MENU

Hutten Ondersteunings Fonds (HOF)

De stichting HOF ondersteunt verbouwingen van berghutten in de Alpen.

In 1977 heeft de NKBV een stichting opgericht om verbouwingen van berghutten in de Alpen te ondersteunen. Het Hutten Ondersteunings Fonds, ook wel HOF genaamd, beheert schenkingen van NKBV-leden om deze in te zetten bij initiatieven om de infrastructuur van berghutten in de Alpen te verbeteren. Alpenhutten kunnen financiering aanvragen bij de HOF voor de verbetering en ontwikkeling van hun accommodaties.

Toekenningen overzicht

HOF en het Gegenrecht Fonds

De stichting HOF staat los van het Gegenrecht Fonds, waar de NKBV en haar leden jaarlijks een financiële bijdrage van €400.000 per jaar leveren. Anders dan bij het Gegenrecht Fonds, waar automatisch een deel van het NKBV-lidmaatschapsgeld naartoe gaat, schenken donateurs via de stichting HOF specifiek geld voor de ondersteuning van hutten.

Doneren kan door een bedrag over te maken naar:
IBAN: NL26ABNA0252210859
BIC: ABNANL2A

Gegenrecht Fonds

Procedure subsidie-aanvraag

Mountain Hut Supporting Fund

Recently, the Board of the Mountain Hut Supporting Fund has decided to take a more pro-active approach to support initiatives in the field of the development and improvement of the Alpine Mountain Sports Infrastructure. The Fund will organize its funding as follows:

More information

La Fondation de soutien des refuges alpins

La Fondation a l’intention de se profiler de façon encore plus active. Pour attirer l’attention des associations alpines dans les pays Alpins, elle procédera de la manière suivante:

Plus d'informations

Der Hüttenunterstützungsfonds

Vor einiger Zeit hat die Stiftung beschlossen, etwas aktiver bei der Unterstützung auf die Gebiete der Entwicklung und Verbesserung der Infrastruktur für alpine Sportarten vorzugehen. Der Fonds möchte dabei wie folgt operieren:

Weitere Informationen