MENU

Onderhoud aan hutten dankzij jouw contributie

Als NKBV-lid draag je jaarlijks bij aan het zogeheten Gegenrecht Fonds. Een fonds waar vanuit paden en hutten in de Alpen worden opgeknapt en verduurzaamd. Afgelopen jaar werd er door de corona pandemie een flink aanpassingsvermogen gevraagd van zowel de huttenwaarden, gasten als de alpenverenigingen. Toch konden de bouw- en onderhoudswerkzaamheden volgens plan worden uitgevoerd.

Gevolgen van de Corona-pandemie

Het winterseizoen werd vroegtijdig afgesloten door de lockdown begin maart vorig jaar. Voor de huttenwaarden was de situatie lang onzeker met betrekking tot het komende zomerseizoen. Er werd veel gespeculeerd over de voorwaarden waaronder de berghutten hun activiteiten zouden kunnen starten. En natuurlijk was er over de openstelling van de grenzen veel onduidelijk. Toch kon het zomerseizoen, zij het voorzichtig, van start gaan. De Alpenclub heeft de autoriteiten gewezen op de bijzondere omstandigheden in de berghutten. En deed praktische aanbevelingen voor de aanpak van het leven in de hutten.

Daling overnachtingen

In de maanden van het hoofdseizoen, van augustus tot september, verbeterde de bezettingsgraad, waarbij vooral dagjesmensen de hutten bezochten. Er was echter een duidelijke daling van het aantal overnachtingen. In 2020 werden 11.029 overnachtingen geregistreerd in de elf beheerde AVS-hutten, slechts 56 procent van de 19.758 van het jaar daarvoor.

Onderhoud aan paden en hutten

Onderhoud aan paden en hutten

Heb je je weleens afgevraagd wie het bergpad waarop je loopt onderhoudt. En de berghut? Of wie de routebordjes neerzet? In de Alpen liggen tienduizenden kilometers gemarkeerde bergpaden en die worden allemaal bijgehouden.

Meer over het onderhoud

Bouwwerkzaamheden

Elk jaar worden er veel hutten onderhouden en verduurzaamd door de Alpenverenigingen vanuit het Gegenrecht Fonds. We lichten hieronder een project van de Zwitserse Alpenvereniging (CAS) en een aantal van de Alpenvereniging Zuid-Tirol (AVS) uit.

Grialetsch hut

Er is druk gewerkt aan de verbouwing van de Grialetsch hut, de bestaande structuur van de hut zal zoveel mogelijk behouden blijven. Zodat de sfeer van de oude hut ook in de toekomst voelbaar blijft. De bestaande hut is aan de noordwestzijde uitgebreid met een houten gebouw. De nieuwe uitbreiding bevat bredere bedden, meer bergruimte, verbeterde isolatie en nieuwe sanitaire voorzieningen.

De kosten voor de investeringen en onderhoudsmaatregelen die afgelopen periode in de AVS-hutten zijn uitgevoerd, bedragen in totaal 388.509 euro. Hier zijn ook een groot aantal kleinere, onvoorziene herstelmaatregelen aan toegevoegd.

Onderhoud uitgevoerd

  • Marteller Hütte: renovatie- en aanpassingswerkzaamheden, rioleringsinstallatie met overkapping
  • Meraner Hütte: onderhoud van personeelsruimten, inrichting, sanitair en elektrische installaties
  • Hochfeilerhütte: renovatie van drinkwaterinname en bronbuis, bouw van schuilkelder voor gas
  • Schlernbödelehütte: reparatiemaatregelen voor materiaal touwbaan
  • Tiefrastenhütte: vervanging van luiken
  • Oberetteshütte: aanpassingsmaatregelen voor drinkwatervoorziening

Hutten Ondersteunings Fonds (HOF)

Hutten Ondersteunings Fonds (HOF)

De stichting HOF ondersteunt verbouwingen van berghutten in de Alpen. Anders dan bij het Gegenrecht Fonds, schenken donateurs via de stichting HOF specifiek geld voor de ondersteuning van hutten.

HOF

Terug naar overzicht