MENU

Stichting HOF ondersteunt verbouwingen van berghutten in de Alpen

De afgelopen jaren zijn er verschillende toekenningen gedaan door de Hutten Ondersteunings Fonds (HOF) voor de verbouwing van berghutten in de Alpen. De HOF, opgericht door de Nederlandse Klim- en Bergsport Vereniging (NKBV), beheert schenkingen van NKBV-leden om deze in te zetten bij duurzame initiatieven om de infrastructuur van berghutten in de Alpen te verbeteren. Lees hier het overzicht van schenkingen die de NKBV heeft toegekend aan berghutten in de Alpen.

Toekenningen in 2023

In 2023 heeft de stichting HOF vier schenkingen gedaan van 12.500 euro. De Refugio Poquiera in Andalusië, Spanje, heeft een donatie van 12.500 euro ontvangen om de zonnepanelen te vervangen.

Daarnaast heeft de Stüdlhütte, een DAV hut op de Großglockner, ook 12.500 euro ontvangen om veiligheidsmaatregelingen te treffen om de hut veilig te stellen tegen de hellingbeweging als gevolg van de smeltende permafrost. Deze toezeggingen van de stichting HOF zijn een waardevolle steun voor de berghutten en hun voortdurende verbetering en onderhoud.

De hele gebouwentechniek in de Mönchsjochhütte wordt vernieuwd, zodat een milieuvriendelijke werking van de hut kan worden gegarandeert. De stichting HOF heeft €12,5K beschikbaar gesteld om hier een bijdrage aan te kunnen leveren.

De Blüemlisalphut ligt in de Zwitserse Alpen Jungfrau-Aletsch UNESCO Werelderfgoedlocatie. Meer dan 30 jaar na de laatste structurele aanpassing is de hut nu toe aan een uitgebreide renovatie. Om de renovatie zo duurzaam mogelijk te maken, wordt de bestaande bouwstructuur van de bestaande hut behouden. Het belangrijkste doel van alle plannen was het minimaliseren van de impact op het milieu bij het gebruik van de hut.

De stichting HOF heeft €12,5K beschikbaar gesteld om hier een bijdrage aan te kunnen leveren.

Zonnepanelen bij de de Refugio Poquiera

Toekenningen in 2022

In 2022 deed de HOF twee schenkingen. De Gafadurahütte ontving een toekenning van 25.000 euro van de HOF. Dit bedrag werd gebruikt voor het realiseren van een nieuw dak en het plaatsen van zonnenpanelen. De Bordierhütte ontving ook 25.000 euro voor het renoveren van de toegangsweg. Door het smelten van de Riedgletsjer wordt de toegang tot de Bordierhutte via de huidige route zeer moeilijk of zelfs onmogelijk. Met deze schenking heeft het HOF een deel van de renovatie gesubsidieerd.

Toekenningen in 2021

In 2021 kreeg de SAC Grindelwald Berglihütte een toekenning van 25.000 euro voor het stabiliseren van de fundering. In de afgelopen jaren begon de natuurstenen fundering van de Berglihütte geleidelijk aan te destabiliseren. Scheuren en een duidelijke verzakking waren al zichtbaar. Met deze subsidie heeft de HOF bijdragen aan de stabilisatie van de fundering van de hut.

Een tweede schenking van 25.000 euro werd gedaan aan de Elberfelder Hutte voor de modernisering van de zuiveringsinstallatie.

Dit jaar is een extra schenking gedaan van 10.000 euro aan de Konkordiahütte. De eindeloze trap van de Konkordiahütte is voor vele bekend. Ben je eindelijk bij de hut, moet je nog al die trappen op. Helaas worden dit er door het slinken van de gletsjer steeds meer. In 1877 werd de hut gebouwd, vlak bovenaan de gletsjer, nu ligt de hut er inmiddels 150 meter boven. De HOF heeft 1 trap van zo'n 35 tredes gesubsidieerd.

Toekenningen in 2019

In 2019 kreeg de Elberfelder Hütte een toekenning van 25.000 euro van de HOF. Dit bedrag werd gebruikt voor de verbouwing van de hut. Dezelfde toekenning werd gedaan voor de Falkenhütte. De Falkenhütte onderging een algehele renovatie.

Verbouwing Elberfelder Hütte

HOF en het Gegenrecht Fonds

Dankzij de HOF hebben deze berghutten in de Alpen kunnen investeren in de verbetering van hun accommodaties. De schenkingen van de HOF hebben bijgedragen aan de veiligheid en het comfort van de bergsporters die gebruikmaken van deze hutten. Door deze toekenningen kan de HOF haar doelstellingen blijven verwezenlijken en haar steun verlenen aan de Alpenhutten die daar behoefte aan hebben.

De stichting HOF staat los van het Gegenrecht Fonds, waar de NKBV en haar leden jaarlijks een financiële bijdrage van 400.000 euro per jaar leveren. Anders dan bij het Gegenrecht Fonds, waar automatisch een deel van het NKBV-lidmaatschapsgeld naartoe gaat, schenken donateurs via de stichting HOF specifiek geld voor de ondersteuning van hutten.

Doneren kan door een bedrag over te maken naar:
IBAN: NL26ABNA0252210859
BIC: ABNANL2A

HUTTEN ONDERSTEUNINGS FONDS (HOF)