsintensief. Het werk dat hiervoor nodig is wordt verricht door medewerkers en vrijwilligers van de Belgische klim- en bergsportfederaties. Vrijwilligers van de NKBV ondersteunen bij deze werkzaamheden.

Tijdens door KBF, CAB en UBS georganiseerde onderhoudsdagen worden losse stukken rots verwijderd, bomen geveld, planten gesnoeid, nieuwe paden aangelegd en soms ook nieuwe routes behaakt, of bestaande routes herbehaakt. Voor plant- en diersoorten die het beschermen waard zijn worden gunstige leefomstandigheden gecreëerd. De omvang en aard van de werkzaamheden wordt in overleg met de betreffende overheden (waaronder het Département de la Nature et des Forêts) vastgelegd in milieuvergunningen.

Onderhoudsdagen vinden normaliter in het late najaar, de winter en vroege voorjaar plaats, wanneer de klimgebieden rustig zijn en broedende vogels niet verstoord worden.


Help mee

De klimgebieden kunnen niet zonder de inzet van vrijwilligers. Als NKBV regio, klim-vereniging of individu kun je een steentje bijdragen. Dat wordt heel erg gewaardeerd! Een klusdag, kuisdag op z'n Vlaams, houdt normaal gesproken in dat er één dag van een weekend wordt gewerkt. De andere dag kun je naar eigen believen besteden. Als je mee wilt helpen moet je tegen viezigheid kunnen, ouder dan 18 zijn en een bergsportverzekering hebben. Wil je ook in de touwen op de rotswand werken, dan moet je in het bezit zijn van een klimvaardigheidsbewijs Outdoor Voorklimmen.

Als je zelf mee wilt helpen aan het onderhoud van een Belgisch klimgebied dan zijn er drie opties om dat te doen:

  • Zelf contact opnemen met de betreffende Belgische organisatie, de CAB of de KBF. Het is voor de organisatie handig om met een klein groepje klimmers (bijvoorbeeld 4) af te spreken om te komen helpen. Geef bij je aanmelding ook aan wat voor extra competenties de deelnemers hebben. Zo is het handig om te weten dat iemand geschoold is in werken op hoogte of een expert is met de kettingzaag. Dat soort skills zijn erg handig!
  • Tweemaal per jaar, in het voorjaar en het najaar, wordt door KBF een open rotsbeheerdag georganiseerd. Op een dergelijke dag is over het algemeen iedereen welkom, zowel met als zonder rotsklimervaring. Er vindt namelijk ook vaak snoei- en sjouwwerk plaats op de grond. Kijk in de agenda voor de eerstvolgende data.
  • Er zijn drie NKBV teams (DRT Midden, DRT Zuid, DRT Amsterdam) die grotendeels zelfstandig aan de slag kunnen op een aantal massieven van de KBF. Deze teams helpen ze ook bij het inrichten van een nieuwe sector in Sy. Je kan via drt@nkbvamsterdam.nl, drt@limburg.nkbv.nl, drt@midden-nederland.nkbv.nl contact opnemen met deze teams. Je vindt de reeds geplande data ook in de regionale agenda's van enkele van de regio's en SAC's die bij deze teams betrokken zijn (regio Amsterdam, regio Midden-Nederland, regio Midden-Brabant, regio Oost-Brabant, regio Limburg, USAC, ASAC).

Dutch Rebolting Teams

In navolging van de KBF teams die helpen bij het rotsonderhoud, de diverse aan KBF clubs gelieerde Belgian Rebolting Teams, spreken we over Nederlandse 'Rebolting Teams'. Hoewel de naam anders doet vermoeden, gaat het meeste werk in snoeien, breken, zagen, poetsen en sjouwen zitten. Het behaken of herbehaken van bestaande routes is maar een heel gering deel van het werk. Deze naam is blijven hangen van het eerste georganiseerde (KBF) team dat tot doel had routes in Freyr met ontoereikende behaking her te behaken. De KBF telt inmiddels een dozijn teams van wisselende grootte en samenstelling die elk bijdragen aan het rotsonderhoud.

De drie Nederlandse DRT teams zijn pas in 2021 geformeerd. Toch hebben ze hun waarde inmiddels al bewezen. In de toekomst hopen we te groeien naar een situatie waarbij nog meer Nederlandse vrijwilligers, georganiseerd in DRT's, in overleg met de Belgische beheerders de rotsen helpen onderhouden. Idealiter zijn dit groepen van 10 à 20 personen die in wisselende samenstelling minimaal 4 à 5 keer per jaar een dag rotsonderhoud kunnen uitvoeren.

