MENU

Wat is ijsklimmen?

IJsklimmen wordt tegenwoordig voornamelijk als wintersport beoefent op bevroren watervallen die kunnen variëren van tien tot honderden meters hoog

Er wordt geklommen met ijsbijlen en stijgijzers om houvast te hebben op het gladde ijs. Je zou het ijsklimmen kunnen zien als de wintervariant van tradklimmen omdat beide zich kenmerken door het beklimmen van technisch moeilijk terrein op eigen protectie. De vergelijking houdt verder wel snel op want ijsklimmen is ook een hele eigen tak van klimsport met eigen klimmateriaal en klimethiek.

Traditioneel wordt er met dubbeltouw geklommen alhoewel tegenwoordig veel ijsklimmers ook met moderne enkel touwen met een lage vangstoot klimmen. Er wordt gezekerd met ijsboren en een helm is absoluut noodzakelijk vanwege het hoge risico op losbrekend ijs.

De technische moeilijkheid wordt aangeduid met de codering WI 1 t/m 7 wat staat voor Water Ice. Vanaf de derde graad wordt er doorgaan gezekerd met touw. De steilte van het ijs bepaalt voor een groot deel de technische moeilijkheid. Ook kan de moeilijkheid tijdens een seizoen sterk variëren.

Waarderingen

Graad 3 - Gemiddeld 70/80 graden steil met mogelijk korte passages verticaal ijs.
Graad 4 - Gemiddeld 75/85 graden steil met mogelijk is langere passages verticaal ijs.
Graad 5 - Gemiddeld 85/90 graden steil, lange passages massief verticaal ijs
Graad 6 - Ook 85/90 graden steil maar de ijskwaliteit is minder goed.
Graad 7 - Zie graad 6 maar dan extremer

Naast een technische moeilijkheid hebben watervallen meestal ook een overall waardering van I t/m  VI die de algemene zwaarte van de klimtocht aangeeft. Graad I begint bij het zekeren vanuit de kofferbak en graad VI is een extreem zware tocht in doorgaans hoog alpien terrein.

Met ijsbijlen en stijgijzers kan ook uitstekend rots beklommen worden dat anders alleen artificieel beklimbaar zou zijn. Oorspronkelijk werd dit gedaan om bij ijspegels te komen die aan hoge rotsen hangen maar inmiddels is deze variant geëvolueerd tot een eigen tak binnen de ijsklimsport en heet drytoolen. Drytool routes hebben een D waardering van 1 t/m 16 wat uiteraard staat voor Drytool.

Het is een beetje appels met peren vergelijken maar zou je een WI7 route vertalen naar een sportklimwaardering dan kom je ergens tussen de 7a en 7c uit. Een D16 vertaalt zich naar ongeveer een 8c/9a sportklimroute. Met drytoolen wordt dus een aanzienlijk hogere technische moeilijkheid gehaald. Dit is een belangrijke reden waarom ijsklimwedstrijden voor het grootste deel uit drytoolpassages bestaat.

10 tips IJSKLIMMEN