MENU

SKB-IT

Sportklimbegeleider 2 indoor toprope

Klimsport

Sportklimbegeleider 2 indoor toprope

Als Sportklimbegeleider 2 indoor toprope begeleid je het klimactiviteitenprogramma in de klimhal, zoals kennismakingslessen of kinderfeestjes. Ook assisteer je de sportkliminstructeur 3 indoor toprope bij (cursus)groepen of klimvaardigheidstoetsen en word je als zaalwacht ingezet.

Wat houdt het in?

De fijne kneepjes van het sportklimbegeleidersvak leer je in je eigen tempo en vooral in de praktijk, dus tijdens bestaande activiteiten van jouw opleidingscentrum. De NKBV stelt het belangrijkste materiaal en de cursusinhoud beschikbaar, aan de hand waarvan het opleidingscentrum samen met jou een op maat afgestemd leerplan maakt. Je leerroute kan dan bijvoorbeeld bestaan uit theorie en opdrachten in combinatie met praktijkstages en praktische oefenmomenten. Je wordt begeleid door een leercoach die met jou het leerplan maakt en een of meer praktijkbegeleiders die je helpen bij de praktijkopdrachten en stage.

Afhankelijk van wat je al kunt, loop je sneller of minder snel door de stof heen. Het maximaal aantal studiebelastingsuren is ongeveer 100 uur. De opdrachten die je krijgt, kun je prima uitvoeren tijdens de activiteiten die in jouw organisatie worden aangeboden.

Toelatingseisen

Om deel te nemen aan de opleiding tot sportklimbegeleider, moet je voldoen aan de volgende instroomeisen:

  • Opleiding volgend óf in het bezit zijn van diploma MBO4, HAVO, VWO of equivalent.
  • Leeftijd minimaal 14 jaar oud bij inschrijven, minimaal 16 jaar oud bij het behalen van de proeven van bekwaamheid.
  • NKBV-lidmaatschap.
  • Stageplek (d.w.z. een organisatie/opleidingscentrum waar je je leertaken kunt uitvoeren en waar je door een NKBV-erkende praktijkbegeleider en leercoach wordt begeleid).
  • Minimaal 5a toprope kunnen klimmen.
  • Klimvaardigheidsbewijs Indoor Toprope (of soortgelijk niveau).

Nog geen 18 jaar oud?
Ben je nog geen 18 jaar oud, maar heb je wel al een diploma en licentie? Dan kun je aan de slag als Sportklimbegeleider, echter altijd onder directe supervisie van een Sportkliminstructeur.

Algemene voorwaarden

Kosten

De leermiddelen en -omgeving worden gratis ter beschikking gesteld door de NKBV. Voorwaarde is dat je NKBV-lid bent. Ook voor de diplomering en licentiering ben je geen extra kosten kwijt. De NKBV investeert dus fors in jouw opleiding tot Sportklimbegeleider 2.

Wel mag het opleidingscentrum en de beoordelaar kosten rekenen voor de begeleiding en/of het examen. Dit is per opleidingscentrum en beoordelaar verschillend. Informeer voor meer informatie hierover bij het opleidingscentrum van jouw keuze.

Examinering

Je sluit je opleiding af met een aantal proeven van bekwaamheid. Je wordt dan beoordeeld op onderdelen als lesgeven, assisteren bij klimactiviteiten en assisteren bij de klimvaardigheidstoets. De afsluitende proeven van bekwaamheid bestaan uit een portfolio, waarin je jouw uitgewerkte praktijkopdrachten, de feedback van de praktijkbegeleiders en bijvoorbeeld filmpjes uit de praktijk hebt verzameld.

Doorstromen

Met een diploma of een aantal geslaagde deelkwalificaties op zak kun je soms doorstromen naar een andere sportklimkwalificatie.

mogelijkheden voor zij-instroom

Aantekeningen

Als Sportklimbegeleider indoor kun je een aantal specialisatiemodules doen. Deze specialisaties leiden tot een aantekening op je licentie en uitbreiding van je bevoegdheden:

  • Met een aantekening Klettersteig 2 mag je instructie geven in klettersteigen.
  • Met een aantekening IJsklim/Drytool mag je instructie geven in ijsklimmen of drytoolen.

Relevante Artikelen

Inschrijven op aanvraag

Deze opleiding is maatwerk. Dit wordt behandeld op aanvraag of je stroomt in. Na aanmelding wordt er een plan gemaakt. Data zijn hierbij niet op voorhand bekend.

Digitale leeromgeving

De NKBV werkt met de digitale leeromgeving Flowsparks. Hier kun je alle materialen vinden die nodig zijn voor de opleiding. In de leeromgeving werk je aan opdrachten en lever je ze in. Alle opleidingsliteratuur kun je ook verkrijgen via je Leercoach.

Meer informatie

Voor meer informatie over de NKBV-opleidingen kun je contact opnemen met de NKBV Academie. We zijn maandag t/m vrijdag bereikbaar via:

Telefoon: 0348-485098 en 0348-484064
E-mail: opleidingen@nkbv.nl

Licentie en bijscholing

De NKBV vindt het belangrijk dat je kennis en vaardigheden ook nadat je je diploma hebt gehaald op peil blijven. Om die reden is je diploma gekoppeld aan een licentie en moet je jaarlijks licentieverlenging aanvragen en een of meerdere bijscholingen volgen.

Voor de sportklimbegeleider geldt dat je jaarlijks een halve dag aan bijscholing doet die relevant voor jouw rol is. Hiervoor zijn diverse mogelijkheden. De NKBV organiseert regelmatig landelijke bijscholingen, maar de meeste bijscholingen worden lokaal aangeboden.

Bekijk de bijscholingenlees meer over licenties