MENU

Topsport en dopingcontroles

Naarmate een sporter op hoger niveau actief is, bestaat de kans dat hij/zij te maken krijgt met dopingcontroles. Lees hier waar je als sporter allemaal rekening mee moet houden.

Topsport en dopingcontroles

Naarmate een sporter op hoger niveau actief is, bestaat de kans dat hij/zij te maken krijgt met dopingcontroles. In Nederland worden deze controles voornamelijk uitgevoerd door de Dopingautoriteit, in het buitenland kunnen sporters ook gecontroleerd worden door de Internationale Federatie, het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA) en door de organisatie van een sportevenement. Op de website van de Dopingautoriteit is veel informatie te vinden over doping, dopingcontroles en de rechten en plichten van sporters op dit gebied.

Als deelnemers aan klimwedstrijden dien je akkoord te gaan met het Dopingreglement. Daarin staat o.a. aangegeven dat het de persoonlijke plicht van elke sporter is ervoor te zorgen dat geen verboden stoffen zij/haar lichaam binnen komen. Je vind het dopingreglement op de website van de Dopingautoriteit.

Sporters moeten in ieder geval rekening houden met de volgende zaken:

De Dopinglijst
Een sporter is altijd zelf verantwoordelijk voor wat zich in zijn of haar lichaam bevindt. Het is daarom van belang altijd goed te controleren of middelen die gebruikt worden op de dopinglijst voorkomen. Of het nu gaat om iets dat door een arts wordt voorgeschreven of om een middel dat bij de drogist wordt gekocht: in beide kunnen dopinggeduide stoffen voorkomen. Ga naar de actuele Dopinglijst.

Medicijngebruik en dopingcontroles: www.dopingautoriteit.nl/GDS
Komt het dan toch voor dat een sporter, vanwege een ziekte of aandoening iets moet gebruiken wat op de dopinglijst staat, dan moet hiervoor dispensatie worden aangevraagd. Sporters die voornamelijk actief zijn op nationaal niveau, kunnen dit doen via Geneesmiddelen Dispensatie Sporter.

Sporters die (ook) op internationaal niveau actief zijn, moeten in sommige gevallen dispensatie aanvragen bij hun Internationale Federatie. Voor vragen over dispensatie kan contact opgenomen worden met de Dopingautoriteit, per mail via gds@dopingautoriteit.nl, of per telefoon: 010 201 01 52.

Doping in je vitaminepil?: www.dopingautoriteit.nl/NZVT
In het verleden is gebleken dat voedingssupplementen vervuild kunnen zijn met dopinggeduide stoffen, die niet op het etiket vermeld staat. Sporters kunnen hierdoor positief testen, zonder dat ze wisten dat ze een dopinggeduide stof gebruikten. Om de kans op zo’n onbedoelde positieve dopingcontrole te verkleinen is het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport ontwikkeld, kortweg het NZVT. Sporters die wel voedingssupplementen willen gebruiken doen er goed aan te kiezen voor NZVT-goedgekeurde voedingssupplementen.

Meldpunt Doping

Bij het Meldpunt Doping kun je vertrouwelijk informatie geven over dopingovertredingen, zoals dopinggebruik of dopinghandel. Dit kan op naam, maar ook anoniem.

Tips en e-learning

Sport is veel te mooi voor doping. Ben je een topsporter of talent? Dan kun je zelf bijdragen aan schone sport met behulp van de volgende tips van de dopingautoriteit. En door het volgen van e-learning.

De dopingcontroleprocedure: www.dopingautoriteit.nl/dopingcontrole
De dopingcontroleprocedure wordt hier stap voor stap uitgelegd, zodat sporters en begeleiders op de hoogte zijn van de gang van zaken en hun rechten en plichten op dit gebied.

Sportergegevens en whereabouts: dopingautoriteit.nl/whereabouts
Sporters die in de Testing Pool voor dopingcontroles vallen, dienen hun whereabouts aan te leveren. Dit zijn voornamelijk sporters met een A-, B- of HP- status van NOC*NSF.

Doping Infolijn: dopingvragen@dopingautoriteit.nl
Voor antwoorden op alle dopingvragen kan men elke werkdag tussen 13.00 en 16.00 uur terecht bij de Doping Infolijn: 0900-200 1000 (10 ct/min.) Vragen kunnen ook per mail gesteld worden.

100% Dope Free: www.100procentdopefree.nl
De Dopingautoriteit is in samenwerking met de Atletencommissie de campagne 100% Dope Free – True Winner gestart, waarmee we een dopingvrije sport willen promoten. Je kunt je hierbij als sporter aansluiten.