MENU

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de middelen die ingezet kan worden om zorg te dragen voor deze veiligheid. Elke vrijwilliger die met jongeren werkt, moet zo'n VOG aanvragen. Het is een check om te zien of iemand eerder een veroordeling heeft gehad voor onacceptabel gedrag.

Het aanvragen van een VOG is voor vrijwilligers, trainers en deelnemers aan de praktijkbegeleideropleiding gratis. Stuur een mail naar sport@nkbv.nl. Bij de aanvraag hebben we je voorletter(s), achternaam en mail adres nodig. NKBV wil dat haar vrijwilligers en trainers vanaf juni 2015 periodiek een VOG aanvragen als ze met jeugd en verstandelijk gehandicapten werken.

Voor wie?

Om in aanmerking te komen voor een gratis VOG moetaan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  1. De vrijwilliger vervult een vrijwilligersfunctie bij de sportvereniging/ sportbond waarbij de onkostenvergoeding niet meer dan € 1.700,- op jaarbasis bedraagt.
  2. De vrijwilliger werkt in het uitoefenen van zijn/haar functie met minderjarigen (onder de 18 jaar) of verstandelijk gehandicapten (in alle leeftijden).
  3. De organisatie, waarbij de vrijwilliger vrijwilligerswerk uitvoert, is een sportorganisatie.
  4. De sportvereniging/ sportbond waarbij de vrijwilliger vrijwilligerswerk uitvoert, is een rechtspersoon, heeft een Kamer van Koophandelnummer en geen winstoogmerk.

Verplicht aanvragen van VOG voor NKBV-vrijwilligers

De NKBV onderscheidt twee verschillende groepen als het gaat om de aanvraag voor de VOG. Download de handleiding voor het inrichten van het veilig sportklimaat.

1. Vrijwilligers die actief zijn in naam van de bond /vereniging, en aldaar werken met jeugd en verstandelijk gehandicapten. Dat zijn:

  • Vrijwilligers binnen de regio (download document aanstelling vrijwilligers)
  • Alpien instructeurs bij jeugdcursussen
  • Trainers binnen de Regionale Talenten Centra
  • Trainers en instructeurs binnen de aangesloten klimverenigingen

Voor deze groep is het vanaf 1 januari 2016 verplicht eens in de drie jaar een VOG aan te vragen en te overleggen aan de vereniging/bond voor wie hij/zij werkzaam is. Aanvragen van een VOG is voor deze groep gratis.

2. Trainers met of zonder een NKBV-licentie die werkzaam zijn in de klimhallen en niet-aangesloten klimverenigingen, en aldaar werken met jeugd en/of verstandelijk gehandicapten. Voor deze groep kan de NKBV een VOG niet verplicht stellen, maar wordt het met het oog op het zorgzaamheidsbeginsel wel streng geadviseerd.

Aanvragen is voor trainers met een NKBV-licentie gratis. Dat kan via de online aanvraagprocedure van de NKBV. Voor trainers zonder NKBV-licentie, die wel werkzaam zijn met jeugd en verstandelijk gehandicapten, is het van 1 juni t/m 31 december 2016 mogelijk restitutie van het aanvraagbedrag VOG te krijgen. Dit kan via het declaratieformulier voorzien van de kostenspecificatie en factuur. Deze periode wordt gezien als een overgangsperiode waarin het trainers mogelijk wordt gemaakt een trainersopleiding te volgen op niveau SKT2, SKT3 of SKT4. Met deze licentie worden de volgende VOG-aanvragen ook gratis.

Vanaf 1 januari 2016 behoort het overleggen van een VOG tot de ingangseisen voor het SKT2, SKT3 en SKT4 examen.

3. Instructeurs, trainers of juryleden met een NKBV-licentie die voor de NKBV-opleidingscentra actief zijn en de cursus praktijkbegeleider gaan volgen. Voor deze groep geldt dat bij de instroomeisen het kunnen overleggen van een VOG benoemd staat. Aanvragen van een VOG is voor deze groep gratis.

Informatie

Dit document is bedoeld om jou als vrijwilliger te informeren over de Veilige Sport Omgeving Je vindt meer informatie over afgesproken gedragsregels die seksuele intimidatie moeten voorkomen en over het inschakelen van een vertrouwenscontactpersoon. Daarnaast vind je alle informatie over het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag, die vrijwilligers en trainers die met jongeren en verstandelijk gehandicapten werken, (verplicht) moeten aanvragen.