MENU

Talent en Topsport

Klimmen is Olympisch. Dit biedt een unieke kans om een nieuwe generatie talentvolle Nederlandse klimmers te stimuleren en te inspireren. Het NKBV topsportplan is ontworpen om een holistische en multifunctionele benadering te bieden aan de ontwikkeling van onze klimmers en het begeleidingsteam, zodat we maximale kans van succes op internationale wedstrijden en op de Olympische Spelen behalen.

We geloven in de maatschappelijke waarde van topsport en topsportprestaties voor de samenleving. Deze waarde willen we vergroten en zichtbaarder maken, zodat ook de samenleving de verbindende kracht van topsport ervaart en waardeert.

We streven ernaar om een cultuur van excellentie te bevorderen met de focus op het verbeteren van technische vaardigheden, strategie, mentale veerkracht en fysieke fitheid. Samenwerking, discipline, en doorzettingsvermogen zijn de kernwaarden van eenieder die betrokken is bij het behalen van de topsportdoelstellingen.

NKBV Topsportplan Nederlands Team

Senioren

 • Don van Laere
 • Leto Cave
 • Lynn van der Meer
 • Mark Brand
 • Mischa Radt
 • Paul Brand

Jong Oranje

 • Amber Schiffeleers
 • Briq Middelburg
 • Bibi Hamers
 • Lisa Klem
 • Luuk Spaargaren
 • Noor Witte
 • Sabina van Essen
 • Tessa Robichon
 • Tijn Exalto

Para

 • Christiane Luttikhuizen
 • Eva Mol
 • Jamie Barendrecht
 • Juliette Janssen

Begeleiding

Topsportprogramma

Het topsportprogramma voor de klimmers is gericht op het constant verbeteren van de technische en tactische vaardigheden van de klimmer en daarbij het verbeteren van de (mentale) kracht en van het uithoudingsvermogen. Een uitgebreid aanbod van diverse klimroutes en het inslijpen van verschillende technieken zijn nodig bij het klimmen om te kunnen excelleren op het mondiale podium. De klimmers doen een breed scala aan ervaringen op om de juiste vaardigheden te ontwikkelen voor verschillende klimomgevingen en om verschillende klimproblemen op te lossen. Gezamenlijke trainingprogramma's met gerenommeerde landen en teams worden gefaciliteerd, met als doel het verhogen van de concurrentiekracht van de individuele klimmer. Dit wordt bereikt door middel van specifieke internationale training stages en deelname aan internationale IFSC wedstrijden en kampioenschappen passend bij het niveau van de klimmer. De topsportleefstijl is volledig eigen gemaakt. De combinatie werk en inkomen samen met topsport verloopt moeiteloos.

Boulder

Onder leiding van de Bondscoach Boulder is er een dagelijks trainingsprogramma voor de klimmers die zich voorbereiden op internationale uitzendingen in de discipline Boulder.

Kwalificatie uitzending

Lead

Onder leiding van de Bondscoach Lead is er een dagelijks trainingsprogramma voor de klimmers die zich voorbereiden op internationale uitzendingen in de discipline Lead.

Kwalificatie uitzending

Para

Onder leiding van de Bondscoach para (op dit moment Jesse Pauw, de opvolger van Berber Brouns, zie het interview met Berber) is er een wekelijks trainingsprogramma voor de klimmers die zich voorbereiden op internationale uitzendingen. Een klimmer die wil deelnemen aan een proefperiode dient het aanmeldformulier 'proefperiode nationale selectie Paraklimmen' online in te vullen.

Kwalificatie uitzending

Overzicht internationale wedstrijden senioren Lead en Boulder tot 2032

#dutchclimbingteam

Via Instagram zijn dagelijkse trainingen en wedstrijdresultaten van de Nederlandse topklimmers te volgen. Dat doen ze onder de naam #dutchclimbingteam

Volg ze hier

Artikelen over Nederlands team

Opleidingsprogramma

De NKBV zet zich in voor de ontwikkeling van talentvolle klimmers in Nederland, waarvoor drie verschillende programma's zijn opgezet:

 1. Topsport Opleiding Centrum | lokaal en regionaal | U12-U14-U16
 2. Het NKBV+ programma voor talentidentificatie | maandelijks nationaal | U14-U16
 3. Jong Oranje programma voor talentontwikkeling | dagelijks nationaal | U16-U18-U20

Met de TOC en NKBV+ programma's wil de NKBV kansrijke klimmers, die nu trainen in lokale boulder en klimhallen, de kans geven om op hoger niveau te trainen. Met als doel om mogelijk in de toekomst aansluiting te vinden bij het Jong Oranje trainingsprogramma.

In deze periode ligt de focus op het aanleren van een talentvolle leefstijl.In het Jong Oranje programma zijn het talentvolle en gemotiveerde klimmers die zich volledig inzetten voor het internationaal wedstrijd klimmen. Die bereid zijn om te werken aan hun zwakke punten om hun prestaties te verbeteren. Een flexibele trainingsstructuur wordt aangeboden waarmee atleten tijd en ruimte hebben om onderwijs optimaal te blijven combineren met het Jong Oranje trainingsprogramma. De ontwikkeling naar een topsport leefstijl vindt hier plaats. Maatschappelijke vraagstukken rondom beroepsopleidingen en carrière management worden ondersteund. Deelname aan internationale IFSC jeugd kampioenschappen en Jeugd Olympische Spelen is onderdeel van het programma om klimmers te ondersteunen die op weg zijn naar het mondiale seniorenpodium.

Schematisch overzicht van het opleidingsprogramma Boulder en Lead.

