MENU

Veelgestelde vragen

Alles wat je moet weten over je annuleringsverzekering.

Hier vind je antwoord op de meest gestelde vragen over de NKBV Annuleringsrisicoverzekering. Staat jouw vraag er niet bij? Neem dan contact op met de NKBV Ledenservice via ledenservice@nkbv.nl of 0348-409521.

Corona

Heb je vragen over corona en de dekking van de verzekering, klik op de onderstaande button.

corona en onze verzekering

Wie zijn Hienfeld en Mercer Marsh Benefits?
Aangezien de NKBV niet bemiddelt in verzekeringen, heeft zij Mercer Marsh Benefits aangesteld als adviseur op het NKBV Bergsport- en Annuleringsrisico-verzekeringscontract ten behoeve van de leden van de NKBV. De verzekeringen zijn tot stand gekomen door bemiddeling van Mercer Marsh Benefits en door hen ondergebracht bij W.A. Hienfeld B.V. , die optreedt als gevolmachtigd agent namens verzekeraars.

1. Hoe meld ik mij aan voor de annuleringsrisicoverzekering?
Via je profiel in MijnNKBV kun je de annuleringsrisicoverzekering aanvragen.

2. Heb ik een NKBV Bergsportverzekering nodig om de annuleringsrisicoverzekering af te sluiten?
Ja, de NKBV Bergsportverzekering moet afgesloten zijn. In geval van een dekking voor meerdere personen, geldt voor alle gezinsleden, dat ook de NKBV Bergsportverzekering voor alle gezinsleden is afgesloten.

3. Ontvang ik na afsluiting nog een bevestiging van de annuleringsrisicoverzekering?
Ja, je ontvangt een polisblad.

4. Hoe betaal ik de premie?
Als je een doorlopende machtiging hebt afgegeven, wordt de premie automatisch geïncasseerd. Anders ontvang je een e-mail met een betaallink waarmee je handmatig de premie kunt betalen.

5. Is het mogelijk om het verzekerde bedrag van mijn annuleringsrisicoverzekering te verhogen?
Ja, indien u een reis boekt voor een hoger bedrag dan dat is verzekerd op uw NKBV Annuleringsrisicoverzekering, dan kunt u voor de betreffende reis een verhoging aanvragen. Vul daarvoor het aanvullende annuleringsverzekering formulier aan en mail het vervolgens naar het op het formulier vermelde adres

6. Kan ik een kortlopende annuleringsrisicoverzekering afsluiten via de NKBV?
Nee dit is niet mogelijk. Wij bieden uitsluitend de mogelijkheid om, naast uw lidmaatschap en NKBV Bergsportverzekering, een doorlopende annuleringsrisicoverzekering af te sluiten.

7.Kunnen NKBV-leden die in het buitenland wonen ook de NKBV Annuleringsrisico verzekeringen afsluiten?
Helaas is het niet mogelijk om een annuleringsrisicoverzekering te hebben wanneer je woonachtig bent in het buitenland. De annuleringsrisicoverzekering is gebaseerd op de Nederlandse-annuleringsregels (ANVR-regels).

8. Waarom de annuleringsrisicoverzekering afsluiten binnen 7 dagen na boeking?
Wanneer men niet binnen zeven dagen na boeking van de reis een annuleringsrisicoverzekering afsluit zijn bekende ziektes, afwijkingen en/of aandoening die bij verzekerde en huisgenoten of familieleden in 1e of 2e graad in de periode drie maanden voor ingangsdatum van de verzekering reeds bestonden of klachten veroorzaakten uitgesloten van dekking.

9. Wat moet ik doen om mijn vakantie vooraf te annuleren?
Wanneer je als gevolg van ziekte, overlijden of andere onverwachte gebeurtenissen (zie polisvoorwaarden) je reis moet annuleren, kun je de ongenoten reisdagen claimen bij de NKBV annuleringsrisicoverzekering. Meld de gebeurtenis zo snel mogelijk, maar binnen drie werkdagen na de gebeurtenis bij de organisatie waarbij je reis is geboekt. Download het schadeformulier en claim je ongenoten reisdagen.

