MENU

Alles over de uitbraak coronavirus in relatie tot je NKBV-verzekeringen

Informatie voor NKBV-verzekerden omtrent het coronavirus in relatie tot afgesloten verzekeringen.

 • Als je op vakantie gaat is de reisverzekering 'gewoon' van kracht.
 • Corona gerelateerde schade is gedekt indien:
  • Het reisadvies van het betreffende land op groen, geel of oranje staat
  • In het betreffende land toeristen uit Nederland welkom zijn
  • Je je houdt aan de corona richtlijnen in het betreffende land

Wat gebeurt er als tijdens mijn verblijf het betreffende land in 'lockdown' gaat en ik noodgedwongen langer moet blijven?

 • Medische noodzakelijke repatriëring is gedekt. De Alarmcentrale beslist dit. Anders opname in lokaal ziekenhuis.
 • Op de polis (Art. 16.2.7) is €750 gedekt voor extra kosten die verzekerde moet maken doordat hij/zij niet op de oorspronkelijke datum naar huis kan. Dit is uitsluitend in overleg met de alarmcentrale. Telecommunicatiekosten die gemaakt zijn om contact op te nemen met de alarmcentrale worden vergoed tot maximaal €125 per gebeurtenis.

Voor de volledigheid: bij schade zullen alle feiten en omstandigheden bepalen of de schade uiteindelijk voor vergoeding in aanmerking komt.

Voorzienbare schade
Let op! Er is geen recht op uitkering als er sprake is van schade die het gevolg is van omstandigheden die bij het begin van de reis te voorzien waren. Ga je ondanks alle berichtgevingen en/of een niet reizen/alleen noodzakelijke reizen advies toch naar een gebied waar het coronavirus heerst? Heb je hulp nodig door een reden gerelateerd aan het coronavirus? Houd er dan rekening mee dat een reisverzekering dit niet vergoedt. Er is dan geen sprake van een onvoorziene gebeurtenis.

Op deze pagina vind je algemene informatie over de verzekering.

Er geldt een code rood of oranje voor het gebied waar ik verblijf of waar ik naar toe wil.

De reisadvies kleurcodes van de overheid zijn vooral bedoeld om reizigers te waarschuwen voor de veiligheidsrisico’s.

 • Rood = niet reizen
 • Oranje = Alleen noodzakelijke reizen
 • Geel = Let op, veiligheidsrisico’s
 • Groen = Geen bijzondere veiligheidsrisico’s

Omdat het coronavirus in veel landen aanwezig is, veranderen de reisadviezen voortdurend. Het Ministerie van Buitenlandse Zaken geeft de reisadviezen, bekijk de pagina. Hier vind je de meest actuele informatie over het gebied waar je je bevindt. Volg de instructies van de lokale autoriteiten op van het gebied waar je bent. Laat je familie weten hoe het met je gaat en neem telefonisch contact op met de Nederlandse ambassade. Zij zijn bereikbaar via +31247247247 of met een Twitterbericht via @247BZ.

NKBV-verzekeringen

Is er een code rood of oranje afgegeven op het moment dat je al op je bestemming was? Dan blijft je verzekering geldig totdat je weer thuis bent. Het reisadvies op de dag van vertrek is leidend. Het overheidsadvies is om in geval van code oranje of rood het gebied zo snel mogelijk te verlaten.

Vragen & antwoorden reisverzekering

Q: Wat als ik tijdens mijn reis besmet raak met het coronavirus?
A: Word je tijdens je reis ziek in één van de gebieden waar het coronavirus heerst, neem dan zo snel mogelijk contact op met de NKBV alarmcentrale. De kosten worden vergoed onder de rubriek Geneeskundige kosten tot maximaal € 30.000,00 voor zover jouw zorgverzekering voor deze kosten geen dekking biedt of de kosten niet volledig worden vergoed vanwege een vergoedingsmaximum en/of toepassing van een vrijwillig gekozen eigen risico. Op de uitkering wordt een eigen risico van € 45,00 ingehouden.

