MENU

Nationale wedstrijden

De NKBV organiseert en faciliteert jaarlijks, samen met de Nederlandse klim- en boulderhallen, nationale competities en kampioenschappen in de disciplines Boulder, Lead en Speed. Wil je een overzicht van de wedstrijden en meedoen? Ga dan naar ons (vernieuwd) Wedstrijdadminstratiesysteem (WAS) en schrijf je in!

Inschrijven via het WAS

Nationale wedstrijden

Met ingang van het nieuwe seizoen (najaar 2023) zijn bij de nationale competitie een aantal vernieuwingen doorgevoerd, zoals een maximaal aantal deelnemers per wedstrijd en nieuwe benamingen voor de jeugdcategorieën. Op deze pagina staat hierover alles op een rij. Daarnaast vind je onderaan bij het kopje Documenten een overzicht van alle betrokken commissies, het Nationaal Wedstrijd Reglement (NWR) en informatie over dispensatie aanvragen. Heb je vragen of opmerkingen, mail naar wedstrijden@nkbv.nl. Of kijk op onze FAQ pagina over de wedstrijdsport.

Disciplines

Boulder

Elke nationale competitie Boulder bestaat dit seizoen uit drie wedstrijden plus een NK. Nieuw is dat je per wedstrijd twee setjes aan drie boulders klimt (flash) in de kwalificatieronde. In de finale klim je er vier. Voor elke boulder krijg je vier minuten. Hiermee sluiten we beter aan op het format van de IFSC.

Boulder inschrijven

Lead

Net als bij Boulder zijn er per leeftijdscategorie (zie de alinea’s hieronder) drie Lead wedstrijden met aansluitend een NK of NJK. De drie Leadwedstrijden volgen in 2024, na het boulderseizoen. Je kunt de data van de wedstrijden en die van de nationale kampioenschappen wel alvast in je agenda schrijven!

Lead inschrijven

Speed

Samen met België organiseren we Speedwedstrijden voor volwassenen, waaronder het Open NK speed op 25 november in Mountain Network Leeuwarden. Word jij de snelste klimmer van Nederland en België? Of denk jij de records (M: Jules Kluwer, 7.88s; V: Elbrich Schoorstra, 10.25s) te kunnen verbreken?

SPEED INSCHRIJVEN

Volwassenen

Voor volwassenen organiseren we de seniorencompetities. Hieraan kun je meedoen als je 16 jaar of ouder wordt in het jaar dat het NK plaatsvindt. Het NK Lead en het NK Boulder zijn in 2024, in dat jaar moet je dus minstens 16 jaar oud zijn (geboortejaar 2008).

Jeugd

Van de jeugdcompetities zijn er vier: U14, U16, U18 en U20, waarbij de U staat voor Under. Word je 12 of 13 in het jaar van het Nederlands Jeugd Kampioenschap (NJK), dan klim je je wedstrijden in de categorie U14. Word je 18 of 19 in het jaar van het NJK, dan doe je mee bij U20. De jeugdwedstrijden zijn zo ingedeeld dat U14 en U16 samen een eigen wedstrijddag hebben en de groepen U18 en U20 ook.

Maximum aan deelnemers

Steeds meer klimliefhebbers vinden hun weg naar de boulderhal, waardoor meer mensen mee willen doen aan de wedstrijden. Dit juichen wij toe, maar het moet ook behapbaar blijven voor de klimhallen, voor de juryleden, voor ons, én voor de deelnemers. De wedstrijddagen moeten voor hen bijvoorbeeld niet te lang duren. Daarom zit er aan elke wedstrijd, met uitzondering van de eerste, een maximum aantal deelnemers. Mochten er voor de eerste wedstrijd toch zoveel aanmeldingen zijn dat de dag te lang zou duren, dan zou de finale afgelast kunnen worden.

Vanaf de tweede wedstrijd kunnen bij de senioren maximaal 45 klimmers meedoen, bij de jeugdcategorieën verschilt dat per categorie. Zie hiervoor het wedstrijdreglement, verderop op deze pagina. Daarnaast geldt dat vanaf de tweede wedstrijd de beste klimmers van de vorige wedstrijd zich als eerste mogen inschrijven, minus tien. Als het maximaal aantal deelnemers 45 is, dan hebben de beste 35 klimmers van de vorige wedstrijd voorrang bij het inschrijven. Zij zijn de zogeheten topgroep. De overige deelnemers behoren tot de volggroep. Tot 14 dagen voor de eerstvolgende wedstrijd mogen alleen klimmers uit de topgroep zich daarvoor inschrijven. Daarna mag iedereen, met uitzondering van de volggroep van de vorige wedstrijd, zich tot 10 dagen voor de eerstvolgende wedstrijd inschrijven. In die laatste tien dagen is tenslotte de volggroep aan de beurt voor inschrijving, tot het maximum aan deelnemers is bereikt.

