MENU

Cursusliteratuur en competenties Sportklimmen outdoor voorklimmen

Vind hier de literatuur voor de NKBV sportklimcursussen outdoor voorklimmen en het overzicht van de aan te leren competenties.

Cursussen outdoor voorklimmen

Op deze pagina vind je de actuele cursusmaterialen behorende bij de NKBV cursussen outdoor voorklimmen. Het document waarin de over te brengen competenties staat beschreven is de basis waarop je als NKBV instructeur een cursus vorm geeft. De checklist kan gebruikt worden bij het afnemen van de vaardigheidstoets. Voor de cursist is het een handige reminder van hetgeen van hem of haar verwacht wordt.

De cursusboekjes en de instructeurshandleiding zijn alleen digitaal beschikbaar.

Outdoor voorklimmen

Wie buiten in de rots wil leren sportklimmen volgt eerst de basiscursus 'single-pitch'. Wie verder daarna verder wil kan een aanvullende module volgen voor multi-pitch sportklimmen en voor het klimmen met eigen zekeringen, het zogenaamde 'Trad’ (traditioneel) klimmen. Je vindt hieronder het document waarin de competenties van de basiscursus en de beide modules staan beschreven. Daar waar nodig wordt in het document verwezen naar het kenniscentrum.

De actuele NKBV Opleidingsnormen en in het Kenniscentrum vermelde technieken kunnen in tegenspraak zijn met de laatste versie van de instructeurshandleiding outdoor voorklimmen. De ‘Aanbeveling voor veilig zekeren bij het sportklimmen’ is hier een goed voorbeeld van. Waar dit het geval is, gaan de inhoud van de actuele NKBV Opleidingsnormen en de bijbehorende artikelen in het Kenniscentrum voor op de inhoud van de instructeurshandleiding.

Errata

 • Op pagina 48 staat in de zin per abuis het woord extra: 'Alle zogenaamde levensdragende karabiners (zelfzekering, de partnerzekering en het centrale punt) moeten extra beveiligde karabiners zijn.'. De juiste zin moet zijn 'Alle zogenaamde levensdragende karabiners (zelfzekering, de partnerzekering en het centrale punt) moeten beveiligde karabiners zijn.'.

Update 22-11-2022

 • De schrijfwijze van Single-pitch is gewijzigd. Per heden is het single-pitch. De schrijfwijze van multi-pitch blijft ongewijzigd.

Belangrijkste wijzigingen cursusboekje outdoor voorklimmen versie 2021.1 t.o.v. 2014.1:

 • Het cursusboekje is alleen nog maar digitaal als pdf beschikbaar.
 • Het cursusboekje bevat de lesstof van de cursus single-pitch en de module multi-pitch.
 • De basale touwcommando's zijn wederom opgenomen in het cursusboekje.
 • De do's en don'ts in de klimgebieden zijn aangepast aan de tekst van de campagne 'Te gast in de rots'.
 • Achterin het cursusboekje is een checklist opgenomen van de vaardigheden die de cursist bij de afsluitende vaardigheidstoets (single-pitch en multi-pitch; trad is ook opgenomen) moet beheersen. Voor de cursist een handige reminder, voor de instructeur een handige aftekenlijst.

Outdoor voorklimmen: Trad

De ‘module Trad’ is het NKBV opleidingstraject voor het klimmen in niet of deels behaakte routes. Het gaat hierbij niet om alpien terrein, waarbij technieken komen kijken die niet in deze cursus worden behandeld. De NKBV heeft geen eigen cursusboek of instructeurshandleiding, maar gebruikt een lesbrief gebaseerd op het boek "Trad Climbing+" van Adrian Berry en John Arran, Rockfax, 2007.

Geen zelfstudie

De cursusliteratuur van de NKBV is gericht op een situatie waarbij een instructeur cursisten begeleidt. De NKBV heeft geen literatuur die bedoeld is als zelfstudie-boek.

Ben je wel op zoek naar een zelfstudieboek voor de klimsport? We raden je dan de volgende boeken aan:

 • Voor outdoor klimmen en boulderen: Outdoor Klettern. Das officiele Lehrbuch zum DAV-Kletterschein. BLV Buchverlag, 2021, ISBN 978-3-7633-6096-3
 • Trad Climbing Basics – Placing Trad Gear and Building Safe Anchors, https://www.vdiffclimbing.com/ebook-trad/
 • Crack Climbing, Mastering the skills & techniques. Pete Whittaker, 2020, EAN 9781911342762
 • Climbing: from sport to traditional climbing. Nate Fitch en Ron Funderburke, 2016, ISBN 9781493016402