MENU

Het licentiestelsel van de NKBV

Het licentiestelsel van de NKBV is gericht op persoonlijke ontwikkeling. Kaderleden (onder andere trainers, begeleiders, instructeurs, tourenleiders en opleiders) moeten jaarlijks een nieuwe licentie aanvragen, als bewijs dat ze nog steeds up-to-date zijn en hun functie goed uit kunnen oefenen.

Iedereen die een NKBV-cursus boekt en bijna iedereen die aan een klimactiviteit in Nederland meedoet, krijgt te maken met een trainer, begeleider, instructeur of tochtleider. Deze mensen, of die nu op vrijwillige basis cursus, training of alpiene tochten verzorgen vanuit het leden-voor-leden principe van de NKBV, of als beroepskracht voor klimhal, onderwijs of buitsportbedrijf werken, zijn de drijvende kracht achter het met plezier een leven lang klim en bergsport beoefenen. De NKBV wil dat deze mensen hun kennis up-to-date houden, zodat jij als sporter erop kunt vertrouwen dat je in goede handen bent.

Het licentiestelsel in een notendop
Iedereen die met goed gevolg een opleiding bij de NKBV heeft gevolgd krijgt tegelijkertijd met het diploma een licentie. De licentie heeft een beperkte geldigheidsduur. Alleen met een geldige licentie is iemand bevoegd om binnen NKBV verband de functie uit te oefenen waarvoor het diploma behaald is. Licenties zijn één jaar geldig. De houder van de licentie vraagt zelf licentieverlenging aan. Voordat licentieverlenging aangevraagd kan worden zal aan de jaarlijkse bijscholingsverplichting voldaan moeten zijn. In het licentiereglement kun je voor elk van je licenties zien hoeveel jaarlijkse bijscholing vereist is. Belangrijke conclusies en wijzigingen over het licentiestelsel zullen op de site en via de kadernieuwsbrief gepubliceerd worden.

De tijdsinvestering voor de bijscholingen wordt in punten uitgedrukt. Een punt is vergelijkbaar met 1 dagdeel. Het aantal bijscholingspunten dat jaarlijks vereist is voor een specifieke licentie, hangt af van de zwaarte en complexiteit van de functie. Er wordt natuurlijk rekening gehouden met stapeling van functies: bijvoorbeeld een leercoach die ook een functie als sportkliminstructeur heeft, hoeft maar 1 punt extra bijscholing te volgen. In het geval van elkaar overlappende licenties kan iemand bijscholingen combineren, of bijscholingen laten meetellen voor meerdere licenties.

Voor een aantal licenties volg je naast de jaarlijkse bijscholingen ook elke drie jaar medische en/of terreinbijscholingen. Deze periode start in het jaar na het behalen van je licentie. Dus als je in 2021 je licentie hebt gehaald heb je tot en met 2024 om deze bijscholingen te volgen.

Meer info over het aantal bijscholingpunten per licentie, de typen bijscholing, hoe je zelf een bijscholing kan organiseren of kan aanmelden lees je op de pagina over de bijscholingen. Via de kadernieuwsbrief en de website zal je regelmatig op de hoogte worden gehouden van de ontwikkelingen in de bijscholingsmogelijkheden.

Bijscholingen registreren
Gevolgde bijscholingen kun je zelf in mijnNKBV.nl registreren. Als je aan de jaarlijkse bijscholingsverplichting hebt voldaan, dan kun je voor (elk van) je licentie(s) verlenging aanvragen. Ook dat doe je in MijnNKBV. Je hoeft met het aanvragen van licentieverlenging niet tot het einde van het jaar te wachten. Dat kan op elk moment gedurende het jaar mits je aan de bijscholingsverplichting hebt voldaan. Na controle wordt je licentie dan met een jaar verlengd.

