MENU

Calamiteiten

Dit moet je doen in geval van ziekte of een ongeval

  • Neem in ernstige gevallen van ziekte of medische hulp eerst contact op met de hulpverleningscentrale van je eigen zorgverzekeraar. Het telefoonnummer daarvan staat vermeld op de polis of het pasje van je zorgverzekeraar.
  • Na bergsportspecifieke ongevallen neem je contact op met de NKBV Alarmcentrale. De NKBV Alarmcentrale is dag en nacht bereikbaar op: Tel: +31(0)703145511. Meld dat je een reis- en ongevallenverzekering hebt afgesloten bij W.A. Hienfeld via de NKBV en je lidnummer.
  • Het overlijden van een verzekerde kan bij de NKBV Alarmcentrale gemeld worden.
  • Houd de volgende belangrijke gegevens bij de hand: alle verzekeringspapieren van je zorgverzekering, je NKBV-ledenpas, je paspoort.
  • Kosten voor geneeskundige behandeling stuur je eerst naar je zorgverzekeraar. De kosten die niet worden vergoed, kun je indienen bij W.A. Hienfeld, aangezien de NKBV-reisverzekering aanvullend is op je zorgverzekering.

Dit moet je doen in geval van verlies of schade

  • Doe bij verlies of diefstal van bagage altijd aangifte bij de plaatselijke politie. Vraag om een schriftelijke verklaring.
  • Bewaar beschadigde voorwerpen zodat je in overleg met de verzekeraar de schade kan vaststellen.

Dit moet je doen bij annulering van je vakantie

  • Wanneer je als gevolg van ziekte, overlijden of andere onverwachte gebeurtenissen (zie polisvoorwaarden) je reis moet annuleren, kun je de ongenoten reisdagen claimen bij de NKBV-annuleringsverzekering.
  • Meld de gebeurtenis zo snel mogelijk, maar binnen drie werkdagen na de gebeurtenis bij de organisatie waarbij je reis is geboekt.
  • Download het schadeformulier en claim je ongenoten reisdagen.

Schadeformulier

Als je schade hebt opgelopen tijdens de vakantie en je hebt een NKBV-reisverzekering, dan kun je deze claimen via het 'schadeformulier reisverzekering' welke je hieronder bij downloads vindt. Als je een NKBV-annuleringsverzekering hebt afgesloten kan je de opgelopen annulering/reisonderbreking schade claimen via 'schadeformulier annuleringsverzekering'. Vul de formulieren volledig in en mail ze onze verzekeraar Hienfeld: schade@hienfeld.nl. Een snelle afhandeling van de schade kun je bevorderen door de originele nota's, rapporten van politie en vervoerders, plaatsbewijzen, e.d. mee te sturen met het volledig ingevulde schadeformulier. Als je de schademelding niet kunt mailen dan kan het schadeformulier ook opgestuurd worden naar: W.A. Hienfeld B.V., Postbus 75133, 1070 AC  Amsterdam >> ga snel naar downloads om alle documenten te downloaden. 

NKBV Alarmcentrale

+31 (0)70-3145511
24/7 bereikbaar