MENU

Calamiteiten

Dit moet je doen in geval van ziekte of een ongeval

 • Neem bij ernstige gevallen van ziekte, medische hulp, ziekenhuisopname of overlijden altijd eerst contact op met de hulpverleningscentrale van je eigen zorgverzekeraar. Het telefoonnummer daarvan staat vermeld op de polis of het pasje van je zorgverzekeraar.
 • Als er sprake is van een bergsport specifiek ongeval met de hiervoor vermelde gevolgen dan kan je contact opnemen met de NKBV Alarmcentrale. Als je extra reis- en verblijfskosten moet maken door een gedekte oorzaak op de NKBV-reisverzekering, neem dan ook altijd contact op met de NKBV Alarmcentrale.
 • Houd de volgende belangrijke gegevens bij de hand: alle verzekeringspapieren van je zorgverzekering, je NKBV-ledenpas, je paspoort.
 • Maak je tijdens je reis in het buitenland kosten voor spoedeisende geneeskundige behandeling declareer deze kosten allereerst bij je zorgverzekeraar. De dekking “geneeskundige kosten” is namelijk een aanvullende dekking op je zorgverzekering. Als niet alle kosten worden vergoed door je zorgverzekeraar, kan je de overige kosten indienen bij W.A. Hienfeld op de NKBV-reisverzekering. Gebruik hiervoor het digitale schadeformulier reisverzekering welke te vinden is op onze website bij downloads.
 • De NKBV Alarmcentrale is dag en nacht bereikbaar op: Tel: +31(0)703145511. Meld dat je een reis- en ongevallenverzekering hebt afgesloten bij W.A. Hienfeld via de NKBV en je lidnummer. Helaas is bellen met de alarmcentrale via internet (nog) niet mogelijk. Wij adviseren u in het geval u vanaf uw locatie geen bereik heeft op uw gsm zo mogelijk een e-mail te sturen naar alarmcentrale@anwb.nl met uw hulpvraag. Deze mailbox wordt 24 uur per dag bewaakt, zodat hulpverleners van de ANWB kunnen meedenken over manieren om toch telefonisch contact te krijgen. Of maak zo mogelijk gebruik van een vast lokaal telefoonnummer, satellietlijn of schakel de reisleider/reisorganisatie hiervoor in.

Dit moet je doen in geval van verlies of schade

 • Doe bij verlies of diefstal van bagage altijd aangifte bij de plaatselijke politie. Vraag om een schriftelijke verklaring.
 • Bewaar beschadigde voorwerpen zodat je in overleg met de verzekeraar de schade kan vaststellen.
 • Vul het digitale schadeformulier reisverzekering in met alle relevante informatie om uw reisschade bij W.A. Hienfeld te melden.

Dit moet je doen bij annulering van je vakantie

 • Wanneer je als gevolg van ziekte, overlijden of andere onverwachte gebeurtenissen (zie polisvoorwaarden) je reis moet annuleren, kun je de ongenoten reisdagen claimen bij de NKBV-annuleringsverzekering.
 • Meld de gebeurtenis zo snel mogelijk, maar binnen drie werkdagen na de gebeurtenis bij de organisatie waarbij je reis is geboekt.
 • Download het schadeformulier annuleringsverzekering en stuur dit aan W.A. Hienfeld met alle relevante informatie en claim je ongenoten reisdagen.

Schadeformulier

Als je schade hebt opgelopen tijdens de vakantie en je hebt een NKBV-reisverzekering, dan kun je deze claimen via het digitale 'schadeformulier reisverzekering' bij W.A. Hienfeld welke je hieronder bij downloads vindt.

Als je een NKBV-annuleringsverzekering hebt afgesloten kun je de opgelopen annulering/reisonderbreking schade claimen via 'schadeformulier annuleringsverzekering'. Op dit moment wordt er gewerkt aan de digitalisering van dit formulier. Vul het formulier volledig in en mail hem naar onze verzekeraar Hienfeld: schade@hienfeld.nl. Een snelle afhandeling van de schade kun je bevorderen door de originele nota's, rapporten van politie en vervoerders, plaatsbewijzen, e.d. mee te sturen met het volledig ingevulde schadeformulier. Als je de schademelding niet kunt mailen dan kan het schadeformulier ook opgestuurd worden naar: W.A. Hienfeld B.V., Postbus 75133, 1070 AC Amsterdam.

Ga naar downloads voor de benodigde schadeformulieren.

NKBV Alarmcentrale

+31 (0)70-3145511
24/7 bereikbaar

Vragen?

Vragen over het lidmaatschap of de verzekering? Neem contact op met de ledenservice via info@nkbv.nl of tel: 0348-409521 (bereikbaar op maandag tussen 13:00 en 16:00 en op dinsdag t/m vrijdag tussen 09:00 en 16:00).