MENU

Visie op duurzaamheid

Als bergsporter zijn we graag buiten in de natuur om o.a. te wandelen, mountainbiken, rennen en te klimmen.

Zonder de natuur kunnen we deze dingen niet doen, wat betekent dat wij als bergsporters een grote verantwoordelijkheid hebben om deze te behouden en te beschermen. We zijn ons ervan bewust dat reizen naar de bergen impliciet altijd een duurzaamheidsimpact heeft. Deze impact willen we door het aanbieden van alternatieven en bewustwording minimaliseren.

Door verantwoord om te gaan met onze bergsportactiviteiten kunnen we zelfs bijdragen aan de vooruitgang van de natuur en een beter leven voor de bewoners van verschillende berggebieden op aarde. Via de wereldwijd overeengekomen Sustainable Development Goals kunnen we helder maken op welke manier het op een duurzame manier beleven van de bergsport een bijdrage levert aan de duurzame wereld die voor 2030 als doel is gesteld.

Sustainable Developments Goals Kernwaarden NKBV

De NKBV ziet in haar bestaansrecht de opdracht om de jonge en toekomstige generaties minstens evenveel plezier in de bergen en schoonheid van de bergen te kunnen bieden als de huidige leden. Dit houdt in dat de huidige bergsporters bewust worden van de gevolgen van hun handelingen vandaag voor:

 • de (latere) bergbeleving van andere mensen,
 • het behoud en waar mogelijk herstellen van de natuur in de bergen
 • en de meerwaarde die berggebieden hebben voor de leefomgeving van de lokale bevolking.

Een duurzame bergsport heeft een minimale (tot géén) impact op het milieu, draagt bij aan het geluk en hoogtebeleving van de deelnemer(s), met respect voor de natuur, rekening houdend met een gezonde leefomgeving van de lokale bevolking.

Duurzame doelen

Om de bovenstaande visie en missie op duurzaamheid in de bergsport te vertalen, committeert de NKBV zich aan de volgende punten:

 • Ieder NKBV lid, bureaumedewerker, instructeur, en cursist die NKBV-producten afneemt, beschikt over kennis van duurzaamheid en de vertaling daarvan voor de bergsport;
 • Ieder NKBV lid kent de alternatieve (duurzame) handelingen die betrekking hebben op zijn/haar activiteit in de bergen;
 • In 2024 zegt 90% van de leden bewust duurzame afwegingen te maken in het beoefenen van de bergsport;
 • In 2024 heeft het verenigingsbureau van de NKBV een klimaatneutrale bedrijfsvoering.
 • We kiezen voor partners met dezelfde duurzame waarden en normen.
 • We stimuleren bureaumedewerkers om het OV te gebruiken in het woon-werk verkeer en hybride te werken. Dit maakt onze footprint kleiner.
 • We onderzoeken de mogelijkheden om regioactiviteiten CO2-neutraal te laten organiseren.
 • We organiseren de nationale wedstrijden, Bergsportdag en andere evenementen PET-free en CO2-neutraal.
 • In het kader van Bergsportreizen organiseren we duurzame reizen en bieden we zoveel mogelijk activiteiten aan naar ‘treinbestemmingen’.

De NKBV bereikt bewustwording over en verantwoordelijkheid voor het duurzaam beoefenen van de bergsport vanuit de vier pilaren die de kern van de vereniging vormen:

1. Opleiding
2. Communicatie
3. Reizen & producten
4. Activiteiten

Duurzaamheidscommissie

Sinds 2015 is binnen de NKBV de commissie Duurzaamheid actief. Deze groep bergsporters adviseert het verenigingsbureau, de commissies, de regio’s, de secties en de leden op het gebied van duurzaam gedrag in de breedste zin. Vanuit verschillende professionele achtergronden, maar allen vanuit een enorme drijfveer om de bergsport duurzaam te maken, dragen zij bij aan projecten en activiteiten van de NKBV. Voorbeelden hiervan zijn een duurzame kaderdag en een klimaatneutrale bergsportdag! Heb jij een idee voor de duurzaamheidscommissie? Dan kun je ons bereiken via duurzaamheid@nkbv.nl.

Wat kun je nog meer doen?

Als bergsporter zijn er talloze mogelijkheden om zo duurzaam en bewust mogelijk je passie uit te oefenen. Dit begint al bij het plannen van je bergsportvakantie, en ook tijdens en na je reis kun je op allerlei manieren een grote bijdrage leveren aan duurzaamheid. Wat jij zelf allemaal kunt doen, en wat de NKBV allemaal doet om duurzaamheid in de bergen en in eigen land te promoten, vind je in het kenniscentrum.

Tips duurzame bergvakantie Tips duurzaam off-piste

“Een duurzame bergsporter is een bergliefhebber die, terwijl hij/zij zijn/haar passie gestalte geeft in bergomgevingen, steeds afwegingen maakt zodat huidige en toekomstige generaties kunnen (blijven) genieten van dezelfde schoonheid van de bergen en de gastvrijheid van haar inwoners. Hij/zij is er op gericht om bij zijn/haar berg gerelateerde activiteiten de schoonheid en zuiverheid van berggebieden en de leefomstandigheden van haar inwoners te handhaven of indien mogelijk te verbeteren.”

Terug naar overzicht