MENU

Expedities & Alpiene topsport

Bergsporters en alpinisten zijn continu op zoek naar nieuwe uitdagingen en avonturen. Het liefst in onontgonnen terrein. De commissie Expedities en Alpiene Topsport (CEAT) van de NKBV ondersteunt Nederlandse expedities daarbij.

Zonder nieuwe routes, nieuwe gebieden, nieuwe concepten kan de klimsport zich niet ontwikkelen. Wanneer alpinisten nieuwe routes openen op verre, onherbergzame locaties noemen we dat een expeditie. Hoewel het met moderne techniek en vooral geld steeds beter mogelijk is om de meest onherbergzame plekken met de heli te bereiken en daar nonstop te communiceren, zijn er nog steeds genoeg mogelijkheden voor avontuur.

De CEAT ondersteunt Nederlandse alpinisten bij expedities, (hoog)alpiene beklimmingen, en avontuurlijke multi-pitch routes in rots en ijs. Deze ondersteuning wordt onder meer verleend door informatie-verstrekking, kennisdeling, ondersteuning in de kosten van een expeditie, meetings en uitleen van expeditie-materialen. De Commissie adviseert bij het verlenen van NKBV-auspiciën voor expedities en bij de vorming van alpien topsportbeleid.

Subsidie

De NKBV kan expedities of klimtrips ondersteunen, in zowel materiële als immateriële zin, als deze vernieuwend, verfrissend en aansprekend zijn. Dat zijn geen vastomlijnde criteria omdat deze lastig zijn om te definiëren. Iedere aanvraag wordt afzonderlijk tegen het licht gehouden.

Ondersteuning kan bestaan uit het lenen van materiaal uit het expeditiedepot, ondersteuning bij aanvragen/aanbevelingsbrieven, gebiedsinformatie. Financiële ondersteuning wordt alleen gegeven aan expedities die een voor Nederland vernieuwend of topsportkarakter hebben. Van expedities die financiële ondersteuning ontvangen van de NKBV zullen tegenprestaties worden gevraagd. Die kunnen in de vorm van één of meer gratis lezingen zijn, of in de vorm van een artikel (in overleg met de redactie) voor de Hoogtelijn.

Aanvraag indienen
Van de aanvrager wordt verlangd dat deze de UIAA International Mountain Code onderschrijft. De aanvraag voor financiele ondersteuning kan worden gedaan door je/jullie plannen te mailen naar ceat@nkbv.nl. Vermeldt duidelijk je doelen, je planning en je begroting. Met name je doelen en de planning zijn belangrijk.

Bij toekenning van ondersteuning verlangen we een aantal zaken van je, waaronder het opstellen van een expeditieverslag en het geven van een lezing. De wederzijdse verplichtingen bij ondersteuning worden vastgelegd in onderstaand contract.

We verstrekken 2/3 van de bijdrage voor een expeditie/trip vooraf en 1/3 achteraf nadat het expeditieverslag is opgeleverd. Dit verslag moet volgens een vast format worden opgesteld en bevat info over de geplande trip, de geklommen routes, de financiën, etc. Het zal online worden geplaatst en dient het doel dat andere teams kunnen leren van jullie ervaringen. Meer info over opzet van dit verslag ontvang je bij het doen van een aanvraag.

Auspiciën
De NKBV stelt zich niet op als organisator van expedities en laat dit initiatief over aan individuele leden. Slechts in uitzonderingsgevallen zal de NKBV haar naam nadrukkelijk verbinden aan een expeditie door het verlenen van NKBV-auspiciën. De vereniging draagt daarmee een vorm van morele medeverantwoordelijkheid. NKBV-auspiciën worden door het NKBV-bestuur verleend. De Commissie adviseert hierbij.

Media-auspiciën
Wanneer expedities contact zoeken met radio/televisie wordt vaak media-auspiciën verlangd van een bij een sportbond aangesloten vereniging, in dit geval de NKBV. De Commissie kan na beoordeling van de expeditie media-auspiciën afgeven.

Expeditiedepot
Expedities die voor ondersteuning in aanmerking komen kunnen een aanvraag doen om kostenloos materialen uit het depot te lenen.

Materiaaldepot CEAT

Meetings

De NKBV wil graag de contacten tussen Nederlandse klimmers versterken. Zijn multi-pitch routes, alpiene beklimmingen en expedities jouw ding? Dan ben je van harte welkom bij de meets van de CEAT. Denk niet dat je een oude rot moet zijn - vooral jonge klimmers op die wel de rotsklimervaring hebben, maar onvoldoende klimpartners hebben, of die opzien tegen het nemen van de stap om zelfstandig de bergen in te gaan worden zijn van harte welkom. CEAT Meets worden gepubliceerd in de agenda van de NKBV en op de Facebook-pagina van de CEAT.

Facebook CEAT

Vragen?

Stel je vragen over het organiseren van expedities, alpiene topspot, uitleen uit het materiaaldepot en subsidies voor expedities en vernieuwende klimtrips aan ceat@nkbv.nl.

De CEAT kent de volgende leden:

  • Court Haegens - voorzitter & penningmeester
  • Niek de Jonge - lid & coördinator website/Hoogtelijn
  • Bas Visscher - lid
  • Maaike Braat - lid
  • Martin Fickweiler - lid
  • Dennis van Hoek - lid