MENU

NKBV werkt samen met

NKBV is lid van en werkt samen met de volgende nationale en internationale (sport)koepelorganisaties.

NOC*NSF

De NKBV is een door NOC*NSF erkende sportbond. Als erkende sportbond ontvangt de NKBV subsidie van de Nederlandse Loterij. Ook ons opleidingscentrum is door NOC*NSF erkend en goedgekeurd. Als sportbond zijn wij door NOC*NSF gelicentieerd om de nationale wedstrijden in verschillende disciplines van het klimmen (lead, boulder, ijsklimmen) en het NK Toerskiën en NK Skyrunning te organiseren.

UIAA


De Union Internationale des Associations d'Alpinisme (UIAA) werd opgericht in 1932 en is de internationale overkoepelende organisatie voor bergsportverenigingen. De UIAA vertegenwoordigt 94 aangesloten verenigingen en federaties in 69 landen, waaronder de NKBV. De UIAA wordt sinds 1995 erkend door het Internationaal Olympisch Comité (IOC). Een van de belangrijkste doelstellingen is de verhoging van de alpiene veiligheid door het opstellen van normen voor het te gebruiken klimmateriaal. De NKBV is lid van de UIAA sinds de oprichting in 1932.

IFSC

De International Federation of Sport Climbing (IFSC), is de internationale overkoepelende sportfederatie voor sportklimmen. De IFSC komt voort uit de UIAA en werd op 27 januari 2007 in Frankfurt opgericht als zelfstandige koepelorganisatie. De IFSC heeft als belangrijkste doel het leiden, reguleren, promoten, ontwikkelen en bevorderen van klimwedstrijden over de hele wereld. Dit doet IFSC in samenwerking met nationale sportbonden. De NKBV is aangesloten bij de IFSC en is dus een samenwerkingspartner van de IFSC bij het organiseren van (inter)nationale wedstrijden.

ISF


De International Skyrunning Federation (ISF) vertegenwoordigt de autoriteit van skyrunning (trailrunning boven 2.000 m over uiterst technisch terrein). Drie disciplines definiëren de sport die niet alleen gebaseerd zijn op afstand, maar ook op verticale klim en technische moeilijkheidsgraad: Sky, SkyUltra en Vertical. De belangrijkste doelstellingen van de ISF zijn het leiden, reguleren, promoten en ontwikkelen van skyrunning op een wereldwijde basis. Als lid van ISF organiseert NKBV de Nederlandse kampioenschappen Sky, SkyUltra en Vertical.

ISMF


De International Ski Mountaineering Federation (ISMF) is het internationale bestuursorgaan dat verantwoordelijk is voor ski alpinisme (ski mountaineering/skimo) wedstrijden. De belangrijkste doelstellingen van ISMF zijn promotie, regulering en ontwikkeling van ski-alpinisme wereldwijd. Als lid van ISMF organiseert de NKBV het NK Toerskiën.

CIPRA

Sinds de oprichting in 1952 brengt CIPRA mensen en organisaties samen die zich, over culturele, geografische, politieke en taalgrenzen heen, inzetten voor een duurzame ontwikkeling van de Alpen. Sinds 1975 doet zij dit als overkoepelende organisatie. Tot haar leden behoren meer dan 100 verenigingen, organisaties en personen, waaronder de NKBV.

In 1991 werd een mijlpaal bereikt met de ondertekening van de Alpenovereenkomst. De Alpenovereenkomst of Alpenconventie is een internationaal verdrag dat bedoeld is om de duurzame ontwikkeling van de Alpen garanderen. Het was een initiatief van de Europese Unie en de acht landen in de regio (Duitsland, Frankrijk, Italië, Liechtenstein, Monaco, Oostenrijk, Slovenië en Zwitserland). Doelstellingen bestaan uit bescherming van het milieu, het behoud van culturele tradities, evenals uitgebreide ontwikkeling. CIPRA maakt als officieel waarnemer deel uit van de comités van de Alpenovereenkoms.

EUMA


EUMA is een overkoepelende organisatie van Europese bergsportverenigingen uit 25 landen, met bij elkaar ongeveer 3 miljoen leden. Ook de NKBV is lid van EUMA. EUMA streeft ernaar om bergbeklimmen op te nemen in de prioriteiten van de Europese Unie als een belangrijke factor van levenskwaliteit en om erkend te worden als de dialoogpartner voor bergbeklimmen door EU-instellingen. EUMA zet zich onder meer in voor vrije en verantwoorde toegang tot bergen voor iedereen, het beschermen van de bergen als habitat en omgeving voor levende wezens, die in harmonie en met wederzijds respect worden gedeeld, en voor het basisrecht van de mens om van deze omgeving te genieten, zonder het fragiele ecologische evenwicht te vernietigen of te verstoren.

Interesse in een samenwerking met de NKBV of adverteren?
Neem contact op met sponsormanager Inge Arntz (inge.arntz@nkbv.nl)