MENU

Klimmen rond Nederland

In België, Duitsland, Luxemburg en Frankrijk vind je tientallen klimgebieden die makkelijk in een dag of een weekend bereikbaar zijn.

Een paar kilometer nadat je de grens bij Oldenzaal of Maastricht over gaat vind je de eerste rotsen. Om te kunnen klimmen hoef je maar iets verder door te rijden. Afhankelijk van waar je in Nederland woont zijn de klimgebieden in België, Luxemburg, noordwest Duitsland en het bouldergebied van Fontainebleau in een dag of een weekend bereikbaar.

België

In Belgie zijn tientallen klimgebieden, varierend in grootte van een handvol routes tot maar liefst 500 routes. Sommige rotsen in België bereiken hoogtes tot maar liefst 100 meter. De variatie aan routes is groot, zo zijn binnen het klimgebied Freyr 2e graads plaatroutes te vinden, maar zijn er ook achtstegraads routes en zelfs een 8c+. Vrijwel alle klimgebieden in België zijn goed behaakt met solide en betrouwbare haken. De NKBV draagt aan deze behaking bij!

Een groot deel van de Belgische klimgebieden is voor Nederlanders alleen toegankelijk met de zogenaamde klimjaarkaart. Veel Belgische klimgebieden liggen op prive-terrein en er wordt huur/pacht betaald worden door de Belgische klimverenigingen om ze toegankelijk te maken. De NKBV heeft voor Nederlanders met de beide Belgische verenigingen/bonden een overeenkomst afgesloten waardoor 36 klimgebieden via de klimjaarkaart toegankelijk zijn. De klimjaarkaart is alleen verkrijgbnaar voor Nederlanders die NKBV lid zijn. In een notendop: wil je klimmen in België? Wordt NKBV-lid, koop een klimjaarkaart en je draagt bij aan pacht en onderhoud van de klimgebieden.

DE Klimjaarkaart Klimjaarkaart bestellen klimgebieden België

Van enkele klimgebieden zijn nooit gedrukte topo’s verschenen of de topo is al sinds jaren uitverkocht. Alle essentiele info over de klimjaarkaartgebieden en de overige vrij toegankelijke klimgebieden in Begië is in de NKBV Tochtenwiki ondergebracht.

Jaarlijks wordt er in de klimgebieden door medewerkers en vrijwilligers van KBF, CAB en NKBV onderhoud in de klimgebieden verricht. Zo wordt er losse rots verwijdert, de vegetatie in toom gehouden, nieuwe paden aangelegd, herbehaakt en worden landschapselementen met bijzondere natuurwaarden extra onderhouden of juist ontzien.

nkbv tochtenwiki ONDERHOUD KLIMGEBIEDEN

Tijdelijke sluitingen
De situatie rondom de toegankelijkheid van klimmassieven wisselt regelmatig. Met name in het voorjaar worden in verband met de broed van roofvogels, massieven tijdelijk gesloten. Soms worden massieven ook voor andere doeleinden gebruikt (jacht, filmopnames) en zijn daardoor niet toegankelijk. Actuele informatie over sluitingen kun je vinden op de websites van KBF, CAB, UBS en via de NKBV Tochtenwiki. Let op dat het onmogelijk is om alle sluitingen altijd ruim van te voren te vermelden. Mocht je onverhoopt in een gebied tegen een onverwachte sluiting oplopen gedrag je dan als een heer (M/V) en accepteer dat je elders zult moet klimmen.

Overige klimgebieden
Behalve de 34 gebieden die toegankelijk zijn met de klimjaarkaart zijn er in België nog tientallen andere klimgebieden. De toegang tot deze gebieden is vaak niet officieel geregeld, of slechts mogelijk wanneer je lid bent van een lokale club (Visé bijvoorbeeld). De gebieden waarvoor de toegang niet problematisch is kun je in de Tochtenwiki van de NKBV en via NKBV.nl/buiten vinden. Je vindt daar info over de toegang, een eventuele topo en waar je het best kan parkeren.