Q: Ik ben zelf niet besmet of ziek maar moet vanwege het coronavirus langer op mijn bestemming blijven. Krijg ik de extra verblijfkosten vergoed?
A: Als je door het coronavirus in quarantaine moet of het openbaar vervoer is vertraagd door de uitbraak van het virus, krijg je geen verblijfskosten vergoed. Een uitbraak van een virus is niet verzekerd. Wij adviseren om contact op te nemen met het reisbureau, de touroperator of de vervoersmaatschappij waarbij de reis is geboekt.

Q: Ik ben zelf niet besmet of ziek maar moet vanwege de uitbraak van het coronavirus langer op mijn locatie verblijven. Krijg ik de extra kosten voor bijvoorbeeld eten, drinken en telefonie vergoed?
A: Nee, deze kosten worden niet vergoed. Ook niet als je (verplicht) in quarantaine zit.

Q: ik wil eerder naar huis vanwege de uitbraak van het coronavirus in de buurt van mijn bestemming. Is dit gedekt?
A: Nee, dit is niet gedekt. Het uitbreken van een virus is geen gedekte gebeurtenis.

Q: Voor mijn bestemming geldt een evacuatieplicht vanwege het coronavirus. Zijn de kosten voor vervroegde terugkeer gedekt?
A: Nee, dat is niet gedekt. Het uitbreken van een virus is geen gedekte gebeurtenis. Wij adviseren je contact op te nemen met touroperator of vervoersmaatschappij.

Q: De overheid op mijn bestemming heeft de grenzen gesloten, op dit moment kan ik niet naar huis. Zijn de extra kosten die ik moet maken gedekt?
A: Ja, als je niet op de oorspronkelijke terugreisdatum naar huis kunt, neem je contact op met de NKBV alarmcentrale via telefoonnummer +31 (0)70 31 45 511.
De extra kosten vergoeden wij tot maximaal € 750,00. Als je de kosten vergoed krijgt, vergoeden wij ook de gemaakte telecommunicatiekosten voor het contact opnemen met de NKBV alarmcentrale tot maximaal € 125,00 per gebeurtenis.

Q: Ik moet noodgedwongen a.g.v. het uitbreken van het coronavirus langer op mijn bestemming blijven (grenssluiting). Hierdoor overschrijdt mijn totale reis/verblijfsduur de maximale termijn van 60 dagen aanééngesloten die op deze verzekering van toepassing is. Ben ik nu nog wel verzekerd?
A: Ja, met onze verzekeraar Hienfeld is afgesproken dat gegeven de uitzonderlijke omstandigheden die het gevolg zijn van de coronavirus uitbraak, de dekking onder de verzekering in stand blijft tot het moment van thuiskomst.
De NKBV Bergsportverzekering biedt onder de Rubriek Buitengewone Kosten, dekking voor extra reis- en verblijfskosten. Kosten worden tot een maximum van € 750,00 vergoed in geval van grenssluiting. Zie artikel 16.2.7. lid b. Grenssluitingen. Als een claim wordt ingediend, zal Hienfeld wel de mogelijk extra premiekosten ten laste van de sub limiet van €750,- in rekening brengen. Uit de door de verzekerde geleverde documentatie, zal moeten blijken of er sprake is van overschreiding van de reisduur.

Q: Kan ik aanspraak maken op het calamiteitenfonds?
A: Het calamiteitenfonds heeft gemeld dat in geval van epidemieën geen vergoeding te geven. Voor meer informatie en actuele adviezen, kun je hun website raadplegen Calamiteitenfonds reizen.

Vragen & antwoorden annuleringskostenverzekering

Q: Ik heb de annuleringsverzekering bij de NKBV afgesloten en ik ben positief getest op Corona en kan hierdoor niet op reis. Is dit verzekerd?
A: Ja dit is verzekerd. Van personen die annuleren vanwege een positieve diagnose van Covid-19, ontvangt Hienfeld Assuradeuren o.a. graag een officieel testresultaat van een gecertificeerd Covid-19 testcentrum.

Q: Ik ben voor mijn reis positief getest en kon hierdoor niet op reis en moest mijn reis annuleren. Nu wil ik binnen 8 weken een nieuwe reis maken. Biedt de annuleringsverzekering dekking als ik weer een positieve pcr test heb en hierdoor niet kan reizen?

