MENU

NKBV cursusliteratuur

Het overzicht van de actuele NKBV cursus- en opleidingsliteratuur.

De NKBV heeft eigen literatuur voor de klimcursussen Indoor Toprope, Indoor Voorklimmen en Outdoor Voorklimmen. De NKBV heeft geen eigen opleidingsliteratuur voor de alpiene cursussen maar gebruikt daarvoor buitenlandse literatuur. De cursusliteratuur voor de Indoor klimsport, de Outdoor klimsport en de bergsport is te vinden in de NKBV Academie:

CURSUSLITERATUUR Indoor CURSUSLITERATUUR outdoor CURSUSLITERATUUR bergsport

Voor haar kaderopleidingen gebruikt de NKBV ook literatuur. Deze is echter niet openbaar online te vinden maar alleen beschikbaar voor docenten en cursisten in de electronische leeromgeving.

Opleidingsnormen NKBV en actualiteit

De NKBV baseert de inhoud van haar cursussen op de NKBV opleidingsnormen. Deze zijn in principe gelijk aan de 'Lehrmeinung' van de Duitse Alpenvereniging DAV. In de praktijk zal er af en toe van het Duitse voorbeeld worden afgeweken. De opleidingsnormen van de NKBV worden verwoord in de cursus- en opleidingsliteratuur, artikelen in het Kenniscentrum en in publicaties zoals de Hoogtelijn en de diverse brochures.

Zowel opleidingsnormen als bepaalde technieken zijn, hoewel ze ‘tried en tested’ en up-to-date zijn, geen statisch gegeven. Het kan af en toe voorkomen dat de opleidingsnormen, de cursusliteratuur, en de wijzigingen/errata hierin elkaar tegenspreken. Hanteer in dat geval het meest actuele document of vraag NKBV Opleidingen om raad.