MENU

Sustainable Developments Goals

Deze doelen hebben ook voor de bergsporter wat te betekenen.

Bron: sustainabledevelopment.un.org/sdgs


De Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelen en ook wel Global Goals genoemd, zijn na uitvoerig overleg tussen overheden, bedrijfsleven, NGO’s en kennisinstellingen in september 2015 gelanceerd door de Verenigde Naties (UN) als de nieuwe mondiale agenda. Het zijn ambitieuze doelen om de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’.

De ontwikkelingsagenda geldt voor alle landen, en is niet alleen ‘hulp’ van rijke aan arme landen. De doelen richten zich naast beëindiging van extreme armoede ook op gezondheid, onderwijs, schoondrinkwater, duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

De doelen zijn niet los van elkaar te zien. Tegelijkertijd kan een focus op enkele doelen de effectieviteit van wat je doet vergroten. Het is echter wel belangrijk de impact op de andere doelen altijd in de gaten te houden. Als NKBV focussen we ons op de SDG’s 5 (gendergelijkheid), 8 (eerlijk werk en economische groei), 12 (verantwoordelijke consumptie en productie), 13 (klimaatactie), 15 (leven op het land) en 17 (partnerschap om doelstellingen te bereiken).

Maar wat hebben die doelen met mij te maken?

De doelen gaan ook over bergsporters. We genieten en maken gebruik van de uitdagingen die de bergwereld ons biedt, die je vindt zowel als in het water (SDG 14) als op het land (SDG 15). Zonder die twee kunnen wij niet van de natuur genieten. En wat te denken van de mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van die omgeving en van het feit dat wij daar als bergsporters rondlopen. Denk armoede (SDG 1), gendergelijkheid (SDG 5) en schoon water & sanitatie (SDG 6).

Om prettig en veilig de bergen in te gaan kopen we graag de nodige materialen. Maar hoe worden die materialen geproduceerd, door wie en waar zijn ze van gemaakt?

Veel grondstoffen komen uit het buitenland en veel producten worden buiten Nederland gemaakt. Dit raakt de SDG’s die gaan over waardig werk en economische groei (SDG 8), verantwoorde productie en consumptie (SDG 12), leven in het water (SDG 14) en leven op land SDG 15). Door bijvoorbeeld jouw shirt ben je verbonden met werkomstandigheden daar, de hoeveelheid water die er wordt gebruikt en vervuild tijdens de productie, en hoe duurzaam de katoen of een andere grondstof verbouwd/gewonnen wordt.

Hoe we ons vervoeren naar onze bestemming heeft invloed op vooral klimaatactie (SDG 13). De uitlaatgassen die onze auto’s uitstoten, zorgen voor droogte of meer regen in andere landen en ook in Nederland. Denk aan de zomer van 2018.

Los van de acties die we als NKBV op ons kantoor en in samenwerking met organisaties in binnen- en buitenland, proberen we als NKBV bewustwording van het verschil wat we kunnen maken onder onze leden te vergroten. Op het NKBV kantoor betreft het maatregelen als bewust gebruik van papier, lees printen of niet en wle of geen folders tijdens evenementen (SDG 12), het eten wat we bestellen voor tijdens vergaderingen, bv vegetarisch of niet (SDG 2), de CO2-footprint van onze kantooractiviteiten verlagen (SDG 13). In de samenwerking (SDG 17) met partijen als Vaude, Bever, @noem bergsportorganisaties in de Alpen bv@ zit onze mogelijkheid direct op locaties waardevol voor bergsporters een bijdrage te leveren. Net als via de ‘samenwerking’ met onze leden via welke we de impact gigantich kunnen bergroten op de SDG’s als hierboven benoemd.

Door de keuzes van de NKBV, maar ook door jouw keuzes en acties kunnen we zorgen dat we de Sustainable Development Goals in 2030 behalen.