TOC

Talent Opleiding Centra (TOC) zijn regionale trainingscentra waar de faciliteiten en het kwaliteitsniveau om kansrijke en talentvolle klimmers op te leiden op orde zijn. In een TOC worden minimaal de disciplines lead en boulder getraind. Daarnaast worden eisen gesteld op het gebied van een “Veilige sportomgeving”. Het TOC voldoet aan de diverse criteria m.b.t. aantallen talentvolle klimmers, het aantal en de kwaliteit van de trainers, de accommodatie, de voorzieningen en de inzet voor veilig sportklimaat. Ook zijn er goede contacten met onderwijsinstellingen en is het TOC actief in samenwerkingsverbanden.

Er zijn vijf TOC's in Nederland:

 1. Oost | Top Climbing Twente
 2. Limburg | Limburg Climbing
 3. West | Rotterdam Klimsport
 4. Utrecht | TOC Utrecht (in oprichting)
 5. Noord Holland | (in oprichting)
 6. Gelderland (in oprichting)

Op 23 september 2023 was de eerste TOC Jaardag.

Lees meer over toc's

NKBV+ programma

Voor klimmers in de categorie U14 en U16 is er een hybride programma tussen de lokale selecties/TOC en Jong Oranje. NKBV+ is een maandelijks programma onder supervisie van de Bondscoach Jong Oranje met ondersteuning van diverse talentcoaches. De beste klimmers uit heel Nederland trainen samen in de disciplines Boulder en Lead. De bondscoach Jong Oranje en de talentcoaches scouten de klimmers op basis van wedstrijdresultaten in de nationale competitie en tijdens NJK's aan het eind van het wedstrijdseizoen. In deze fase wordt het talent geïdentificeerd en bevestigd. Kwalificaties voor de eerste internationale wedstrijden en kampioenschappen vinden hier plaats. Er is volop aandacht voor fysieke groei en rijping in combinatie met prestatieontwikkeling. Door regelmatige test en meetresultaten worden individuele ontwikkelingen nauwgezet gevolgd. Het doel is om geen enkele talentvolle klimmer verloren te laten gaan. Doorstroom naar Jong Oranje is het doel.

Lees meer

Jong Oranje

Voor klimmers in de categorie U16, U18 en U20 is er een dagelijks trainingprogramma onder leiding van de Bondscoach Jong Oranje. De klimmers hebben zich al bewezen door indrukwekkende resultaten in training en wedstrijden in het NKBV+ programma. Ze blinken daarnaast uit in fysieke, mentale en tactische vaardigheden. In deze fase wordt hun talent optimaal ontwikkeld. De keuze voor de discipline Boulder of Lead wordt in deze periode gemaakt. In deze fase bestaat de duale carrière uit sport en hoger onderwijs combineren. Samen met de Bondscoach Jong Oranje wordt een trainingsprogramma samengesteld dat gericht is op het verbeteren van technische vaardigheden, fysieke fitheid, strategie en mentale veerkracht. Doorstroom naar het seniorenprogramma Boulder en/of Lead is het doel.

Kwalificatiereglement

FAQ NKBV+ & Jong Oranje

Overzicht internationale wedstrijden jeugd tot 2032

Links en documenten


- Talent en Topsport statussen NOC*NSF

Om de route naar de top te ondersteunen is er door NOC*NSF een landelijk erkend talent en topsport status systeem. Deze statussen dragen bij aan de sportieve ontwikkeling van de wedstrijd gerichte topklimmer in combinatie met maatschappelijke ondersteuning.

Statusreglement


- Meerjarenopleidingsplan (MJOP)

Het meerjarenopleidingplan beschrijft per leeftijds- en opleidingsfase de tussen- en einddoelen en uit te voeren activiteiten en op welke wijze dit gemonitord en getoetst kan worden

MJOP


- Atletencommissie

De atletencommissie behartigt de belangen van klimmers in het talent en topsportprogramma en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Ze vormt daarmee de schakel tussen (top-)sportbeleidsmakers binnen de NKBV en de klimmers in het talent en topsportprogramma.

Meer info


- Topsport en dopingcontroles

Naarmate een klimmer op hoger niveau actief is, bestaat de kans dat hij/zij te maken krijgt met dopingcontroles. In Nederland worden deze controles voornamelijk uitgevoerd door de Dopingautoriteit, in het buitenland kunnen klimmers ook gecontroleerd worden door de Internationale Federatie, het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) en door de organisatie van een internationaal sportevenement.

Meer info


- Veilige Sportomgeving

De NKBV vindt dat elke wedstrijdklimmer een leven lang onbezorgd moet kunnen sporten en zet zich daarom in voor een veilige sportomgeving.

Meer info


- Topsportstatuut

In het topsportstatuut staat omschreven welke topsportprocedures er binnen de NKBV gelden en wie waarvoor verantwoordelijk is. Daarmee biedt het handvatten in het geval er onverhoopt onduidelijkheid ontstaat in een specifieke topsportsituatie.

Topsportstatuut


- TeamNL

TeamNL is hét sportteam dat Nederland 365 dagen per jaar vertegenwoordigt op internationaal topniveau. Van Atletiek tot Zwemmen. Het zijn de allerbeste sporters die aanwezig zijn op EK’s, WK’s en Olympische en Paralympische Spelen. Eén sportteam met één ambitie; Nederland vertegenwoordigen op de fiets, op het veld, op de baan, in het water en, waar er maar gesport wordt, de beste van de wereld zijn! TeamNL-topsporters strijden voor Nederland, inspireren Nederland en maken Nederland trots. TeamNL is van Nederland.

Meer info