MENU

Dit doet de jury bij klimwedstrijden

De jury speelt bij klim- en boulderwedstrijden een belangrijke rol bij het beoordelen van de klimprestatie.

Jury = scheidsrechter

Hoewel de klimsport geen sport is waarbij de jury beoordeelt hoe mooi iemand klimt, is het belangrijk dat het juryteam bij wedstrijden ervoor zorgt dat iedereen veilig en volgens de wedstrijdregels klimt. Zo houdt de boulder- of routejury een klimmer scherp in de gaten, zolang deze in de wand hangt. Hij checkt de manier van instappen, het inklippen van de setjes (bij lead) en welke greep als laatste gebruikt is of de boulder getopt is. Wanneer de klimmer valt, is het namelijk van belang dat de jury ziet bij welke greep dat was en of die greep gecontroleerd/gebruikt werd vastgehouden. Een val kan op elk moment plaatsvinden, en dus is de jury de hele klim bijna net zo geconcentreerd als de klimmer zelf.

Bekijk wat de jury tijdens de klimwedstrijden doet:

Juryteam

Een juryteam bestaat uit drie juryfuncties:

  • Hoofdjury
  • Boulder- of Routejury’s
  • Wedstrijdadministrator

Hoofdjury

De hoofdjury heeft de leiding over de wedstrijd. Vanaf de zijlijn beoordeelt hij of zij of de wedstrijd eerlijk en veilig verloopt. Alleen bij incidenten grijp de hoofdjury in.

Boulder- of Routejury

Als boulder- of routejury ben je zoals hierboven uitgelegd verantwoordelijk over een eerlijke jurering van een wedstrijdroute of één of meerdere wedstrijdboulders. Daarnaast begeleidt de jury de klimmer bij zijn klimpoging.

Wedstrijdadministrator

Tot slot zorgt de wedstrijdadministrator voor de verwerking van alle scores tot een uitslag of tussenuitslag wanneer de wedstrijd uit meerdere rondes bestaat. Een nauwkeurig werkje, want de scores bij klimwedstrijden bestaan uit meerdere elementen.

Is jureren iets voor mij?

Iedereen kan jureren. Het belangrijkst is dat je het leuk vindt om met je neus bovenop de actie te staan tijdens klimwedstrijden. Er bestaan opleidingen voor jury's op 4 niveau's:

Jury2: Boulder- of Routejury voor de Series
Jury3: Hoofdjury voor de Serie, Boulder- of Boulder- of Routejury voor Nationale Wedstrijden of Wedstrijdadministrator voor Nationale Wedstrijden
Jury4: Hoofdjury bij Nationale Wedstrijden
Jury5: Internationaal Jury (deze opleiding wordt niet door de NKBV georganiseerd)

INFO & AANMELDEN JuryopleidingeN

Andere functies bij wedstrijden

Naast juryleden zijn ook andere mensen betrokken bij wedstrijden, onder andere: wedstrijdadministratie, poetsers enzekeraars.
Via onderstaande button kun je aangeven geinteresseerd te zijn in een van deze functies.

AANMELDEN WEDSTRIJDFUNCTIES

Terug naar overzicht