A: Als je een pcr-test nodig hebt en die blijkt op dat moment nog positief te zijn, dan komt dat omdat je recent corona hebt gehad. Ondanks het feit, dat je positief test heb je dan geen corona meer en is er dus geen dekking op de annuleringsverzekering.

Q: Ik heb de annuleringsverzekering bij de NKBV afgesloten en één van mijn reisgenoten is positief getest op Corona en hij/zij kan hierdoor niet op reis. Is dit verzekerd?
A. Ja dit is verzekerd voor het NKBV lid met de verzekeringen (Bergsportverzekering + Annuleringsverzekering). Verder moet voldaan worden aan de gestelde eisen van de definitie reisgenoot (de op het boekings-/reserveringsformulier van de reis vermelde persoon die niet op de polis wordt genoemd) als vermeld in de Algemene Voorwaarden. Verder is er alleen recht op een uitkering als deze reisgenoot een eigen annuleringsverzekering heeft afgesloten en uit hoofde daarvan een uitkering heeft ontvangen. Dit laatste dient te worden aangetoond en ook dient aan Hienfeld Assuradeuren een officieel testresultaat van een gecertificeerd Covid-19 testcentrum van de reisgenoot te worden overgelegd.

Q: Ik ben op vakantie besmet geraakt met Corona en opgenomen in het ziekenhuis. Krijg ik mijn ongenoten reisdagen vergoed?
A. Ja dit is verzekerd op de annuleringsverzekering voor zover je vakantiereis naar een groen of geel gekleurd land is. Bij een vakantiereis naar een oranje/rood gekleurd land is dit dus niet verzekerd.

Q: Ik ben zelf niet besmet maar wil mijn reis annuleren vanwege het coronavirus. Krijg ik mijn annuleringskosten vergoed?
A: Nee, het uitbreken van het coronavirus is geen reden om annuleringskosten te kunnen claimen. Neem contact op met je reisbureau, de touroperator of de vervoermaatschappij waarbij de reis is geboekt.

Q: Ik kan niet meer naar mijn bestemming reizen omdat de overheid de landsgrenzen heeft gesloten? Krijg ik de annuleringskosten vergoed?
A: Nee, het sluiten van de grens van een land is geen geldige annuleringsreden.

Q: Ik ben verkouden. De overheid adviseert mij binnen te blijven. Ik kan dus niet op reis. Krijg ik de annuleringskosten vergoed?
A: Nee, bij ‘verkoudheid’ binnenblijven is een beperking door overheid. Dat is geen verzekerde reden om kosten vergoed te krijgen.

Q: Er is een code rood of oranje afgegeven voor mijn reisbestemming vanwege het coronavirus. Ik wil daarom de reis annuleren. Krijg ik mijn annuleringskosten vergoed?
A: Nee, een afgegeven code rood of oranje vanwege een epidemie is geen geldige reden binnen de annuleringsverzekering . Wij adviseren je contact op te nemen met je reisbureau, de touroperator of de vervoersmaatschappij waarbij de reis is geboekt.

Q: Mijn vlucht is geannuleerd door de vliegmaatschappij. Worden deze kosten vergoed?
A: Niet door de annuleringsverzekering. Neem hierover contact op met het reisbureau, de touroperator of vervoersmaatschappij.

Q: Ik werk in de zorg en mijn vakantieverlof is ingetrokken vanwege het coronavirus. Hierdoor kan ik niet op reis. Krijg ik mijn annuleringskosten terug?
A: Nee, het intrekken van verlof is geen verzekerde reden onder de annulering. Wij adviseren om contact op te nemen met de werkgever.

Q: Het bedrijf waar ik voor werk moet gaan sluiten. Wellicht wordt ik ontslagen. Kan ik mijn geplande vakantie annuleren en de kosten vergoed krijgen?
A: Nee, dat is geen verzekerde reden.

Q: Ik ben ontslagen. Het bedrijf waarvoor ik werk is gesloten vanwege het coronavirus. Ik wil daarom mijn reis annuleren. Krijg ik mijn annuleringskosten vergoed?
A: Ja, mits je wel een vast dienstverband hebt. Voorwaarde is wel dat je jouw reis annuleert bij het reisbureau, de touroperator of de vervoersmaatschappij.