COMMISSIE WEDSTRIJDSPORT

De organisatie van nationale wedstrijden wordt mede mogelijk gemaakt door een grote groep vrijwillige wedstrijdsport-commissieleden, juryleden en routebouwers.

Commissie Wedstrijdsport

De Commissie Wedstrijdsport (CWS) is een NKBV-beleidscommissie met een bepalende en adviserende rol op het gebied van de wedstrijdsport. De commissie bepaalt bijvoorbeeld de te hanteren wedstrijdformats, geeft advies over noodzakelijke afwijkingen van de internationale wedstrijdregels en plaatsingscriteria voor bijvoorbeeld de NK’s. Daarnaast heeft de CWS een coördinerende rol binnen de organisatie van de wedstrijden en ondersteunt ze daarmee de wedstrijdofficials en routebouwteams bij de uitvoering van hun functie. Verder heeft de commissie een belangrijke rol in het bepalen van het dispensatiebeleid en beoordeelt ze dispensatie aanvragen.

Voor het uitvoeren van de verschillende rollen is het van belang dat de commissie een afspiegeling vormt van alle betrokken partijen in de wedstrijdsport, zoals deelnemers, jury, klimverenigingen, klimhallen, routebouwers en coaches en is het van belang dat de commissie over de grootst mogelijke expertise beschikt.

Op het moment bestaat de Commissie Wedstrijdsport uit de volgende vijf wedstrijdsport experts: Timo Tak (voorzitter), Nikki van Bergen, Bert Dijkink, Steffen Beemer en Melle Vroom. Binnen het NKBV bureau is medewerker wedstrijdsport, Tim van der Linden contactpersoon voor de commissie. Contact opnemen met de commissie kan via wedstrijden@nkbv.nl.Juryleden gezocht!

Wedstrijdklimmen is weliswaar geen pure jurysport zoals turnen, maar toch speelt de jury een belangrijke rol bij de beoordeling van de klimprestatie. Als jurylid bij klimwedstrijden beoordeel je de prestaties van de deelnemers. Je houdt in de gaten of de klimmer volgens de wedstrijdregels klimt. Zodra een klimmer valt, ben je extra scherp. Bij welke greep was de val en werd deze gecontroleerd vastgehouden of niet? Een val kan op elk moment plaatsvinden, en dus houd je altijd het verloop van de wedstrijd in de gaten. Kortom jureren bij klimwedstrijden is een uitdagende bezigheid.

Je kunt op verschillende niveaus jureren en de NKBV biedt hier ook opleidingen voor aan. De volgende niveaus zijn er:

Jury1: Routejury voor lokale wedstrijden
Jury2: Routejury voor de Series
Jury3: Hoofdjury voor de Serie
           Routejury voor Nationale Wedstrijden
           Wedstrijd Administrator voor Nationale Wedstrijden
Jury4: Hoofdjury bij Nationale Wedstrijden
Jury5: Internationaal Jury

Lees meer over de verschillende jury-opleidingen die de NKBV aanbiedt.

Jureren bij de Series
De series zijn regionaal georganiseerde wedstrijden in klim en boulderhallen. De wedstrijden worden georganiseerd door de klim-en boulderhallen zelf, vaak in samenwerking met de NKBV-regio’s. Lees meer over de Series.

Jureren bij de Nationale Competities
Bij nationale klimwedstrijden is er altijd een NKBV-juryteam aanwezig. Een juryteam bestaat uit een hoofdjury, een aantal routejury’s en een wedstrijdadministrator. Als hoofdjury heb je de leiding over de wedstrijd. Vanaf de zijlijn beoordeel je of de wedstrijd eerlijk en veilig verloopt. Alleen bij incidenten grijp je in. Als routejury ben je verantwoordelijk over een eerlijke jurering van een wedstrijdroute of één of meerdere wedstrijdboulders. Daarnaast begeleid je de deelnemer bij zijn klimpoging. De wedstrijdadministrator zorgt voor de verwerking van alle scores tot een uitslag of tussenuitslag wanneer de wedstrijd uit meerdere rondes bestaat. 

Van een nationaal jurylid wordt verwacht dat je 3 á 4 wedstrijden per jaar kunt jureren. Hiervoor ontvang je een dagvergoeding en een beperkte reiskostenvergoeding. Daarnaast krijg je als aspirant-jurylid alle ondersteuning om jezelf te ontwikkelen tot zelfstandig routejurylid of zelfs tot hoofdjury.

Ben je nieuwsgierig of wil jij als jurylid met je neus bovenop de actie staan? Meld je dan nu aan als aspirant-jurylid via wedstrijden@nkbv.nl of via de NKBV-Academie.

Deze site maakt gebruik van cookies. Meer info?