MENU

Klimmen rond Nederland

In België, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk vind je tientallen klimgebieden die makkelijk in een dag of een weekend bereikbaar zijn.

Een paar kilometer nadat je de grens bij Oldenzaal of Maastricht over gaat vind je de eerste rotsen. Om te kunnen klimmen hoef je maar iets verder door te rijden. Afhankelijk van waar je in Nederland woont zijn de klimgebieden in België, Luxemburg, noordwest Duitsland en het bouldergebied van Fontainebleau in een dag of een weekend bereikbaar.

België

In Belgie zijn tientallen klimgebieden, varierend in grootte van een handvol routes tot maar liefst 500 routes. Sommige rotsen in België bereiken hoogtes tot maar liefst 100 meter. De variatie aan routes is groot, zo zijn binnen het klimgebied Freyr 2e graads plaatroutes te vinden, maar zijn er ook achtstegraads routes en zelfs een 8c+. Vrijwel alle klimgebieden in België zijn goed behaakt met solide en betrouwbare haken. De NKBV draagt aan deze behaking bij!

Een groot deel van de Belgische klimgebieden is voor Nederlanders alleen toegankelijk met de zogenaamde klimjaarkaart. Veel Belgische klimgebieden liggen op prive-terrein en er wordt huur/pacht betaald worden door de Belgische klimverenigingen om ze toegankelijk te maken. De NKBV heeft voor Nederlanders met de beide Belgische verenigingen/bonden een overeenkomst afgesloten waardoor 31 klimgebieden via de klimjaarkaart toegankelijk zijn. De klimjaarkaart is alleen verkrijgbnaar voor Nederlanders die NKBV lid zijn. In een notendop: wil je klimmen in België? Wordt NKBV-lid, koop een klimjaarkaart en je draagt bij aan pacht en onderhoud van de klimgebieden.

DE Klimjaarkaart Klimjaarkaart bestellen klimgebieden België

Toegang, parkeren en nieuwe routes

Informatie over het klimmen in België is vaak lastig te vinden. Van enkele klimgebieden zijn bijvoorbeeld nooit gedrukte topo’s verschenen of de topo is al sinds jaren uitverkocht. Alle info over de ligging van de 31 gebieden, waar je kan parkeren, eventuele speciale regels én info over nieuwe routes hebben we in één handig document voor je samengevat. Je vind deze info ook in de Tochtenwiki van de NKBV. Jaarlijks wordt er in de klimgebieden door medewerkers en vrijwilligers van KBF, CAB en NKBV onderhoud verricht. Zo wordt er losse rots verwijdert, de vegetatie in toom gehouden, nieuwe paden aangelegd, herbehaakt en worden landschapselementen met bijzondere natuurwaarden extra onderhouden of juist ontzien.

Download de Topo van Rocher du Chateau de Moha.

TOEGANG BELGISCHE KLIMGEBIEDEN ONDERHOUD KLIMGEBIEDEN

Tijdelijke sluitingen
De situatie rondom de toegankelijkheid van klimmassieven wisselt regelmatig. Met name in het voorjaar worden in verband met de broed van roofvogels, massieven tijdelijk gesloten. Actuele informatie over sluitingen kun je vinden op de websites van KBF, CAB, UBS.

Overige klimgebieden
Behalve de 31 gebieden die toegankelijk zijn met de klimjaarkaart zijn er in België nog tientallen andere klimgebieden. De toegang tot deze gebieden is vaak niet officieel geregeld, of slechts mogelijk wanneer je lid bent van een bepaalde club (UBS/lokale club). Vrijwel alle rotsen in België zijn opgenomen in de database van de Belgische website belclimb.be. Je kan daar lezen hoe het staat met de toegang tot deze rotsen. We benoemen hier specifiek de rotsen waarvan de toegangssituatie duidelijk is. Lees meer over deze rotsen in de NKBV tochtenwiki:

  • Goyet.
  • Rocher de la Maisselle, Viroinval/Dourbes. Download de topo Rocher de la Maiselle .
  • Visé.
  • La Rochette (Villers-le-Temple).
  • La Grésière.
  • Kelmis (Rocher du Casino).
  • De rotsen van Bouffioulx, Dalle Four à Chaux (Esneux), Porche de Roiseux (Modave), Rocher Ste Anne (Tilff), Roc à l'Aisne, Juzaine, Calvaire en Coléoptère (Bomal), Rocher de Bretaye, Roche à Frêne worden beheerd door de Union Belge de Spéléologie. Wil je hier klimmen vraag dan toestemming bij de UBS: +32 81 23 00 09. Deze rotsen zijn nog niet opgenomen in de NKBV Tochtenwiki.

