MENU

Routebouw

In de tientallen klimhallen in Nederland worden elk jaar minstens duizenden klimroutes en nog veel meer boulderroutes gebouwd.

Het bouwen van goede routes en boulders is de core-business van de klim- en boulderhallen. Maar routebouwen is ook potentieel een risicovolle bezigheid. Het is belangrijk dat de routebouwer de juiste methoden en materialen gebruikt om de risico's te beheren.

Routebouw

Er is een grote behoefte aan goede routebouwers, zowel op recreatief niveau als op het niveau wat nodig is voor de nationale wedstrijden. Het is belangrijk dat routebouwers goed opgeleid zijn en volgens veilige methoden te werk gaan. De NKBV en draagt hierin haar steentje bij met de opleiding voor routebouwers. Daarnaast is er een door de Stichting Veiligheid Klimsport (SVK) gepubliceerde 'Richtlijn Routebouw Lead'.

In deze richtlijn zijn methoden, materialen en aandachtspunten verzameld om de routebouwer handvatten te geven voor de uitvoering van zijn of haar werkzaamheden. De richtlijn richt zich op twee aspecten; de veiligheid van de routebouwer en omstanders, en het bouwen van een veilige route voor de klimmer. De richtlijn voorziet niet in een oplossing voor alle situaties. Mogelijk is de situatie ter plaatse afwijkend van standaard situaties en dien je je methodiek hier op aan te passen. Eigen gezond verstand gaat hierbij altijd boven de inhoud van de richtlijn. Deze richtlijn is niet bedoeld als een op zichzelf staande instructie, maar kan wel gebruikt worden als leidraad bij instructie van (nieuwe) routebouwers. De richtlijn gaat ervan uit dat routebouwers alle beschreven technieken beheersen, voldoende opgeleid zijn en voldoende competent zijn.

De SVK heeft deze richtlijn vrij beschikbaar gesteld voor alle routebouwers en klimhallen. Het werken met de richtlijn is geen verplichting, tenzij in het geval van routebouwers die in opdracht van de NKBV werken. Routebouw voor wedstrijden onder auspiciën van de NKBV (nationale klimwedstrijden) moet gebeuren volgens de in de actuele SVK (voorheen NKBV) richtlijn omschreven methoden. De Richtlijn Routebouw Lead 2023 volgt de SVK richtlijn veilig routebouwen uit 2020 op. In tegenstelling tot de vorige richtlijn betreft handelt deze richtlijn alleen over het bouwen van klimroutes en niet het bouwen van boulderroutes. Er zal medio 2024 ook een SVK richtlijn routebouw boulder worden opgeleverd.

De richtlijn is niet bedoeld als een op zichzelf staande instructie, maar kan wel gebruikt worden als leidraad bij instructie van (nieuwe) routebouwers. De richtlijn gaat ervan uit dat routebouwers alle beschreven technieken beheersen, voldoende opgeleid zijn en voldoende competent zijn.

NKBV Opleiding Routebouw

Bij de NKBV Opleiding Routebouw hoort een cursusboek dat je hieronder kunt downloaden. Alle aspecten van het bouwen komen in het boekje aan bod. Het cursusboek is daarnaast ook een prima naslagwerk voor de al ervaren bouwers. Wil je starten met routes bouwen zonder de opleiding te volgen? Ook dan is het cursusboek een uitstekend startpunt om zelfstandig of onder toezicht van een ervaren bouwer aan de slag te gaan.

Let op: het cursusboek is van eerder datum dan de SVK Richtlijn Routebouw Lead. Gebruik de nieuwere richtlijn waar het gaat om arbeidsveiligheid.

Bron foto: HRT