MENU

De Partnercheck

Veilig klimmen? Doe voor iedere route die je klimt de Partnercheck.

I ndoor sportklimmen is veilig mits je alert bent en alle handelingen bewust en zorgvuldig uitvoert. Voordat je een route klimt doe je daarom samen met je klimmaatje een Partnercheck. De Partnercheck doe je niet vluchtig, maar volgens een vast stappenplan, met ogen en handen. Je checkt daarbij de gordel, knooop, karabiner(s) en zekeringsapparaat. Klim je met een beginner of kind? Dan kan je onderling geen volwaardige Partnercheck doen. Vraag in dat geval eventueel aan een derde persoon om te controleren. Klim je met een Auto-Belay? Doe dan heel zorgvuldig een Zelfcheck.

Hoe doe je de Partnercheck?

Voer de Partnercheck altijd uit volgens een vast stappenplan, zodat je zeker weet dat alle schakels van de touwketen gecontroleerd zijn. De Partnercheck doe je samen door zowel visueel én fysiek elkaars knoop, karabiner en zekeringsapparaat te controleren. Want alleen samen voorkom je dat je de geniepige fouten over het hoofd ziet:

 • De klimmer (en zekeraar) checken met handen en ogen of de gordel van de klimmer goed zit en de sluiting dicht is;
 • De klimmer (en zekeraar) checken met handen en ogen of de inbindknoop/inbindkarabiner op de juiste plek aan de gordel is ingebonden/vastgemaakt;
 • De zekeraar (en klimmer) checken met handen en ogen of de gordel vand e zekeraar goed zit en de sluiting dicht is;
 • De zekeraar (en klimmer) checken met handen en ogen of het zekeringsapparaat en de karabiner op de juiste plek aan de gordel zijn vastgemaakt;
 • Check samen de functie van het zekeringsapparaat;
 • Controleer tot slot of jullie aan hetzelfde touw vast zitten en of het touwverloop netjes is (niet gedraaid, niet achter grepen langs);
 • Check bij het voorklimmen ook of het touw lang genoeg is en of er een knoop in het uiteinde van het touw zit.
 • Akkoord? Klimmen maar!

Zekeren

Na de Partnercheck moet de klimmer volledig op de zekeraar kunnen vertrouwen. Dit vraagt om continue oplettendheid door de zekeraar, een goede beheersing van het zekeringsapparaat en kennis over (het voorkomen van) veelgemaakte fouten bij het zekeren. Soms gaat het bij het zekeren mis. Bekende fouten zijn het loslaten van het zekertouw met de remhand, het schrikken door een onverwachte val of het losmaken van de klimmer voordat deze weer veilig op de grond staat. Dat laatste klinkt onwaarschijnlijk, maar heeft tot twee dodelijke ongevallen in Nederlandse klimhallen geleid. Leer jezelf daarom aan om de klimmer pas los te maken nadat deze veilig op de grond staat én je heeft laten weten dat je kunt stoppen met zekeren.

De NKBV 'Aanbeveling voor veilig zekeren bij het sportklimmen' geeft inzicht in wat er mis kan gaan en welke maatregelen je als zekeraar kan treffen.
veilig zekeren

Voorklimmen vraagt om extra aandacht en kennis bij het zekeren. Het opvangen van een voorklimval is soms een flinke klus. Hoe goed kan jij zekeren?

ZEKEREN VOORKLIMMEN

Automatisch gezekerd

Bij sommige klimhallen kun je zelfstandig klimmen met behulp van een automatisch zekerings-systeem, “auto-belay” systeem genoemd. Bij zulke systemen is er niemand die een door jou gemaakte fout kan opmerken. Volg de inbindprocedure daarom zorgvuldig op en doe afltijd een zelfcheck! De inbindkarabiner is bij zulke systemen vaak aan een driehoek van stof of zeildoek bevestigd. Doordat het zeil de onderste grepen/treden bedekt wordt het lastiger met klimmen te starten zonder je goed vastgemaakt te hebben aan de inbindkarabiner. Onwaarschijnlijk scenario? Nee, het is een veelgemaakte fout.

