MENU

Algemene voorwaarden en privacyverklaring - NKBV Academie

Hier vind je de algemene voorwaarden en de privacy verklaring.

Algemene voorwaarden voor deelname aan opleidingen en bijscholingen

Deelname aan een opleiding / bijscholing

Algemene voorwaarden voor licentieverlenging

Met het aanvragen van de nieuwe licentie, voor de periode van 1 kalenderjaar, verklaar ik:

  • kennis te hebben van het actuele kwalificatieprofiel behorende bij de licentie;
  • dat ik over de competenties beschik zoals omschreven in het betreffende kwalificatieprofiel;
  • dat ik me houd aan de gedragscode voor trainer-coaches, begeleiders en instructeurs;
  • dat ik me houd aan de verplichting strikte geheimhouding te betrachten ten aanzien van alles wat ten gevolge van jouw activiteiten bekend wordt en waarvan je weet of kan vermoeden dat deze informatie van vertrouwelijke aard is. Deze geheimhouding omvat onder meer alle (persoons)gegevens van leden, werknemers, instructeurs, wedstrijdleiding, vrijwilligers en gegevens van andere relaties van de NKBV waarvan ik uit hoofde van mijn rol kennis van heb genomen of toegang toe heb.
  • dat ik me houd aan de plicht persoonsgegevens alleen te verwerken voor een concreet en rechtmatig doel. Ik heb gezorgd voor een goede toegangsbeveiliging van mijn apparatuur en deel persoonsgegevens van deelnemers niet met anderen. Ik verwijder persoonsgegevens als ik deze niet meer nodig heb.

Naast bovenstaande verklaring, voldoe je aan de bijscholingseisen die horen bij jouw kwalificatie.

Klik in mijnnkbv.nl op de knop 'Verlenging aanvragen' om je aanvraag te versturen.
Het afhandelen van je aanvraag kan maximaal 2 weken duren, onder voorbehoud van vakanties. Je ontvangt bericht over de verlenging per mail.

Lees hier:

kwalificatieprofielen gedragscodeLicentiereglement

Privacyverklaring voor deelname aan opleidingen en bijscholingen

Privacy verklaringen