MENU

Klimvaardigheidsbewijs aanvragen voor ervaren klimmers

Hoe moet je handelen als je het pasje/klimvaardigheidsbewijs kwijt bent of wanneer je een ervaren klimmer bent die nog geen klimvaardigheidsbewijs heeft?

Een klimvaardigheidsbewijs krijg je nadat je de eindtoets van een klimcursus van de NKBV met succes hebt afgesloten. Hier lees je hoe je bij verlies of wanneer je al een ervaren klimmer bent, zonder opnieuw een cursus te hoeven volgen, aan een officieel NKBV klimwaardigheidsbewijs kan komen. Er zijn meerdere mogelijkheden:

Kwijtgeraakt

  • Je kan een nieuw pasje aanvragen. De kosten die de NKBV in rekening brengt voor een op een dergelijke manier aangevraagd klimvaardigheidsbewijs bedragen € 2,50.

aanvragen

Omzetten en updaten

Ander Nederlands klimvaardigheidsbewijs omzetten

In veel Nederlandse klimhallen krijg je na het volgen van een interne klimcursus een 'klimvaardigheidsbewijs' of 'aantekening' die niet gelijk is aan het officiële NKBV klimvaardigheidsbewijs, bijvoorbeeld de K2 en K3 klimbewijzen. Een dergelijk 'klimvaardigheidsbewijs' wordt vaak niet in andere klimhallen erkend. Om een dergelijk 'klimvaardigheidsbewijs' om te zetten naar een officieel NKBV klimvaardigheidsbewijs kun je contact opnemen met de klimhal of instructeur waar je de cursus hebt gevolgd. Zij kunnen vervolgens voor jou een officieel NKBV klimvaardigheidsbewijs aanvragen. Dat kan op twee manieren:

  • Als je instructeur geen NKBV erkend sportkliminstructeur met geldige licentie is (en de hal beschikt ook niet over zo iemand) dan kan hij/zij een mailtje sturen naar klimvaardigheidsbewijzen@nkbv.nl om met ons een vaste procedure voor de betreffende hal af te stemmen. De kosten die de NKBV (via de sportkliminstructeur) vervolgens in rekening brengt bedragen per klimvaardigheidsbewijs € 2,50.

  • Als je instructeur NKBV erkend sportkliminstructeur met geldige licentie is (of de hal beschikt over zo iemand) dan kan deze in de eigen MijnNKBV omgeving voor jou een klimvaardigheidsbewijs aanvragen. De kosten die de NKBV (via de sportkliminstructeur) in rekening brengt voor een op een dergelijke manier aangevraagd klimvaardigheidsbewijs bedragen € 2,50.

NKBV Klimvaardigheidsbewijs aanvragen obv eigen vaardigheden

  • Benader een NKBV sportkliminstructeur (bijvoorbeeld via een klimhal, NKBV regio of klimvereniging) om jou te beoordelen en te kijken of en zo ja voor welk klimvaardigheidsbewijs je in aanmerking komt. De sportkliminstructeur kan vervolgens bij de NKBV (via zijn/haar MijnNKBV) een klimvaardigheidsbewijs voor jou aanvragen. De kosten die de NKBV (de sportkliminstructeur) in rekening brengt voor een op een dergelijke manier aangevraagd klimvaardigheidsbewijs bedragen € 2,50. De sportkliminstructeur kan zelf bepalen welke kosten hij in rekening brengt voor je beoordeling. Dergelijke kosten worden onderling verrekend zonder tussenkomst van de NKBV.

Updaten voor herintreders

  • Vraag een erkende NKBV sportkliminstructeur om een voor jou op maat gesneden opfriscursus. De sportkliminstructeur kan na een succesvol verlopen eindtoets bij de NKBV (via zijn/haar MijnNKBV) een klimvaardigheidsbewijs voor jou aanvragen, De kosten die de NKBV (de sportkliminstructeur) in rekening brengt voor een op een dergelijke manier aangevraagd klimvaardigheidsbewijs bedragen € 2,50. Het staat de sportkliminstructeur vrij om kosten in rekening te brengen voor je beoordeling. Dergelijke kosten worden onderling verrekend zonder tussenkomst van de NKBV.

Buitenlands klimvaardigheidsbewijs omzetten

  • Benader een NKBV sportkliminstructeur (bijvoorbeeld via een klimhal, NKBV regio of klimvereniging) om jou te beoordelen en te kijken of en zo ja voor welk klimvaardigheidsbewijs je in aanmerking komt. De sportkliminstructeur kan vervolgens bij de NKBV (via zijn/haar MijnNKBV) een klimvaardigheidsbewijs voor jou aanvragen. De kosten die de NKBV (de sportkliminstructeur) in rekening brengt voor een op een dergelijke manier aangevraagd klimvaardigheidsbewijs bedragen € 2,50. Het staat de sportkliminstructeurvrij om kosten in rekening te brengen voor je beoordeling. Dergelijke kosten worden onderling verrekend zonder tussenkomst van de NKBV. Het is niet mogelijk om direct met de NKBV contact te nemen om een klimvaardigheidsbewijs aan te vragen. Wij kunnen jouw kennis en vaardigheden onvoldoende goed op afstand beoordelen.