Afbeelding rechts: de driehoek van zeildoek waaraan de inbindkarabiner vast zit bij Auto-Belay systemen maakt de kans op per ongeluk klimmen zonder vastgemaakt te zijn een stuk kleiner.

Inbinden en zelfcheck bij een Auto-Belay

 • Haal de triple-lock karabiner van haak/zeil los. Zorg dat je de triple-lock karabiner goed vasthoud want anders wordt deze al naar boven getrokken door de auto-belay;
 • Bevestig de triple-lock karabiner aan de zekerlus van je klimgordel;
 • Controleer of de auto-belay automatisch band (het 'touw') inneemt door er een keer aan te trekken en los te laten. De auto-belay moet nu band innemen;
 • Controleer met handen en ogen je klimgordel. Alle sluitingen moeten op de juiste manier gesloten zijn;
 • Controleer de verbinding tussen de auto-belay en je klimgordel. De triple-lock karabiner moet volledig gesloten zijn en aan de zekerlus vastzitten. Er mag geen kleding of haar in het sluitmechanisme van de triple-lock karabiner zitten;
 • Start met klimmen. Daal beheerst af en kijk onder je bij het naar beneden gaan.

Veilig zekeren

Je kunt veilig en verantwoord zelfstandig klimmen als je:

 • een klimcursus hebt gevolgd;
 • beschikt over up-to-date kennis over zekeren, zekeringsapparaten en veelgemaakte fouten;
 • je niet laat afleiden tijdens het inbinden en zekeren;
 • samen met je klimpartner een zorgvuldige Partnercheck doet;
 • je klimpartner in de gaten houdt tot deze weer op de grond staat;
 • geen verouderd of versleten klimmateriaal gebruikt;
 • op de hoogte bent van de huisregels van de klimhal;
 • rekening houdt met de andere klimmers en zekeraars in de klimhal.

Bestellen / info downloaden

Heb je zelf een klimhal of beheer je er een? De posters en wandbordjes die ontwikkeld zijn door de Stichting Veiligheid Klimsport om in de hal op te hangen kunnen in de webshop van de NKBV besteld worden. De posters zijn op A2 en A1 formaat. Er zijn vier verschillende algemene posters (M/V en met/zonder uitleg over de handelingen van de Partnercheck) en twee specifieke posters over materiaal aan de gordel en het juist bevestigen/dicht maken van het zekeringsapparaat. De wandbordjes hebben een gat voor een bout en zijn bedoeld om onder de wand op te hangen.

Bestel de posters en wandbordjes in de webshop van de NKBV:

Webshop NKBV

Week van de veiligheid

Jaarlijks wordt in alle Nederlandse klimhallen in september tijdens de Week van de veiligheid extra aandacht aan de Partnercheck besteed. Let er ook op dat je geen onnodig materiaal aan de gordel hebt hangen. En let specifiek op het juist vastmaken van het zekeringsapparaat.

Materiaal aan de gordel

Een zekeringsapparaat dat niet goed aan de materiaallus van de gordel wordt gehangen en van 15 meter hoogte naar beneden valt kan ernstig letsel veroorzaken. Het komt vaker voor dan je denkt dat een karabiner per ongeluk aan een T-shirt in plaats van een materiaallus wordt gehangen. Kies voor safe en kies voor lichtgewicht - hang niets aan je gordel als je klimt, maar leg je materiaal op de grond en uit de weg als je gaat klimmen.

Zekeringsapparaat goed vast/dicht

Regelmatig wordt tijdens controlerondjes in de klimhal een zekeringsapparaat gespot dat niet goed is vastgemaakt. De karabiner is niet dicht of de Grigri (veelvoorkomend) is niet goed gesloten. Check daarom niet alleen visueel, maar ook met je handen of de zekeraar het zekeringsapparaat goed aan de gordel heeft vastgemaakt.