Vanwege de limieten aan deelnemers adviseren we je om kritisch te zijn op je eventuele deelname aan de nationale competitie. Bedenk of je een hoog genoeg niveau hebt om aan de nationale wedstrijden mee te doen en of jouw plekje misschien beter kan worden ingevuld door iemand anders. Je kunt ook (eerst) meedoen aan de Series, waar je veel kunt leren en zonder competitiedruk aan mee kan doen. Zo vind je uit wat het beste bij je past. Presteer je goed in de hoogste categorie van de Series (Max) dan weet je dat je wellicht de stap naar de nationale competitie kan maken! Doe dan mee aan de eerste wedstrijd van het seizoen en probeer je daar te kwalificeren voor de wedstrijd die daarop volgt.

Taken en verantwoordelijkheden bij de competities

Taak sportbond

Het organiseren en faciliteren van een nationale competitie en kampioenschappen als onderdeel van de doelstelling van de internationale federatie (IFSC – ‘to encourage, promote, develop, and supervise climbing competitions worldwide’).

Competitie opzet

Het aantal georganiseerde nationale wedstrijden komt voort uit een optelsom van meerdere factoren, te weten: het aantal wedstrijdklimmers in Nederland, periodisering, de bezettingsgraad van personeel en vrijwilligers, borging en bewaking van kwaliteit, de beschikbare financiën, een competitievorm, het type wedstrijdsport (individueel of team), de wedstrijdcultuur in Nederland en internationaal.

Competitie dichtheid

De NKBV organiseert in totaal 25 nationale competitiewedstrijden, inclusief de kampioenschappen (Boulder, Lead en Speed bij elkaar opgeteld in alle categorieën).

Scouting en selectie

De georganiseerde nationale competities en kampioenschappen leveren door hun kwaliteit en spreiding een toetsingsinstrument voor het scouten van talentvolle klimmers in de jeugdcategorieën. Ook worden kampioenschappen gebruikt als selectie-instrument voor uitzending van nationale selecties naar internationale wedstrijden.

Documenten


- Medailles en prijzengeld

Winnaars van de wedstrijden en kampioenschappen ontvangen een medaille en/of een klein bedrag aan prijzengeld. Je vindt dit terug in het bestand medailles en prijzengeld seizoen 2023-2024.


- Commissies

Bij het wedstrijdklimmen zijn meerdere commissies betrokken. Welke commissies er zijn en wat hun rol is bij de nationale wedstrijden, hebben we in een bestand gezet.


- Nationaal Wedstrijd Reglement

Bij een competitie hoort ook een Nationaal Wedstrijd Reglement (NWR). Deze is zoveel mogelijk in lijn met het IFSC reglement. Zo sluiten we ook op dit vlak beter aan op het internationale wedstrijdklimmen. Lees het NWR 2024 goed door. Benieuwd naar de aanpassingen? Lees het NWR 2024 Legal Blackline.

Deze samenvattingen zijn gemaakt om het gebruik van het NWR te faciliteren. Er kunnen geen rechten aan ontleend worden. Refereer bij twijfel altijd naar het originele NWR.

Samenvatting NWR Deelnemers & Coaches
Samenvatting NWR Juryleden
Samenvatting NWR Routebouwers


- Veiligheid en verantwoordelijkheid

Het waarborgen van de veiligheid doen we alles voor. Over de veilgheid en verantwoordelijkheden bij nationale wedstrijden lees je meer in het bestand Veiligheid en verantwoordelijkheid.


- Dispensatiebeleid

Het kan gebeuren dat het wedstrijdreglement klimmers uitsluit van deelname. Je kunt hiervoor dispensatie aanvragen. Wanneer dispensatie kan worden aangevraagd en hoe je dat kan doen, staat in het document Dispensatieregeling seizoen 2024. Gehonoreerde verzoeken vind je op de pagina Dispensaties seizoen 2024.


- Protestformulier

Ben je het niet eens met een genomen beslissing die tijdens een wedstrijd is genomen? En heb je aan de routejury gevraagd wat de reden van die beslissing was? Als je het er dan nog steeds niet mee eens bent, kun je in beroep gaan. De hoofdjury kan hierbij uitleg geven over de genomen beslissing en beoordeelt of je bezwaar mondeling afgedaan kan worden. Zo niet, dan kun je dit protestformulier invullen. Na het invullen van het protestformulier en het betalen van tien euro wordt het bezwaar beoordeeld door de bezwaarcommissie (zie protestformulier). Alleen als het bezwaar unaniem wordt afgewezen, krijg je je geld niet terug.


- Privacyverklaring (wedstrijd)administratie

Hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens zodra je deelneemt aan de wedstrijden in de nationale competitie, lees je in ons document Privacybeleid.