MENU

Officiële wedstrijddocumenten

Hier staan onder meer de reglementen die bij nationale en bij internationale sportklimwedstrijden worden gebruikt.

Wedstrijdreglementen
In het Nederlands Wedstrijdreglement van de betreffende discipline vind je de reglementen voor nationale wedstrijden. Hierin staan o.a. de wedstrijdformats en plaatsingsregels beschreven. Waar het NWR niet in voorziet gelden de IFSC-Rules.

NWR 2023 BOULDER NWR 2023 LEADIFSC-RULESIFSC- Europe Rules

Tijdens nationale klimwedstrijden (lead, speed en boulder) zijn diverse partijen verantwoordelijk voor het waarborgen van de veiligheid. Elke partij is verantwoordelijk en aansprakelijk voor zijn/haar deel van de wedstrijdorganisatie. Het document Veiligheid & verantwoordelijkheden bij nationale klimwedstrijden omschrijft per partij de verantwoordelijkheden.De eisen waaraan een wedstrijdzekeraar moet voldoen staan beschreven in het document NKBV richtlijn zekeren bij nationale wedstrijden.

VERANTWOORDELIJKHEDEN WDSTR.Richtlijn zekeren

Dispensatieregeling
Wil je graag aan een van de sportklimwedstrijden meedoen, maar voldoen je niet aan de bovenstaande reglementen? Dan kun je dispensatie aanvragen. Of je dispensatie krijgt toegekend kunnen wij niet vooraf garanderen. Dit wordt per aanvraag bekeken.

> Bekijk de voorwaarden van dispensatie in het NKBV-dispensatiereglement
> Bekijk de verleende dispensaties

Dopingreglement
Als deelnemer aan officiële NKBV-wedstrijden moet je akkoord gaan met het Dopingreglement. Daarin staat o.a. aangegeven dat het de persoonlijke plicht van elke sporter is ervoor te zorgen dat geen verboden stoffen zij/haar lichaam binnen komen.

Download het huidige Nationaal Dopingreglement. Het Nationaal Dopingreglement verwijst naar een viertal bijlagen die er onlosmakelijk mee verbonden zijn.

Het gaat om:

Dit jaar gaat de Wet uitvoering anti-dopingbeleid (Wuab) als wetsontwerp naar de Tweede Kamer. Onderdeel van deze wet is dat een zelfstandig bestuursorgaan (zbo) Dopingautoriteit wordt opgericht. Het zbo Dopingautoriteit zal de door de wet opgedragen taken gaan uitvoeren, waaronder de taken die de huidige stichting Dopingautoriteit momenteel op basis van het Nationaal Dopingreglement uitvoert. De Dopingautoriteit heeft een aangepast Nationaal Dopingreglement ontwikkeld, waarin deze nieuwe situatie is verwerkt, evenals een aantal correcties en aanvullingen die sinds de inwerkingtreding van het NDR op 1 januari 2015 wenselijk zijn gebleken.