Overnachten
Naast de diverse reguliere overnachtingsmogelijkheden (camping, hotels) zijn er voor klimmers een viertal specifieke uitvalsbases. Zowel de NKBV (met de HerBerg) als de KBF (met de Chavee-hut) hebben een hut in beheer. Daarnaast is er in Freyr een bivakveld en een doordeweeks onbeheerde hut met een lager van de CAB waar je kunt overnachten.

Duitsland

In Noordwest-Duitsland zijn helaas niet veel rotsen toegankelijk voor klimmers. De info over de rotsen die wel toegankelijk zijn vind je op de website Felsinfo.de, een officiële site van de DAV. Je vindt hier gedetailleerde informatie over de toegang, reismogelijkheden met het OV, de hoogte en soort gesteente, aantallen routes en toegankelijkheid van nagenoeg alle (3000!) Duitse klimgebieden. In de NKBV tochtenwiki vind je info over de dicht bij Nederland in de buurt gelegen klimgebieden:

klimmen in Duitsland

Luxemburg

Luxemburg kent slechts één klimgebied, het prachtige in de Luxemburgse 'Schweiz' gelegen Berdorf. Als je in Berdorf wilt klimmen dan geldt sinds 2016 dat je lid moet zijn van een bij UIAA of IFSC aangesloten klim- of bergsportbond/vereniging. In Nederland is dit de NKBV. Het aanvragen van een jaar- of weekendpermit is komen te vervallen.

klimmen in luxemburg

Frankrijk

Fontainebleau is zonder twijfel het mooiste en grootste bouldergebied van de wereld met een meer dan 100-jarige traditie. Iedereen vind hier iets naar zijn of haar gading. En dat op slechts 4,5 uur rijden van de Nederlandse grens!

klimmen in fontainebleau

Natuur

Klimgebieden liggen vrijwel altijd in kwestbare natuur, waar we voorzichtig mee om moeten gaan. Daarnaast zijn in bijna alle klimgebieden conflicten met andere gebruikersgroepen, zoals aanwonenden, wandelaars of natuurbeschermers. De klimsport trekt hierbij vaak aan het kortste eind. Om de toegang tot de rotsen niet in gevaar te brengen is het belangrijk dat de klimmers zich voorbeeldig gedragen. Doe niets wat je thuis ook niet zou doen, parkeer netjes, ga alleen over de aangegeven toegangspaden en neem maatregelen voor natuurbescherming en sluitingen voor vogelbroed in acht.

Natuur
In het volle (noordwest)Europa is ruimte een schaars goed. Op rotsen groeit ook vaak beschermde vegetatie en er broeden (beschermde!) roofvogels. Het zorgt er allemaal voor dat heel veel klimgebieden specifieke regels kennen. Sommige klimassieven zijn bijvoorbeeld het voorjaar gesloten i.v.m. (mogelijke) vogelbroed, andere kennen juist specifieke toegangsregels in het jachtseizoen. De eigendomsverhouding speelt ook een rol - sommige gebieden zijn publiek eigendom en vrij toegankelijk, en andere liggen op priveterrein en klimmen wordt oogluikend toegestaan, of is juist verboden. In de folder 'Klettern und Naturschutz - Leitbild zum naturverträglichen Klettern in Deutschland' wordt uitgelegd waarom klimmen en natuurbescherming in Duitsland vaak op gespannen voet staat.

> Download de folder Klettern und Naturschutz (pdf, 4 Mb).

Overlast
Fout parkerende, afval achterlatende en schreeuwende klimmers kunnen er voor zorgen dat eigenaren of locale overheden een klimgebied sluiten. Het is daarom altijd aan te raden om op het klimgidsje van het gebied te kopen. Je vindt er de toegangssituatie van het klimgebied en hoe je je er behoort te gedragen. Check ook altijd op internet voor actuele info.