MENU

Talentontwikkeling en topsport

De NKBV heeft een talentontwikkelingsprogramma voor klimtalenten die aansluiting zoeken bij het Nederlands Team.

De NKBV heeft de ambitie de klimsport in Nederland naar een hoger niveau te tillen. Onderdeel hiervan is dat Nederlandse klimmers tot de wereldtop behoren. We zetten ons daarom in voor de ontwikkeling van klimtalent in Nederland, waarvoor verschillende programma's zijn opgezet. Met deze programma's wil de NKBV klimtalenten die nu bij lokale klimverenigingen trainen de kans geven om op hoger niveau te trainen en vervolgens mogelijk aansluiting te vinden bij het Nederlands Team Sportklimmen. Het topsportprogramma is er vervolgens op gericht Nederlands Team klimmers op internationaal topniveau te laten meedraaien.

Topsport

Het Nederlands Team Sportklimmen bestaat uit jeugd- en seniorenklimmers die geselecteerd zijn voor uitzending naar internationale wedstrijden. De ambitie van de NKBV is erop gericht meer klimmers op een hoger niveau mee te laten draaien in het internationale circuit om meer podiumplekken te behalen bij internationaal aansprekende evenementen. Daarbij wil het Nederlands Team Sportklimmen aansluiten bij de Top10 ambitie van NOC*NSF.

Het Nederlands Team wordt ieder jaar ruim voor aanvang van het internationale seizoen, aan het begin van het kalenderjaar, samengesteld. Voor de senioren geldt dat er, naast niveau, gekeken wordt naar de leeftijd van de klimmer en de te verwachte doorgroei. Natuurlijke instroom komt vanuit Jong Oranje op het moment dat zij daarvoor de leeftijd bereiken, de doorstroomeis van junior naar senior behalen en de verwachting is dat zij het seniorenniveau kunnen bereiken.

Instroom vindt in principe aan het eind van het kalenderjaar plaats. In- en uitstroom kan ook gedurende het hele jaar plaatsvinden als daar reden toe is.

Selectie Nederlands team Sportklimmen Jeugd

Jaarlijks wordt er getoetst wie er voldoende kwaliteiten en niveau heeft om deel te nemen aan de proefperiode voor Jong Oranje aan het eind van het jaar. Daarbij kijkt het Nederlands Team naar wedstrijdresultaten door het jaar heen.

Trainers kunnen klimmers voordragen voor de proefperiode omdat de bondscoaches mogelijk niet alle klimmers, met potentie om zich aan te sluiten bij Jong Oranje, door het jaar heen kunnen zien.

Bekijk wanneer klimmers in aanmerking komen voor de proefperiode:

Voordragen niveautabel

Training

Het Nederlands Team Sportklimmen traint meerdere keren per week in verschillende samenstellingen. Voor jeugdklimmers geldt dat alle disciplines onderdeel zijn van de training. Bij senioren zijn trainingen gericht op specialisatie. Voor meer informatie over het Nederlandse Team Sportklimmen, het selectie- en uitzendbeleid bekijk je de pagina van het Nederlands Team.

Nl Team Sportklimmen

Talenten Opleidingscentra (TOC's)

Lokale klimtalenten krijgen de kans om zich te ontwikkelen naar een hoger klimniveau in een regionale trainingsgroep. Het niveau van de trainers en trainingen en de intensiteit van de trainingen liggen in zo'n regionale trainingsgroep een stuk hoger.

TOC’s zijn kort gezegd regionale trainingscentra waar de faciliteiten en het kwaliteitsniveau om talenten tot topsportniveau op te leiden op orde zijn. TOC’s zijn erkend door de NKBV. Door de erkenning wordt bevestigd dat de opleiding van klimtalenten in goede handen is. De vereniging voldoet aan de diverse criteria met betrekking tot aantallen talenten, het aantal en de kwaliteit van de trainers, de accommodatie, de voorzieningen en de inzet voor veilig sporten. Ook zijn er goede contacten met onderwijsinstellingen en is de vereniging actief in samenwerkingsverbanden.

Limburg, Twente en Metropool

Momenteel heeft de NKBV drie TOC's erkend. Stichting EFSC (Euregional Foundation for Sport Climbing), Stichting TCT (Top Climbing Twente) en TOC west.

Regionale dekking

De NKBV heeft de ambitie om een aantal van dit soort TOC’s in Nederland te hebben, zodat de doorstroom van lokale trainingsgroepen naar regionale talenten opleidingen voor iedereen mogelijk is. Daarnaast blijft de kwaliteit van lokale trainingsgroepen erg belangrijk om zo de uitstroom van de TOC naar een locale trainingsgroep goed te laten verlopen. De NKBV levert hieraan een bijdrage door middel van het organiseren van trainersopleidingen en routebouwopleidingen.

Talentstatussen

Als sporttalent kun je een beloftestatus aanvragen bij de NKBV. Deze status geeft je de mogelijkheid om af te wijken van de normale onderwijsregelgeving. Dat betekent dat je rooster zo kan worden aangepast dat je vrijstelling, tijd en mogelijkheden krijgt om jouw sport op topniveau te beoefenen. Om deze belofte status te krijgen, moet je voldoen aan een aantal criteria.

De criteria voor een status zijn aangescherpt ten opzichte van 2021. Mocht een klimmer door de nieuwe criteria niet in aanmerking komen voor een status, maar wel op basis van goede wedstrijdresultaten in 2021, kan er in 2022 een uitzondering worden gemaakt en alsnog een status worden toegekend. Dit omdat er in 2021 minder wedstrijden waren. Neem hiervoor contact op met rogier.wouters@nkbv.nl

criteria talentstatus

Kom je in aanmerking voor de beloftestatus en heb je deze status nodig voor je school/opleiding? Meld je via dit formulier aan, je aanvraag wordt dan in behandeling genomen.

Voor vragen over talentontwikkeling en topsport kun je mailen naar sportaanbod@nkbv.nl.