MENU

Atletencommissie

De atletencommissie behartigt de belangen van wedstrijdsporters en denkt mee over de ontwikkeling van de wedstrijdsport in Nederland. Ze vormt de schakel tussen (top-)sportbeleidsmakers binnen de NKBV en de wedstrijd- en topsporters van Nederland.

Gevraagd en ongevraagd advies

De commissie bestaat uit wedstrijdsporters. De commissie geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de technische staf sportklimmen, over het topsportbeleid in het algemeen en de belangen van de wedstrijdsporters in het bijzonder. Deze stem van de sporters zelf is belangrijk draagt bij aan het ontwikkelen van de wedstrijdsport in samenspraak met de atleten zelf.

Het Hoofd Sport kan de atletencommissie om advies vragen over alles omtrent wedstrijdsport. Denk daarbij aan het opstellen van jaarplan, MJOP en beleidsstukken als selectie- en uitzendbeleid. De atletencommissie adviseert niet over personen, tenzij het gaat om het benoemen of voordragen van personen voor de atletencommissie. De leden van de commissie nemen zitting voor maximaal 2 jaar en zijn na afloop van deze termijn herbenoembaar/ herverkiesbaar. Wedstrijdsporters vanaf 16 jaar zijn verkiesbaar voor deze commissie.

Bijeenkomsten

Minimaal 4 x per jaar komt de Atletencommissie bijeen en minimaal 2 x per jaar is er een bijeenkomst met het hoofd sport van de NKBV.

Atletencommissie

De topsporters zijn de centrale spil in de topsport waarom alles draait. Zij vormen het menselijk kapitaal binnen de topsportprogramma’s en de Olympische -en Paralympische equipes. Daarom verdienen (ex-) topsporters een centrale en krachtige positie in de beleidsvorming van die topsport, met focus op de actieve topsportcarrière en aandacht voor de carrière na de topsport. Met de ervaring waarop zij kunnen bogen, kunnen zij zich als geen ander inzetten voor het verbeteren en vormgeven van het huidige en toekomstige topsportbeleid.

Wil je contact opnemen met de atletencommissie? Mail dan naar ac@nkbv.info.

Commissieleden

voorzitter: Renske Nugter

Reglement atletencommissie