  • Log in op MijnNKBV
  • Ga naar LICENTIES
  • klik de licentie aan om te zien welke bijscholingen er al staan. Je kunt eenvoudig een ontbrekende bijscholing toevoegen door de de knop voeg licentiepuntregistratie toe te klikken. Geef in de omschrijving goed aan hoeveel uur, en de aard van de bijscholing. Aantal punten is 1 punt per dagdeel. Bijscholingen die korter dan een dagdeel zijn kun je een half punt geven.
  • Zodra er genoeg punten zijn geregistreerd verschijnt de verlengingsknop.
  • Je krijgt een mail bevestiging van je nieuwe licentie voor het jaar dat er op volgt.

instructievideo instructietekst

Bijscholingsagenda
Alle bijscholingen die centraal (NKBV academie) en regionaal (SAC's, regio's, Academie voor Sportkader) worden aangeboden zijn te vinden in de bijscholingsagenda van de NKBV. Je vindt in deze agenda de bijscholingen van de regio's, de Academie voor Sportkader (NOC*NSF), het NKBV-bureau en de SAC's. Je kunt bijscholingen in de agenda zoeken op functie (alpiene instructeur, sportkliminstructeur, sportklimbegeleider, sportklimtrainer of opleider) en op thema van de bijscholing.

Let op: de bijscholingen die in Nederland door regio's, SACs enzovoorts worden georganiseerd, zijn aan het begin van het jaar vaak nog niet gepland. Deze vind je pas gedurende het jaar terug in de kalender. We adviseren iedereen die lokaal bijscholingen voor sportklimkader organiseert om deze open te stellen voor iedereen van buiten de eigen regio of club. Lokaal kader dat voor de eigen regio/club actief is heeft ook baat bij ruimere keuze buiten de eigen regio.

Bijscholingen die relevant zijn voor jouw kaderfunctie, maar die je elders hebt gevolgd (buiten de NKBV om), mag je ook opvoeren. Deze bijscholingen kun je kwijt onder het kopje overige. Denk hierbij aan:

  • Bijscholingen gevolgd op het werk
  • Bijscholingen gevolgd in het buitenland
  • Bijscholingen die je gevolgd hebt voor een andere kaderfunctie
  • Eventueel zal je om een toelichting gevraagd worden. Bij twijfel kun je ook vooraf contact opnemen met opleidingen@nkbv.nl.

Klachten over licentie-houders
Klachten over licenties-houders kunnen gemaild worden naar opleidingen@nkbv.nl. De klacht kan indien gewenst vertrouwelijk behandeld worden.

Meer informatie
Hieronder de documenten over het licentiebeleid, het licentiereglement, een uitleg over het licentiestelsel, en een FAQ over het licentiestelsel.

De bevoegdheden en het inzetbereik van je licentie worden omschreven in de zogenaamde kwalificatieprofielen (KP's). Voor elke functie binnen de NKBV zijn sportspecifieke KP's geschreven. Een KP beschrijft welke werkzaamheden en competenties minimaal nodig zijn om een bepaalde functie te kunnen vervullen. In een KP staan de kerntaken centraal. De kerntaken worden opgesplitst in een aantal werkprocessen en de competenties die noodzakelijk zijn bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Beoordeling licenties
Een licentiehouder moet gedurende de looptijd van de licentie steeds voldoen aan de voor hem geldende licentie- en bijscholingseisen zoals bepaald door de NKBV Academie in overleg met NKBV opleiders, de opleidingsgidsen en de opleidingscommissies.

Een licentie kan ingetrokken worden indien de licentiehouder door gedrag, handelen of uitlatingen de normen en waarden die de NKBV voorstaat en/of de uitgangspunten van het licentiestelsel (ernstig) schaadt. De NKBV Academie kan, zo nodig na consultatie van relevante partijen en in elk geval na consultatie van de betreffende licentiehouder, een licentie intrekken.

Vragen?
Heb je vragen over het licentiestelsel of over je licentie? Neem contact op met opleidingen@nkbv.nl.