MENU

Lawineberichten interpreteren

Hoe lees je een lawinebericht? De uniforme opzet van lawineberichten maakt ze makkelijker leesbaar.

Voor wintersporters is het lawinebericht de basisbron van informatie over de actuele omstandigheden buiten de piste. Deze berichten worden opgesteld door de lawinediensten van de verschillende Alpenlanden. Tot voor kort was de berichtgeving weinig consistent in aanpak en opzet. Hoewel de boodschap over het algemeen gelijk was, verschilde de opbouw van land tot land. Dat hebben de Alpenlanden gelukkig aangepakt.

In 2014 lanceerde de European Avalanche Warning Service (EAWS) een uniforme opzet om de lawineberichten toegankelijker te maken voor een breder publiek. Hieruit volgden afspraken tussen de verschillende lawinediensten om allemaal op dezelfde manier het lawinebericht in te delen, in op basis van de drie w's ‘welk’ gevaar, ‘waar’ is het gevaar en ‘wat’ is het gevaar.Welk: samenvatting situatie
Onder ‘welk’ wordt kort en bondig de actuele lawine-situatie omschreven. Deze sectie is met name bedoeld als samenvatting voor de basisgebruiker. Hier kun je het lawinerisico vinden (schaal 1-5, en in Zwitserland met een +/- onderverdeling) en een beknopt overzicht van de belangrijkste factoren die bijdragen aan de lawinesituatie, zoals harde wind, verse sneeuw, et cetera.

Waar: specifieke gebieden
Onder ‘waar’ wordt een beschrijving gegeven van de specifieke gebieden die voor de duur van het lawinebericht het meest gevoelig zijn voor lawinegevaar. Denk hierbij aan bepaalde exposities, hoogte-intervallen of momenten van de dag (met bijbehorende temperaturen) waarop het lawinerisico het grootst is. De sectie ‘waar’ is met name gericht op de meer ervaren wintersporter, met
goede kennis van lawinekunde.

Wat: detailinformatie
De laatste sectie, het ‘wat’, is met name gericht op gevorderde wintersporters. Hier wordt gedetailleerd uitgelegd wat de oorzaak is van het actuele lawinegevaar. Denk hierbij aan een beschrijving van weersomstandigheden die bijdragen aan het lawinerisico, een beschrijving van het sneeuwdek en mogelijke zwakke lagen daarin, en meer details over de oorzaak van het specifieke lawinegevaar.

Gelijke opzet
Hoewel de lawineberichten van de diverse Alpenlanden nog altijd verschillen op het gebied van vormgeving en gebruik van afbeeldingen of tabellen, is de opzet nu gelijkgetrokken. Zo staat de belangrijke en eenvoudig te begrijpen informatie nu bovenaan en volgen de details later in het bericht. Hoe verder je leest, hoe diepgaander de informatie over en details van het heersende lawinegevaar.


Afbeelding gemaakt op basis van Typische Situationen, Lawinenprobleme & Gefahrenmuster door Christoph Mitterer, Patrick Nairz, Bernd Zenke, Rudi Mair, Berg und Steigen 4/2014, pagina 82-87.

Workshop Lawinekunde

Wil je lawineberichten leren lezen en analyseren? Volg dan de NKBV-workshop Lawinekunde. De workshop wordt gegeven in Woerden en bestaat uit twee avonden theorie en opdrachten. Kijk voor meer informatie op bergsportreizen.nl. Download hier het artikel 'De 3 W's' (Hoogtelijn 5/2015, p.31)