MENU

Veelgestelde vragen

Alles wat je moet weten over je reisverzekering.

Coronavirus

Wie zijn Hienfeld en Mercer Marsh Benefits?
Aangezien de NKBV niet bemiddelt in verzekeringen, heeft zij Mercer Marsh Benefits aangesteld als adviseur op het NKBV Bergsport- en Annuleringsrisico-verzekeringscontract ten behoeve van de leden van de NKBV. De verzekeringen zijn tot stand gekomen door bemiddeling van Mercer Marsh Benefits en door hen ondergebracht bij W.A. Hienfeld B.V. , die optreedt als gevolmachtigd agent namens verzekeraars.

Hier vind je antwoord op de meest gestelde vragen over de NKBV-reisverzekering. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de NKBV Ledenservice via ledenservice@nkbv.nl of 0348-409521.

1. ALGEMEEN

1.1 Wat wordt verstaan onder een vakantiereis?
Een reis en/of verblijf met als doel ontspanning en/of recreatie met een minimale duur van 24 uur of 1 betaalde overnachting, tot maximaal 60 dagen aaneengesloten.

Let op! Er mag geen sprake zijn van:

  • reizen met een zakelijk karakter;
  • (betaalde) werkzaamheden;
  • studie;
  • stage;
  • familie- of vriendenbezoek, binnen het land waarin verzekerde woont;
  • vrijwilligerswerk, tenzij dit ten behoeve is van de NKBV en/of rechtspersonen die gelieerd zijn aan de NKBV.

Mocht je voorafgaand, tijdens of aansluitend aan een periode van stage, studie, vrijwilligerswerk of zakenreis op vakantie gaan, dan is er uitsluitend dekking tijdens deze vakantie periode voor zover er wordt voldaan aan het begrip reis, zie 1.1 hierboven.

Let op! Valt een deel van de vakantiereis in het volgend jaar, zie dan 1.8 hieronder voor uitleg.

Voorbeeld: Je bent voor een stage 4 maanden in Frankrijk en tijdens of aansluitend aan deze stage periode ga je 2 weken op vakantie. De dekking geldt dan tijdens deze 2 weken vakantie, maar dus niet voor de overige stage periode.

1.2 Hoe sluit ik de Bergsportverzekering af?
Alleen NKBV-leden kunnen de verzekering afsluiten. Bekijk meer informatie over het afsluiten van de verzekering inclusief het lidmaatschap en informatie over het afsluiten van de verzekering als bestaand NKBV-lid.

1.3 Hoe snel moet de factuur betaald worden?
Betaal de factuur van je reisverzekering bij een iDeal betaling binnen zeven dagen na ontvangst van de factuur. Indien je later betaalt, ben je niet verzekerd. Heb je een automatische incasso afgegeven, dan schrijven wij binnen zeven dagen het verschuldige bedrag af van je rekening.

1.4 Hoe lang is de Bergsportverzekering geldig?
De NKBV-Bergsportverzekering is een kalenderjaar geldig, ongeacht het moment van afsluiten. Let op: reizen die langer dan 60 dagen duren, zie 1.6 hieronder.

1.5 Wat moet ik doen in geval van ziekte en ongeval?
In geval van ziekte of ongeval dient u altijd in eerste instantie contact op te nemen met de alarmcentrale van uw zorgverzekeraar.

1.6 Wat moet ik doen in geval van schade of diefstal van bagage (zie artikel 12.1)?
Schade meldt u door gebruik te maken van het schadeformulier en dit na invulling en voorzien van aankoopnota’s en aangifte op te sturen naar W.A. Hienfeld B.V. (Postbus 75133, 1070 AC Amsterdam) of mailen naar schade@hienfeld.nl.

Let op! Bij diefstal neem contact op met de plaatselijke politie en zorg voor een aangifte. Neem een kopie van het proces verbaal mee!

1.7 De verzekering dekt een periode van 60 dagen aaneengesloten; kan ik die periode verlengen?
Ja, het is mogelijk om de aaneengesloten reisduur van deze NKBV-Bergsportverzekering met maximaal 120 dagen te verlengen als jij langer dan 60 dagen aaneengesloten op reis gaat. Voor een reis, waarvan een expeditie (iedere beklimming hoger dan 7.500 meter en tochten naar de noord- en zuidpool en Groenlandse ijskap) het doel of onderdeel is, kan de dekking van deze NKBV Bergsportverzekering met maximaal 33 dagen worden verlengd.

