MENU

Commissie wedstrijdsport

De organisatie van nationale wedstrijden wordt mede mogelijk gemaakt door een grote groep vrijwillige wedstrijdsport-commissieleden, juryleden en routebouwers.

COMMISSIE WEDSTRIJDSPORT

De Commissie Wedstrijdsport (CWS) is een NKBV-beleidscommissie met een bepalende en adviserende rol op het gebied van de wedstrijdsport. De commissie bepaalt bijvoorbeeld de te hanteren wedstrijdformats, geeft advies over noodzakelijke afwijkingen van de internationale wedstrijdregels en plaatsingscriteria voor bijvoorbeeld de NK’s. Daarnaast heeft de CWS een coördinerende rol binnen de organisatie van de wedstrijden en ondersteunt ze daarmee de wedstrijdofficials en routebouwteams bij de uitvoering van hun functie. Verder heeft de commissie een belangrijke rol in het bepalen van het dispensatiebeleid en beoordeelt de dispensatie aanvragen.

NKBV-dispensatiereglement

Voor het uitvoeren van de verschillende rollen is het van belang dat de commissie een afspiegeling vormt van alle betrokken partijen in de wedstrijdsport, zoals deelnemers, jury, klimverenigingen, klimhallen, routebouwers en coaches en is het van belang dat de commissie over de grootst mogelijke expertise beschikt.

Op het moment bestaat de Commissie Wedstrijdsport uit de volgende wedstrijdsport experts: Nikki van Bergen (voorzitter), Bert Dijkink, Sam van den Vorstenbosch, Jeroen Donders en Michiel Hennevelt. Binnen het NKBV bureau is medewerker wedstrijdsport, Lisa Özmay-van der Werff contactpersoon voor de commissie. Contact opnemen met de commissie kan via wedstrijden@nkbv.nl.

De CWS is momenteel op zoek naar twee nieuwe leden passend in het profiel van:

  • actieve ouder/verzorger
  • actieve trainer/coach

Interesse? Stuur een mail naar wedstrijden@nkbv.nl