10. Wat moet ik doen om tijdens mijn vakantie de reis te annuleren?
Bij calamiteiten (voor exacte dekking zie de polisvoorwaarden) tijdens je reis, kun je ongenoten reisdagen en eventuele vooraf gemaakte kosten, claimen via de NKBV annuleringsrisicoverzekering. Download het schadeformulier en claim je ongenoten reisdagen.

11. Vallen natuurrampen en negatief reisadvies onder de dekking van de annuleringsrisicoverzekering.
Dit is niet gedekt onder de annuleringsrisicoverzekering, bij reisbureau melden, deze kan e.e.a. in gang zetten richting ANVR en/of calamiteitenfonds.

12. Biedt de annuleringsrisicoverzekering dekking voor samengestelde reizen?
Er bestaat ook dekking voor samengestelde reizen mits en voor zover deze losse onderdelen vooraf zijn geboekt. Boekingen welke tijdens uw reis worden toegevoegd vallen niet onder de dekking. De eventuele schades worden uitsluitend vergoed op basis van de in Artikel 5. genoemde evenementen/redenen, als vermeld in de Algemene Voorwaarden.

13. Wat wordt verstaan onder een samengestelde reis?
Onder een samengestelde reis wordt verstaan een reis die uzelf samenstelt – bijvoorbeeld u boekt de onderdelen van de reis, zoals een vliegticket, hotel en huurauto los van elkaar (meestal via verschillende organisaties).

14. Ik ga met mijn familie en vrienden op vakantie, wegens omstandigheden moeten vrienden naar huis. Zijn wij dan ook verzekerd via de annuleringsrisicoverzekering om terug te keren naar huis?
Wanneer iedereen op hetzelfde boekingsformulier staat vermeld, is het hele gezelschap reisgenoot van elkaar. Op het moment dat het andere stel door een gedekt evenement teruggeroepen wordt naar huis en je kiest ervoor om mee terug te gaan, kun je de ongenoten reisdagen claimen op de annuleringsrisicoverzekering van de NKBV. Als voorwaarde geldt wel dat uw reisgenoten zelf ook een annuleringsrisicoverzekering moeten hebben en hier een uitkering uit ontvangen.

15. Mijn vliegtuig kon niet opstijgen, waardoor we via een andere stad moesten vliegen. Hierdoor ontstond een vertraging van effectief 12,5 uur. We hebben een taxi moeten betalen en extra maaltijden. Valt dit onder de dekking?
Indien de vertraging langer dan 8 uur duurde kunt u dit mogelijk bij uw annuleringsrisicoverzekering claimen. Overige kosten kunt u bij de vliegmaatschappij verhalen.

16. Is de verzekering maandelijks opzegbaar?
Nee dit is niet mogelijk. Voor de NKBV reis- en annuleringsverzekeringen zijn namelijk afwijkende afspraken gemaakt tussen de NKBV, haar adviseur en de verzekeraar ten opzichte van reguliere particuliere schadeverzekeringen. Zowel de NKBV reis- als annuleringsverzekering wordt telkens aangegaan voor een vaste periode van 12 maanden en is hierdoor niet tussentijds opzegbaar. Er is sprake van een jaarlijks aflopende verzekering waardoor deze verzekering niet jaarlijks automatisch/stilzwijgend wordt verlengd. Ieder jaar ontvangt u in 4e kwartaal van de NKBV haar servicemail waarin u wordt gevraagd of u de verzekering opnieuw wenst af te sluiten voor het volgende kalenderjaar. Vervolgens wordt de verzekering al of niet voor een nieuw kalenderjaar afgesloten zonder mogelijkheid van tussentijdse opzegging. Belangrijkste reden van deze opzet is dat de NKBV deze verzekering graag exclusief aan haar leden wil blijven aanbieden tegen een zo scherp mogelijke premiestelling en uiteraard met een zo uitgebreid mogelijke dekking inclusief een unieke bergsportdekking. Door te werken met een jaarlijks aflopende verzekering, blijft de administratieve verwerking tot een minimum beperkt en kunnen we met elkaar voorkomen dat dit een verhogend effect op de premiestelling gaat hebben.