Overnachten
Naast de diverse reguliere overnachtingsmogelijkheden (camping, hotels) zijn er voor klimmers een viertal specifieke uitvalsbases. Zowel de NKBV (met de Tukhut) als de KBF (Vlaamse klim- en bergsportfederatie) en de CAB (Club Alpin Belge) hebben een hut in beheer. Daarnaast is er in Freyr een bivakveld waar je met de tent kunt overnachten.

Duitsland

In Noordwest-Duitsland zijn helaas niet veel klimgebieden toegankelijk. De info over de rotsen die wel toegankelijk zijn vind je op de website Felsinfo.de, een officiële site van de DAV. Je vindt hier gedetailleerde informatie over de toegang, reismogelijkheden met het OV, de hoogte en soort gesteente, aantallen routes en toegankelijkheid van nagenoeg alle (3000!) Duitse klimgebieden. In de NKBV tochtenwiki vind je info over de dicht bij Nederland in de buurt gelegen klimgebieden:

klimmen in Duitsland

Luxemburg

Luxemburg kent slechts één klimgebied, het prachtige in de Luxemburgse 'Schweiz' gelegen Berdorf. Als je in Berdorf wilt klimmen dan geldt sinds 2016 dat je lid moet zijn van een bij UIAA of IFSC aangesloten klim- of bergsportbond/vereniging. In Nederland is dit de NKBV. Het aanvragen van een jaar- of weekendpermit is komen te vervallen.

klimmen in luxemburg

Frankrijk

Fontainebleau is zonder twijfel het mooiste en grootste bouldergebied van de wereld met een meer dan 100-jarige traditie. Iedereen vind hier iets naar zijn of haar gading. En dat op slechts 4,5 uur rijden van de Nederlandse grens!

klimmen in fontainebleau

Natuur

Klimgebieden liggen vrijwel altijd in kwestbare natuur, waar we voorzichtig mee om moeten gaan. Daarnaast zijn in bijna alle klimgebieden conflicten met andere gebruikersgroepen, zoals aanwonenden, wandelaars of natuurbeschermers. De klimsport trekt hierbij vaak aan het kortste eind. Om de toegang tot de rotsen niet in gevaar te brengen is het belangrijk dat de klimmers zich voorbeeldig gedragen. Doe niets wat je thuis ook niet zou doen, parkeer netjes, ga alleen over de aangegeven toegangspaden en neem maatregelen voor natuurbescherming en sluitingen voor vogelbroed in acht.

Natuur
In het volle (noordwest)Europa is ruimte een schaars goed. Op rotsen groeit ook vaak beschermde vegetatie en er broeden (beschermde!) roofvogels. Het zorgt er allemaal voor dat heel veel klimgebieden specifieke regels kennen. Sommige klimassieven zijn bijvoorbeeld het voorjaar gesloten i.v.m. (mogelijke) vogelbroed, andere kennen juist specifieke toegangsregels in het jachtseizoen. De eigendomsverhouding speelt ook een rol - sommige gebieden zijn publiek eigendom en vrij toegankelijk, en andere liggen op priveterrein en klimmen wordt oogluikend toegestaan, of is juist verboden. In de folder 'Klettern und Naturschutz - Leitbild zum naturverträglichen Klettern in Deutschland' wordt uitgelegd waarom klimmen en natuurbescherming in Duitsland vaak op gespannen voet staat.

> Download de folder Klettern und Naturschutz (pdf, 4 Mb).

Overlast
Fout parkerende, afval achterlatende en schreeuwende klimmers kunnen er voor zorgen dat eigenaren of locale overheden een klimgebied sluiten. Het is daarom altijd aan te raden om op het klimgidsje van het gebied te kopen. Je vindt er de toegangssituatie van het klimgebied en hoe je je er behoort te gedragen. Check ook altijd op internet voor actuele info.