MENU

Commissie van Beroep voor Toetsing

Ben je het niet eens met een beslissing dan kun je bezwaar aantekenen of in beroep gaan. Op deze pagina vind je de procedures.

Proeve van Bekwaamheid

Indien je als kandidaat of kaderlid het niet eens bent met de uitslag van een Proeve van Bekwaamheid dan moet je bezwaar maken bij de toetsingscommissie.

Licentieverlenging

Ben je het niet eens met een beslissing inzake licentieverlenging dan maak je bezwaar bij de NKBV Academie.

In beroep gaan tegen een beslissing

Neemt de Toetsingscommissie of de NKBV Academie over je klacht een beslissing waar je het niet mee eens bent, dan kun je tegen deze definitieve beslissing in beroep gaan bij de Commissie van Beroep voor Toetsing. De beroepsprocedure wordt in het beroepsreglement beschreven. Mail je beroepschrift naar beroep@nkbv.nl met een cc. naar opleidingen@nkbv.nl.

Uitspraken

Hieronder staan de uitspraken van de Commissie van Beroep voor toetsing vermeld.

Zaaknummer Sporttechnische functie Uitspraak Datum uitspraak
2014/001 Alpiene Tourenleider Beroep is gegrond verklaard 24-11-2014