MENU

Dispensaties

Lees hier meer over het dispensatiereglement.

Indien het wedstrijdreglement een klimmer uitsluit van deelname aan een wedstrijd, maar er in de ogen van de klimmer bijzondere omstandigheden (force majeur, verzachtende omstandigheden etc.) van toepassing zijn, kan de klimmer dispensatie aanvragen om zo alsnog kans te maken op deelname. De Commissie Wedstrijdsport (CWS), kan op basis van een dispensatieverzoek voor een bepaalde wedstrijd of kampioenschap vrijstelling verlenen ten aanzien van reguliere plaatsing vereisten voor deelname. Bekijk de voorwaarden en procedure van dispensatie in het NKBV-dispensatiereglement.

2021

DISPENSATIES 2020

dispensaties 2019