MENU

Commissies

De commissies van de NKBV bestaan uit vrijwilligers die samen met het NKBV-bureau activiteiten en producten initiëren en ontwikkelen. In verschillende commissies zitten betrokken leden die verstand of ideeën hebben over het onderwerp van de commissie. Lijkt het jou ook leuk om vanuit je expertise of interesse bij een commissie aan de slag te gaan? Bekijk bij welke commissies we versterking zoeken.

bekijk vacatures

VvA Commissies

 • Financiële Commissie

Contactpersoon: Pieter Jobsis, voorzitter
De commissie adviseert de Vergadering van Afgevaardigden van de vereniging over financiële aangelegenheden.

 • Tucht Commissie

Contactpersoon: Eelco Dijk, voorzitter
De commissie oordeelt over het handelen of nalaten van leden die in strijd met de statuten, reglementen of besluiten van de vereniging en klachten die betrekking hebben op het handelen van of nalaten door (een lid van) het bestuur van de NKBV.

Algemene Commissies

 • Redactiecommissie Hoogtelijn

Contactpersoon: Heleen van der Kaaden
De commissie verzorgt de uitgave van het verenigingsblad Hoogtelijn

 • Duurzaamheidscommissie

Contactpersoon: Robin Baks
De commissie onderzoekt en doet voorstellen om de verhouding tussen de beoefening van de bergsport en de toegang tot en duurzaam behoud van de leefomgeving te verbeteren. Zij voert activiteiten uit en informeert leden over duurzaamheid en milieuvraagstukken.

 • Huttencommissie

Contactpersoon: Robin Baks
De commissie beheert namens het bestuur van het NKBV Huttenexploitatiefonds (HEX) de HerBerg.

Opleidingscommissies

 • Alpiene Opleidingscommissie (AOC)

Contactpersoon: Daan Uilkema
De commissie organiseert opleidingen tot zomer-, winter- en tochtenkader, de bijscholing van deze kaderleden en verzorgt en actualiseert het opleidingsmateriaal.

 • Toetsingscommissie

Contactpersoon: Daan Uilkema
De toetsingscommissie beoordeelt of de afname van de proeven van bekwaamheid volgens proces zijn verlopen en stelt de uitslag vast.

 • Commissie van Beroep voor toetsing

Contactpersoon: Rogier Wouters
Oneens met de uitslag PVB of oordeel rond je licentie? Je kan in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor Toetsing.

Sportcommissies

 • Medische commissie

Contactpersoon: Daan Uilkema
De commissie adviseert en informeert de leden over medische ontwikkelingen in de bergsport. Zij beoordeelt subsidieaanvragen voor sportmedisch onderzoek en adviseert over medische vraagstukken rondom breedte- en topsport, op uitnodiging van de NKBV.

 • Commissie Expedities en Alpiene Topsport (CEAT)

Contactpersoon: Harald Swen
De commissie ondersteunt bij expedities, (hoog)alpiene beklimmingen, en avontuurlijke multi-pitch routes in rots en ijs. Deze ondersteuning wordt onder meer verleend door informatie-verstrekking, kennisdeling, ondersteuning in de kosten van een expeditie, meetings en uitleen van expeditie-materialen. De commissie adviseert ook bij het verlenen van NKBV-auspiciën voor expedities en bij de vorming van alpien topsportbeleid.

Wedstrijdsportcommissies

 • Atletencommissie

Contactpersoon: Renske Nugter, voorzitter | ac@nkbv.info
De commissie behartigt de belangen van de wedstrijdsporters en bevordert zoveel mogelijk de communicatie tussen de wedstrijdsporters en de relevante organen en personen binnen de NKBV.

 • Commissie van Beroep

Contactpersoon: Rogier Wouters (Hoofd Sport) | beroep@nkbv.nl
De commissie beoordeelt en beslist over beroepen tegen beslissingen van de NKBV inzake kwalificatie en/of selectie voor internationale wedstrijden georganiseerd door sportorganisaties zoals UIAA, IFSC, ISF, ISMF, IOC, NOC*NSF etc. De commissie onderzoekt of het besluit in redelijkheid had kunnen worden genomen met inachteneming van de toepasselijke regelgeving en consistent is met eerdere beslissingen van de commissie.

 • Dispensatie commissie

Contactpersoon: Lisa Özmay-van der Werff (Projectcoördinator Wedstrijdsport) | lisa.ozmay@nkbv.nl
De commissie beoordeelt en beslist over de dispensatieaanvraag aan de hand van het dispensatiebeleid van de NKBV zoals dat geldt ten tijde van de aanvraag. Tevens stelt de commissie het dispensatiebeleid op en houdt deze bij.

 • Jury commissie

Contactpersoon: Davy Burgel, voorzitter | jurycommissie@nkbv.info
De commissie ontwikkeld en handhaaft de hoogste normen bij het jureren van sportklimwedstrijden op nationaal niveau in de disciplines Boulder, Lead, Speed en Paraklimmen.

 • Reglementen commissie

Contactpersoon: Erik de Lepper, voorzitter | reglementencommissie@nkbv.info
De commissie is verantwoordelijke voor het onderhouden en bijwerken van de officiële nationale regels sportklimwedstrijden.

 • Routebouwer commissie

Contactpersoon: Frank Loeve, voorzitter | routebouwercommissie@nkbv.info
De commissie is verantwoordelijke voor; het ontwikkelen en handhaven van de hoogste normen in routeplanning bij NKBV sportklimwedstrijden in alle categorieën en het (laten) ontwikkelen, verbeteren en standaardiseren van een carrièrepad voor wedstrijdroutebouwers.

Bergsportreizen commissies

 • Programmacommissie Bergsportreizen

Contactpersoon: Robin Baks
De commissie is een samenstelling van de voorzitters van de WATT, 50plus, Basiskampen en de NSAC. De activiteiten voor het programma van Bergsportreizen worden hier besproken, op elkaar afgestemd en geëvalueerd.

 • Commissie Basiskampen

Contactpersoon: Robin Baks
De commissie organiseert basiskampen (ontmoetingsweken) in Europa.

 • Werkgroep Alpiene Trek Tochten (WATT)

Contactpersoon: Robin Baks
De commissie organiseert trektochten (hutten-, gletsjer- en klettersteigtochten) in de Europese alpiene gebieden.