MENU

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

De NKBV vindt het belangrijk dat elke klim- of bergsporter zich veilig en goed voelt in de sport en zichzelf kan zijn. Wij zijn een vereniging waarin sportplezier centraal staat: er is geen ruimte voor agressie, intimidatie, misbruik, of ander grensoverschrijdend gedrag. Daarom voert de NKBV actief beleid op het borgen en verbeteren van een (sociaal) veilige sportomgeving. De Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is daarvoor een belangrijk hulpmiddel.

Wat is een VOG?

Een VOG staat ook wel bekend als een bewijs van goed gedrag. Een VOG is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van die persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het werken met minderjarigen bij een sportvereniging.

Waarom een VOG?

Vrijwilligers verplichten een VOG te tonen is één van de maatregelen die we kunnen nemen om de kans op grensoverschrijdend gedrag binnen de vereniging te verkleinen. Het vermindert de kans dat personen, die eerder in de fout zijn gegaan, een functie bij de vereniging kunnen uitoefenen. Het biedt geen garanties, maar op deze wijze laat je wel zien dat je de veiligheid van je leden, vrijwilligers en bezoekers serieus neemt.

Voor wie een VOG?

Iedereen die werkt met mensen die op een bepaalde manier van hem of haar afhankelijk zijn, heeft een VOG nodig. Wie die VOG voor je aanvraagt, is afhankelijk van wie je opdrachtgever is. Aanvragen voor juryleden van de nationale competitie of landelijke opleiders worden bijvoorbeeld door de NKBV gedaan, maar halmedewerkers kunnen er één aanvragen via hun klimhal.

Opdrachtgever

Functie

Aanvragen via

NKBV

  • Jurylid bij de nationale competitie
  • Landelijke opleider
  • Vrijwilliger op landelijke evenementen (afhankelijk van de functie)
  • Sportklimtrainer 2, 3 of 4 in opleiding
  • Serie jury 3 in opleiding
  • TOC-trainers

Via de de NKBV, sport@nkbv.nl

NKBV Regio of sectie

Vrijwilliger met een afhankelijkheidsrelatie bij een NKBV regio of sectie

Via je regio of sectie (https://www.gratisvog.nl/)

Klimvereniging

Vrijwilliger met een afhankelijkheidsrelatie bij een klimvereniging

Via je klimvereniging (https://www.gratisvog.nl/)

Klim - of boulderhal

Werkzaam bij een klim - of boulderhal

Via de werkgever (https://www.justis.nl/producten/vog/werkgevers-en-organisaties/aanvraagroutes/index.aspx)

Een gratis VOG

Als sportvereniging kun je een gratis VOG aanvragen voor je vrijwilligers. Om hiervoor in aanmerking te komen is het belangrijk dat de sportvereniging gedragsregels, een aannamebeleid en een Vertrouwenscontactpersoon heeft.

Lees meer