Let op! Een verlenging van de dekking is uitsluitend mogelijk als de aanvraag voor deze verlenging is ingediend én de premie voor deze verlenging is betaald vóór aanvang van de reis. Vul daarvoor dit formulier in en mail het vervolgens naar het op het formulier vermelde e-mail adres. Lees voor verdere informatie de toelichting.

1.8 Kan ik de dekking uitbreiden en/of de verzekerde bedragen verhogen?
Nee, dit is helaas niet mogelijk. Onze Bergsportverzekering is specifiek ontwikkeld voor onze leden en kent een vaste dekking en vaste verzekerde bedragen.

1.9 Wat gebeurt er als ik aan het einde van het jaar op vakantie ga en een deel van de reis in het volgende kalenderjaar valt?
Als er voor het nieuw kalenderjaar géén NKBV-lidmaatschap en NKBV Bergsportverzekering meer is, is er voor dat deel van de reis dat in het volgende kalenderjaar valt geen dekking. Als het lidmaatschap en de Bergsportverzekering zijn verlengd, is er dekking voor dat deel van de vakantiereis die in het nieuwe kalender jaar valt. Voor de gehele reis geldt dat er dekking is tot een maximale reisduur van 60 dagen.

1.10 Valt negatief reisadvies onder de dekking van de Bergsportverzekering
Een negatief reisadvies wordt vastgesteld door de Ministerie van Buitenlandse Zaken http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/reisadviezen. Voor de gebieden van de reisbestemming, welke in het rood zijn aangegeven, geldt een negatief reisadvies. Zolang er nog geen "negatief reisadvies" geldt voor een reisbestemming, is de volledige dekking van de NKBV Bergsportverzekering van kracht. Dit veranderd indien u ervoor kiest om af te reizen naar een land waarvoor een "negatief reisadvies” geldt. Er is dan namelijk een aangepaste dekking van de Bergsportverzekering van toepassing. Alleen de schade die een causaal (oorzakelijk) verband houden met de oorzaak van het negatief reisadvies, is dan niet gedekt op de verzekering. Raakt u gewond tijdens een ongeval zonder dat dit verband houdt met het negatieve reisadvies of wordt uw bagage gestolen, dan geldt hier weer wel dekking voor. De schade moet verband houden met de oorzaak van het negatief reisadvies, wil de verzekeraar zich kunnen beroepen op de uitsluiting molest.

2. PREMIE

2.1 Hoeveel is de premie voor de NKBV-Bergsportverzekering in 2021?

- € 38,75 voor personen van 12 jaar en ouder
- € 19,95 voor personen van 5 t/m 11 jaar
- € 1,60 voor personen t/m 4 jaar

2.2 Waarom is de premie voor de Bergsportverzekering niet elk jaar hetzelfde?
De hoogte van de premie van de NKBV-Bergsportverzekering is afhankelijk van de schadeontwikkeling op ons contract in het (de) ja(r)ar(en) ervoor.

3. DEKKING

3.1 Wat dekt de Bergsportverzekering precies?
In de polisvoorwaarden kun je terug vinden wat er gedekt wordt door de verzekering. De verzekering dekt het klim- en bergsportrisico, maar is ook een vakantiereisverzekering met werelddekking voor bijvoorbeeld een rondreis of zon/strandvakanties.

3.2 Valt mijn auto/huurauto/camper onder de dekking van de Bergsportverzekering?
Nee, deze vallen niet onder de dekking van de Bergsportverzekering. Bij uitval van het vervoermiddel wordt een enkeltje 2e klas trein van de plaats waar het voertuig is uitgevallen tot de woonplaats vergoed, inclusief eventuele kosten van verblijf.

3.3 Valt mijn fiets/mountainbike onder de dekking van de Bergsportverzekering?
Alleen je eigen fiets/mountainbike of geleende fiets/mountainbike (van vrienden/familie) is verzekerd voor zowel schade aan als diefstal van de fiets/mountainbike tot maximaal € 350,00. Een huurfiets is niet verzekerd. Je bent verzekerd wanneer je op eigen gelegenheid mountainbiket of deelneemt aan één- of meerdaagse toertochten (waaronder uitdrukkelijk niet te verstaan: down-hill evenementen), voor zover georganiseerd door de NKBV of zustervereniging dan wel NKBV haar goedkeuring hiervoor heeft gegeven.

