MENU

SKI3-IT

Sportkliminstructeur 3 indoor toprope

Klimsport

Sportkliminstructeur 3 indoor toprope

Als SKI3 Indoor Toprope geef je de cursus Indoor Toprope en neem je de klimvaardigheidstoets Indoor Toprope af. Ook stuur je bij grote groepen assistenten aan en mag je klimactiviteiten organiseren.

Wat houdt het in?

De fijne kneepjes van het sportklimbegeleidersvak leer je in je eigen tempo en vooral in de praktijk, dus tijdens bestaande activiteiten van jouw opleidingscentrum. De NKBV stelt het belangrijkste materiaal en de cursusinhoud beschikbaar, aan de hand waarvan het opleidingscentrum samen met jou een op maat afgestemd leerplan maakt. Je leerroute kan dan bijvoorbeeld bestaan uit theorie en opdrachten in combinatie met praktijkstages en praktische oefenmomenten. Je wordt begeleid door een leercoach die met jou het leerplan maakt en een of meer praktijkbegeleiders die je helpen bij de praktijkopdrachten en stage.

Studiebelasting
Afhankelijk van wat je al kunt, loop je sneller of minder snel door de stof heen. Het maximaal aantal studiebelastingsuren is ongeveer 150 uur. De opdrachten die je krijgt, kun je prima uitvoeren tijdens de activiteiten die in jouw organisatie worden aangeboden.

Toelatingseisen

Om deel te nemen aan de opleiding tot sportkliminstructeur, moet je voldoen aan de volgende instroomeisen:

 • Diploma MBO4, HAVO, VWO of equivalent.
 • Leeftijd van minimaal 18 jaar oud.
 • NKBV-lidmaatschap.
 • Stageplek (d.w.z. een organisatie/opleidingscentrum waar je je leertaken kunt uitvoeren en waar je door een NKBV-erkende praktijkbegeleider en leercoach wordt begeleid).
 • Minimaal 5a toprope kunnen klimmen.
 • Klimvaardigheidsbewijs Indoor Toprope (of soortgelijk niveau).
 • Diploma Sportklimbegeleider 2 Indoor Toprope (gewenst).

Algemene voorwaarden

Kosten

De leermiddelen en -omgeving worden gratis ter beschikking gesteld door de NKBV. Voorwaarde is dat je NKBV-lid bent. Ook voor de diplomering en licentiering ben je geen extra kosten kwijt. De NKBV investeert dus fors in jouw opleiding tot Sportkliminstructeur 3.

Wel mag het opleidingscentrum en de beoordelaar kosten rekenen voor de begeleiding en/of het examen. Dit is per opleidingscentrum en beoordelaar verschillend. Informeer voor meer informatie hierover bij het opleidingscentrum van jouw keuze.

Examinering

Je sluit je opleiding af met een aantal proeven van bekwaamheid. Je wordt dan beoordeeld op onderdelen als lesgeven, het organiseren van klimactiviteiten, het aansturen van assistenten en het afnemen van de klimvaardigheidstoets. De afsluitende proeven van bekwaamheid bestaan uit een portfolio, waarin je jouw uitgewerkte praktijkopdrachten, de feedback van de praktijkbegeleiders en bijvoorbeeld filmpjes uit de praktijk hebt verzameld. Vervolgens doe je een praktijkproef Lesgeven.

Doorstromen

Met een diploma of een aantal geslaagde deelkwalificaties op zak kun je soms doorstromen naar een andere sportklimkwalificatie.

mogelijkheden voor zij-instroom

Aantekeningen

Als Sportkliminstructeur kun je een aantal specialisatiemodules doen. Met deze specialisaties krijg je een aantekening op je licentie en uitbreiding van je bevoegdheden.

 • Met de aantekening Multipitch mag je instructie geven in routes met meerdere touwlengtes.
 • Met de aantekening Trad mag je instructie geven in het klimmen op eigen protectie.
 • Met de aantekening Klettersteig 2 mag je instructie geven in klettersteigen.
 • Met de aantekening IJsklim/Drytool mag je instructie geven in ijsklimmen of drytoolen.

Relevante Artikelen

Inschrijven op aanvraag

Deze opleiding is maatwerk. Dit wordt behandeld op aanvraag of je stroomt in. Na aanmelding wordt er een plan gemaakt. Data zijn hierbij niet op voorhand bekend.

Digitale leeromgeving

De NKBV werkt met de digitale leeromgeving Flowsparks. Hier kun je alle materialen vinden die nodig zijn voor de opleiding. In de leeromgeving werk je aan opdrachten en lever je ze in. Alle opleidingsliteratuur kun je ook verkrijgen via je Leercoach.

Meer informatie

Voor meer informatie over de NKBV-opleidingen kun je contact opnemen met de NKBV Academie. We zijn maandag t/m vrijdag bereikbaar via:

Telefoon: 0348-485098 en 0348-484064
E-mail: opleidingen@nkbv.nl

Licentie en bijscholing

De NKBV vindt het belangrijk dat je kennis en vaardigheden ook nadat je je diploma hebt gehaald op peil blijven. Om die reden is je diploma gekoppeld aan een licentie en moet je jaarlijks licentieverlenging aanvragen en een of meerdere bijscholingen volgen.

Voor de sportkliminstructeur geldt dat je jaarlijks een dag aan bijscholing doet die relevant voor jouw rol is. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. De NKBV organiseert regelmatig landelijke bijscholingen, maar de meeste bijscholingen worden lokaal aangeboden.

Bekijk de bijscholingen Lees meer over licenties