Vind je de Belgische rotsen gaaf om in te klimmen, ben je niet bang zijn van vies worden of hard werken en ben je handig met de touwen, met losse rots en snoeihout? Dan is het rotsonderhoud wellicht iets voor jou. Vaak wordt samengewerkt met Belgische teams - en dat is heel erg gezellig! Een werkdag wordt vaak gezamenlijk afgesloten met een BBQ, een kampvuur of een gezellige avond in de Chavéehut of HerBerg.

Wil je met een club of regio op reguliere basis meehelpen met onderhoud neem dan contact op met sport@nkbv.nl o.v.v. 'Onderhoud klimgebieden'. We zullen dan op basis van jullie eigen wensen en in overleg met de DRT's, CAB of KBF kijken of jullie geschoold kunnen worden tot zelfstandig onderhoudsteam.

Onderhoudsdagen CAB

Zodra de data van de onderhoudsdagen bekend zijn verschijnen ze online op de website van de CAB. Onderhoud vindt in het herfst- en winterseizoen plaats om broedende vogels en bloeiende planten niet te verstoren. Gedurende oktober tot en met maart vindt er vrijwel elk weekend wel ergens een onderhoudsdag plaats.

Een onderhoudsdag ziet er meestal als volgt uit:

🚩 RDV 09h45: rendez-vous op de parking;

🗯 10h00: briefing, uitgifte van de te gebruiken materialen en vervolgens aan de slag gaan;

🥪12h00: lunch (broodjes en drinken) en vervolgens weer werken;

🍺 Tegen 16:00 +: borrel na afloop op de locatie of in 't café.

🧷 Zelf mee te nemen materiaal: helm, gordel, karabiners, en eventueel eigen werk(hand)schoenen, zaag, et cetera. Kleding die vuil mag worden en die geschikt is voor de weersomstandigheden.

➕ De CAB deelt uit: het benodigde werkmateriaal zoals touwen, afdaalapparaten, borstels, snoeischaren, zagen, spade, houweel, etc.).

Wil je zelfstandig of met je club/vereniging meehelpen of heb je een specifieke vraag over het meehelpen bij het onderhoud van de massieven van de CAB (Freyr, Dave, Beez, Sy, etc)? Neem dan contact op met Joe Dewez via rochers@clubalpin.be. Dat kan zowel in het Frans als in het Nederlands.

De KBF

De data waarop door KBF onderhoud wordt verricht vind je ook online. Meld je aan door het invullen van het aanmeldformulier, of bij de voor het specifieke weekend genoemde contactpersoon of via rotsklimmen@kbfvzw.be (contactpersoon Koen Hauchecorne). Vermeld bij de aanmelding ook dat je NKBV-lid bent.

Wat biedt de KBF?

  • Het nodige werkmateriaal.
  • Een enthousiast team van ervaren vrijwilligers die je de kneepjes van het vak tonen.
  • Een “warme verrassing”!

Wat verwachten we van jou?

  • Je bent bereid om flink de handen uit de mouwen te steken.
  • Je voorziet aangepaste kledij, werkhandschoenen, een klimhelm en de nodige uitrusting om te rotsklimmen.
  • Je voorziet een persoonlijke lunch en drank.

Wil je meer weten over het onderhoud van de klimgebieden door KBF en het Belgian Rebolting Team? Kijk dan onderstaand webinar of lees meer in het artikel over KBF en het Belgian Rebolting Team.

Duitsland

Veel klimgebieden in Duitsland in de nabijheid van Nederland worden beheerd door de lokale Sektionen van de DAV. Zij organiseren ook onderhoudsdagen. Daarvan is geen centraal overzicht. De belangrijkste klimgebieden voor Nederlanders zijn de Ith, Nideggen, Ettringen en het Sauerland. Deze gebieden worden respectievelijk onderhouden door de Sektion Göttingen, Sektion Eifel/Aachen, de Sektion Koblenz en de Sektion Hochsauerland. Je kan met hen contact opnemen als je wilt helpen bij het onderhoud.

Vergoeding

Wanneer je met je regio of SAC of klimvereniging eenmalig komt helpen bij een collectieve rotsbeheerdag dan kom je in aanmerking voor het vergoeden van de door jullie gemaakte reiskosten (à € 0,19/km). Een voorwaarde is dat je vooraf contact opneemt met sport@nkbv.nl o.v.v. 'Onderhoud klimgebieden'.

Foto credits: Belgian Rebolting Team - BRT Classic

Terug naar overzicht