3.4 Welke (extreme) sporten vallen onder de dekking?
Sporten die niet onder de uitsluitingen vermeld staan, vallen onder de dekking van de NKBV Bergsportverzekering. De uitsluitingen vind je onder Artikel 24.1.4. van de polisvoorwaarden van de NKBV Bergsportverzekering.

3.5 Is trailrunning/skyrunning/mountainrunning verzekerd?
Ja, dit valt onder de dekking van de polis.

3.6 Zijn trailrun/skyrun/mountainrun/mountainbike/toerski wedstrijden verzekerd?
Doe je mee aan trail-/sky-/mountainrunwedstrijden in het buitenland, dan ben je verzekerd onder de NKBV-Bergsportverzekering. Voor toerskiwedstrijden geldt de dekking uitsluitend in dien deze wedstrijden zijn georganiseerd door de NKBV of één van haar zusterorganisaties/verenigingen, dan wel door de NKBV goedgekeurd.
Mountainbike (down-hill) wedstrijden zijn niet verzekerd. Mountainbike tourtochten -uitgezet op een speciaal parcours- en georganiseerd door NKBV of zustervereniging, of waaraan NKBV haar goedkeuring heeft gegeven zijn verzekerd.

3.7 Is kitesurfen / snow-kiten verzekerd?
Kite surfen is gedekt op alle open wateren. Snow-kite wordt door ons gelijk gesteld aan kitesurfen en is dus gedekt. Kitesurf/snow-kite materiaal is gedekt conform voorwaarden voor een maximum bedrag van €350,00.

3.8 Welke wintersporten vallen onder de dekking van de NKBV Bergsportverzekering?
Alle vormen van wintersport (zie artikel 3.6.2.) tenzij in de voorwaarden uitgesloten (zie artikel 24 lid 24.1.4.).

3.9 Hoe zit het met speedriden/flying (skiën met een parapente)?
Speed-riding/-flying worden primair gezien als luchtsport en niet als sneeuwsport en is dus NIET gedekt.

3.10 Geldt de dekking van de NKBV Bergsportverzekering als ik off-piste ga?
Off-piste afdalingen en tochten zijn verzekerd. Daarbij maakt het niet uit of je ze zelfstandig onderneemt of onder begeleiding van een professional. Wie zich in een off-piste skigebied wil begeven, dient zich goed te laten informeren over de geldende beperkingen en verboden, alsmede over de specifieke regels van het skigebied en je aan geboden en regels te houden. Als je tegen beter weten in -bewust of onbewust- het risico neemt waarbij de kans op schade aanmerkelijk is, kan dat gevolgen hebben voor de verzekeringsdekking. Denk hierbij aan een afgesloten piste. In het slechtste geval wordt schade niet vergoed.

3.11 Ik ga deze winter als skileraar werken in het buitenland. Ben ik dan verzekerd via de NKBV?
De verzekering is alleen van toepassing op reizen en verblijven die het karakter van een vakantie hebben. Als je aan het werk bent als bijvoorbeeld skileraar of horeca medewerker ben je niet verzekerd. Ben je zelf privé aan het skiën naast je werk, dan ben je wel verzekerd. Je dient zelf aan te kunnen tonen dat je op dat moment privé aan het skiën was. Als je als verzekerde in je vrije tijd of in het weekend wilt gaan skiën hoef je geen rekening te houden met de dekkingsperiode van 60 dagen. Je zal immers na het skiën weer gewoon terugkeren op het woon/verblijfadres in het buitenland.

Alleen als je als verzekerde tussendoor de werkzaamheden of aansluitend na de werkzaamheden op vakantie gaat, dien je rekening te houden met de maximale dekkingsperiode van 60 dagen.

3.12 Ik ga deze winter veel skiën in het buitenland en heb om dat te bekostigen ter plaatse een tijdelijke bijbaan in de horeca. Ben ik verzekerd als ik voor/na het werk nog een uurtje een piste mee pak?
Zie antwoord bij punt 3.11.

