MENU

Transgenders en klim- en bergsportwedstrijden

De term transgender staat voor mensen die het gevoel hebben in het verkeerde lichaam te zijn geboren. We leggen uit hoe de NKBV hiermee omgaat bij wedstrijden.

Zoals in de meeste sporten, wordt bij klimwedstrijden de wedstrijdcategorie waarin je deelneemt, bepaald door de componenten leeftijd (geboortejaar) en geslacht (man of vrouw). Het geboortejaar is een onveranderlijk feit. Het begrip geslacht is subjectiever en zeker ook veranderlijk, zoals bij een transgender die een geslachtsverandering heeft ondergaan.

Als NKBV volgen we het beleid van NOC*NSF. Daarin wordt onderscheid gemaakt tussen breedtesport en topsport. Het uitgangspunt is dat iedereen moet kunnen deelnemen aan eerlijke wedstrijden.

Geslacht

In de breedtesport is deelname het belangrijkste uitgangspunt. Als deelnemer aan breedtesportwedstrijden zoals de Series, kan er daarom zelf bepaald worden in welke geslachtscategorie (heren/dames of jongens/meisjes) er wordt deelgenomen. Het geslacht op je identiteitsdocument is daarbij leidend.

Voor de topsport, zoals de nationale competities en NK’s, is een eerlijke wedstrijd het belangrijkste uitgangspunt. Daarom kun je bij topsportwedstrijden niet zelf bepalen in welke geslachtscategorie er wordt deelgenomen. Een wijziging van de geslachtscategorie moet eerst goedgekeurd worden door de wedstrijdcoördinator via wedstrijden@nkbv.nl. Het gaat er hierbij om dat de wijziging van de categorie aantoonbaar geen oneerlijk voordeel oplevert.

Intersexe

Intersexe is de conditie waarbij het lichaam zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken heeft, waardoor de indeling bij de heren- of damescategorie mogelijk niet eenduidig is. Echter, de meeste mensen met deze conditie voelen zich meer man of vrouw en hebben zich ook als man of vrouw geregistreerd op hun identiteitsdocumenten. Mocht een deelnemer met een intersexe conditie willen veranderen van geslachtcategorie dan gelden voor deze deelnemer dezelfde uitgangspunten als bij transgenders.

Meer informatie

Voor algemene vragen over transgender en klim- en bergsportwedstrijden kun je een mail sturen naar info@nkbv.nl. Heb je een vraag van vertrouwelijker aard, neem dan contact op met de vertrouwenscontactpersoon van de NKBV via vcp@nkbv.nl.