MENU

Cursusliteratuur en competenties Sportklimmen indoor toprope en indoor voorklimmen

Het overzicht van de literatuur die behoort bij de NKBV sportklimcursussen Indoor Toprope en Indoor Voorklimmen alsmede het overzicht van de bij de cursussen aan te leren competenties.

Cursussen indoor toprope en indoor voorklimmen

Beze pagina bevat het overzicht van de actuele cursusmaterialen behorende bij de NKBV cursussen Indoor Toprope en Indoor Voorklimmen.

De beide cursusboekjes en de instructeurshandleiding Indoor Voorklimmen zijn momenteel zowel hardcopy (in de NKBV webshop) als digitaal beschikbaar. De instructeurshandleiding Indoor Toprope is alleen digitaal beschikbaar.

Het document waarin de over te brengen competenties voor de beide cursussen staat beschreven is dé basis waarop je als NKBV instructeur je cursus vorm geeft. Dit document is samen met de Stichting Veiligheid Klimsport opgesteld en wordt in een groot deel van de Nederlandse klimhallen gebruikt. De checklist kan gebruikt worden bij het afnemen van de vaardigheidstoets. Voor de cursist is de checklist een handige reminder van hetgeen van hem of haar verwacht wordt.

Indoor toprope

Het lesmateriaal van de cursus indoor toprope is ingericht op beginners. In de cursus van vier lessen wordt de basis van het klimmen en zekeren aangeleerd. Aan het eind van de cursus kunnen de cursisten zelfstandig toprope klimmen en zekeren.

Aanvullende informatie behorende bij de cursus Indoor Toprope

Op zoek naar meer aanvullende informatie? Kijk dan eens in het Kenniscentrum van de NKBV Academie.

Errata

 • Op pagina 20 staat vermeldt 'Als verbinding tussen zekeringsapparaat en gordel gebruik je een karabiner van categorie 3 ‘all-round inzetbaar’ en/ of de door de fabrikant voorgeschreven karabiner.' Dit moet zijn 'Als verbinding tussen zekeringsapparaat en gordel gebruik je de door de fabrikant voorgeschreven karabiner of een andere karabiner van categorie 2 of categorie 3 mits deze het juiste gebruik van het zekeringsapparaat niet belemmert (zie gebruiksaanwijzing van het zekeringsapparaat).

Nieuw cursusboekje medio maart 2018

Instructeurshandleiding versie 1.2:

 • De inhoud van de instructeurshandleiding is nog niet aangepast aan de nieuwe competenties voor de cursus indoor toprope en de inhoud van de NKBV aanbeveling voor veilig zekeren bij sportklimmen.
 • Op de binnenzijde van de kaft van de instructeurshandleiding staat versienummer 1.2. In het binnenwerk staat versie 1.1 vermeld.
 • De cursus indoor toprope moet zo worden vormgegeven dat de cursist bij de afsluitende toets de competenties zoals benoemd in document Competenties klimcursus Indoor Toprope, versie 20-03-2017 beheerst. De bovenstaande checklist kan hierbij (in eerste plaats voor de cursist) als leidraad worden gebruikt.
 • Daar waar de inhoud van het cursusboekje 2018.1 en de inhoud van de NKBV aanbeveling voor veilig zekeren bij sportklimmen afwijkt van de inhoud van de instructeurshandleiding versie 1.2 moet gehandeld worden volgens de methoden en technieken in de beide eerstgenoemde publicaties.
 • De in de instructeurshandleidingen van de NKBV vermelde leskaarten worden niet meer verstrekt. Het bleek dat het merendeel van de kliminstructeurs hun eigen programma draaiden en dat de leskaarten daaraan te weinig toevoegden en te weinig ruimte lieten om de leerstof op basis van de competenties van de leerlingen anders te verdelen over de lessen. Wie nog beschikt over leskaarten en ze een toevoeging voor de lessen vindt kan de leskaarten uiteraard nog altijd gebruiken.

Indoor voorklimmen

Het lesmateriaal van de cursus indoor voorklimmen is gericht op de mensen die op een indoor of outdoor artificiele klimwand voor willen klimmen. De cursus en het bijbehorende lesmateriaal bouwt voort op wat bij de cursus indoor toprope is aangeleerd.

Aanvullende informatie behorende bij de cursus Indoor Voorklimmen

Op zoek naar meer aanvullende informatie? Kijk dan eens in het Kenniscentrum van de NKBV Academie.

Nieuw per februari 2019

 • Voorklimmen vraagt om extra aandacht, kennis en kunde bij het zekeren. Het opvangen van een voorklimval gaat relatief vaak mis in de overzichtelijke setting van de klimhal. Bereid je cursisten daarom goed voor op een onverwachte val. Lees meer in Voorklimmen - hoe zeker ben jij?

Nieuw cursusboekje medio maart 2018

Instructeurshandleiding versie 1.0:

 • De inhoud van de instructeurshandleiding is nog niet aangepast aan de nieuwe competenties voor de cursus indoor voorklimmen en de inhoud van de NKBV aanbeveling voor veilig zekeren bij sportklimmen.
 • De cursus indoor voorklimmen moet zo worden vormgegeven dat de cursist bij de afsluitende toets de competenties zoals benoemd in het document Competenties klimcursus indoor voorklimmen, versie 20-03-2017 beheerst. De bovenstaande checklist kan hierbij (in eerste plaats voor de cursist) als leidraad worden gebruikt.
 • Daar waar de inhoud van het cursusboekje 2018.1 en de inhoud van de NKBV aanbeveling voor veilig zekeren bij sportklimmen afwijkt van de inhoud van de instructeurshandleiding versie 1.0 moet gehandeld worden volgens de methoden en technieken in de beide eerstgenoemde publicaties.
 • De in de instructeurshandleidingen van de NKBV vermelde leskaarten worden niet meer verstrekt. Het bleek dat het merendeel van de kliminstructeurs hun eigen programma draaiden en dat de leskaarten daaraan te weinig toevoegden en te weinig ruimte lieten om de leerstof op basis van de competenties van de leerlingen anders te verdelen over de lessen. Wie nog beschikt over leskaarten en ze een toevoeging voor de lessen vindt kan de leskaarten uiteraard nog altijd gebruiken.
 • Geen zelfstudie

  De cursusliteratuur van de NKBV is gericht op een situatie waarbij een instructeur cursisten begeleidt. De NKBV heeft geen literatuur die bedoeld is als zelfstudie-boek. Ben je wel op zoek naar een zelfstudieboek voor je cursisten? We raden dan de volgende boeken aan:

 • Indoor Klettern. Das officiele Lehrbuch zum DAV-Kletterschein. BLV Buchverlag, 2018, ISBN 978-3-7633-6095-6