3.13 Ik ga nadat ik deze winter als skileraar in het buitenland heb gewerkt aansluitend op vakantie. Wat betekent dit voor de dekking onder de NKBV Bergsportverzekering?
De dekking onder de NKBV Bergsportverzekering geldt dan vanaf de eerste vakantiedag met een maximaal aanééngesloten duur van 60 dagen.

3.14. Zijn mijn ski’s en andere materialen ook gedekt?
Ja, je reisbagage is verzekerd op de NKBV Bergsportverzekering voor een bedrag van maximaal € 2.500,00.

3.15 Welke specifieke restricties gelden er precies voor skiërs of boarders?
Er gelden geen bijzondere restricties voor beoefenaars van wintersport.
Let op! Als je tegen beter weten in -bewust of onbewust- het risico neemt waarbij de kans op schade aanmerkelijk is, loop je het risico dat de verzekering schade niet zal uitkeren. Denk bijvoorbeeld aan het risico van verhoogd lawine gevaar of negeren van een skiverbod in bepaalde gebieden.

4. MEDISCH

4.1 Vallen medische kosten die gemaakt zijn in het buitenland (inclusief privékliniek) onder de dekking?
Ja, de tijdens de dekkingsperiode gemaakte medisch noodzakelijke kosten in geval van een ongeval of ziekte worden vergoed tot ten hoogste het verzekerde bedrag zoals genoemd in de polisvoorwaarden. Hierbij geldt dat u in het bezit moet zijn van een in Nederland gesloten zorgverzekering en voor zover de medische kosten volgens de condities van uw zorgverzekering niet zijn gedekt, dan wel niet onder de zorgverzekering worden vergoed ten gevolge van een vrijwillig gekozen eigen risico of vergoedingsmaximum.

4.2 Wordt het (verplichte) eigen risico van mijn zorgverzekering ook vergoed?
Uitsluitend het vrijwillig gekozen eigen risico bedrag komt voor vergoeding in aanmerking. Het door de overheid jaarlijks vast te stellen verplichte eigen risico in de basis zorgverzekering wordt echter niet vergoed.

4.3 Wat moet ik doen in geval van ziekte en ongeval?
Bij ernstige gevallen van ziekte en ongeval dient u altijd in eerste instantie contact op te nemen met de alarmcentrale van uw zorgverzekeraar.

4.4 Ik ben zwanger, ben ik voldoende verzekerd?
Mochten er onverhoopt complicaties optreden tijdens uw zwangerschap dan is hiervoor dekking onder de rubriek medische kosten (als aanvulling op de zorgverzekering).

4.5 Ik heb epilepsie/suikerziekte, kom ik dan in aanmerking voor de volledige verzekering?
Voor ongevallen die worden veroorzaakt door ziekte, kwaal of gebrek is er geen dekking. Ongevallen die niets te maken hebben met ziekte, kwaal of gebrek zijn wel gedekt.

5. WOONACHTIG IN HET BUITENLAND

Helaas is het verzekeren van personen die in het buitenland wonen, aan wettelijke regels gebonden. Dit betekent onder meer dat verzekeraars die zijn gevestigd in Nederland moeten voldoen aan het fiscaal recht dat in het buitenland geldt. Ook binnen de EU is dat zo. De verzekeraars moeten ervoor zorgen dat assurantiebelasting en mogelijk andere heffingen die gelden in het land waar een verzekerde woont, worden geheven en afgerekend. Als een verzekeraar geen fiscaal vertegenwoordigers heeft buiten Nederland, kan zij aan deze eisen niet voldoen. De reden dat NKBV-leden woonachtig in de buurlanden Duitsland en België wel verzekerd kunnen blijven, is omdat Hienfeld (vertegenwoordiger van de verzekeraars) in die landen rechtstreeks toegang heeft tot de belastingdienst.

Maar let op: heb je een NKBV-reisverzekering en woon je in België of Duitsland, dan is het essentieel dat je tijdens elke vakantie óók een zorgverzekering hebt die primair de medische kosten dekt in het land waar jij op reis bent. De NKBV-reisverzekering vormt namelijk uitsluitend een aanvulling op je buitenlandse ziektekosten- of medische verzekering (secundaire dekking) die u maakt. Voor leden die woonachtig zijn in België of Duitsland met een niet Nederlandse nationaliteit geldt voorts dat er uitsluitend dekking is als je iets overkomt tijdens bergsportactiviteiten.

