MENU

Sustainable Developments Goals

Deze doelen hebben ook voor de bergsporter wat te betekenen.
Bron: sustainabledevelopment.un.org/sdgs

De Sustainable Development Goals (SDG’s), oftewel Duurzame Ontwikkelingsdoelen en ook wel Global Goals genoemd, zijn na uitvoerig overleg tussen overheden, bedrijfsleven, NGO’s en kennisinstellingen in september 2015 gelanceerd door de Verenigde Naties (UN) als de nieuwe mondiale agenda. Het zijn ambitieuze doelen om de wereld tot ‘een betere plek te maken in 2030’.

De ontwikkelingsagenda geldt voor alle landen, en is niet alleen ‘hulp’ van rijke aan arme landen. De doelen richten zich naast beëindiging van extreme armoede ook op gezondheid, onderwijs, schoondrinkwater, duurzame energie, minder ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.

Maar wat hebben die doelen met mij te maken?

De doelen gaan ook over bergsporters. We genieten en maken gebruik van de uitdagingen die de bergwereld ons biedt, die je vindt zowel als in het water (SDG 14) als op het land (SDG 15). Zonder die twee kunnen wij niet van de natuur genieten. En wat te denken van de mensen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van die omgeving en van het feit dat wij daar als bergsporters rondlopen. Denk armoede (SDG 1) en schoon water & sanitatie (SDG 6).

Om prettig en veilig de bergen in te gaan kopen we graag de nodige materialen. Maar hoe worden die materialen geproduceerd, door wie en waar zijn ze van gemaakt?

Veel grondstoffen komen uit het buitenland en veel producten worden buiten Nederland gemaakt. Dit raakt de SDG’s die gaan over waardig werk en economische groei (SDG 8), verantwoorde productie en consumptie (SDG 12), leven in het water (SDG 14) en leven op land SDG 15). Door bijvoorbeeld jouw shirt ben je verbonden met werkomstandigheden daar, de hoeveelheid water die er wordt gebruikt en vervuild tijdens de productie, en hoe duurzaam de katoen of een andere grondstof verbouwd/gewonnen wordt.

Hoe we ons vervoeren naar onze bestemming heeft invloed op vooral klimaatactie (SDG 13). De uitlaatgassen die onze auto’s uitstoten, zorgen voor droogte of meer regen in andere landen en ook in Nederland. Denk aan de zomer van 2018.

Door jouw keuzes en acties kan ook jij bijdragen aan het behalen van de SDG’s.