Ben je in het buitenland woonachtig, maar verzekerd met een Nederlands adres, neem dan contact met ons op via ledenservice@nkbv.nl of +31 (0)348 409521.

5.1 Kan iemand die de Nederlandse nationaliteit heeft en woonachtig is het buitenland zich verzekeren via de NKBV?
Ja, dat kan, maar alléén als je woonachtig bent in België of Duitsland. Ben je woonachtig in andere landen, dan kun je je niet verzekeren via de NKBV. Woon je in België of Duitsland, dan dien je, waar in de tekst van de polisvoorwaarden geschreven staat "Nederland", te lezen: "land van vestiging". Dus: België respectievelijk Duitsland.

Belangrijk: Als je woonachtig bent in België of Duitsland is het belangrijk om te controleren of jouw postadres in MijnNKBV gelijk is aan jouw woonadres in België of Duitsland. De reden hiervoor is, dat bij een onverhoopte repatriëring bekend is naar welk land en adres dit moet plaatsvinden. Dus sta je in MijnNKBV met een postadres in Nederland geregistreerd, stuur dan direct een mail naar info@nkbv.nl zodat wij jouw woonadres in België respectievelijk Duitsland kunnen registreren.

5.2 Kan iemand met een niet-Nederlandse nationaliteit en woonachtig is in België en Duitsland zich verzekeren via de NKBV?
Ja, dat kan maar wel met een beperkte dekking. In dit geval geldt de dekking onder de verzekering uitsluitend tijdens bergsportactiviteiten. Uiteraard voor zover deze activiteiten niet zijn uitgesloten (zie de algemene polisvoorwaarden). Dus sta je in MijnNKBV met een postadres in Nederland geregistreerd, stuur dan direct een mail naar info@nkbv.nl zodat wij jouw woonadres in België respectievelijk Duitsland kunnen registreren.

5.3 Zijn de medische kosten gedekt als je in België en Duitsland woont?
Om in aanmerking te komen voor een vergoeding voor medische kosten dient een verzekerde in Nederland of het land waarin verzekerde woont (België of Duitsland) een primaire zorgverzekering te hebben afgesloten. Deze zorgverzekering dient ook dekking te bieden in het land waarin verzekerde tijdens de reis en/of berg-/wintersportactiviteit verblijft. Bovendien geldt voor deze verzekerden per schadegeval een eigen risico. De hoogte van het eigen risico is gelijk aan het verplichte eigen risico dat geldt onder de basis zorgverzekering in Nederland op het moment van jouw schadegeval.

Dus: woon je in België of Duitsland, zorg er dan voor dat je tijdens elke vakantie ook een verzekering hebt die primair de medische kosten in dat land dekt. De NKBV-reisverzekering vormt namelijk uitsluitend een aanvulling op je buitenlandse ziektekosten- of medische verzekering (secundaire dekking).

6. Uitsluitingen

6.1 Welke uitsluitingen staan er in de voorwaarden?
In de voorwaarden staan verschillende uitsluitingen. Zo heb je Algemene uitsluitingen (artikel 5) waarin de uitsluitingen worden genoemd die betrekking hebben op de gehele verzekeringsdekking. Daarnaast zijn er specifieke uitsluitingen per rubriek (artikel 13, 21, 24 en 33) welke betrekking hebben op de rubriek waar deze zijn genoemd. Let op! In artikel 24 staan de specifieke uitsluitingen voor de rubriek Ongevallen. In de Algemene voorwaarden wordt in diverse rubrieken gesproken over een gedekt ongeval, zoals bij geneeskundige kosten (artikel 20 t/m 21) en Buitengewone kosten (artikel 15 t/m 19). Als er op de rubriek Ongevallen een uitsluiting van toepassing is kan men niet meer spreken van een gedekt ongeval en werkt dit ook door naar o.m. de rubrieken geneeskundige kosten en buitengewone kosten. Deze bieden namelijk alleen dekking bij ziekte en een gedekt ongeval.