MENU

Klimvaardigheidsbewijs aanvragen voor ervaren klimmers

Hoe moet je handelen als je het pasje/klimvaardigheidsbewijs kwijt bent of wanneer je een ervaren klimmer bent die nog geen klimvaardigheidsbewijs heeft?

Een klimvaardigheidsbewijs krijg je nadat je de eindtoets van een klimcursus van de NKBV met succes hebt afgesloten. Hier lees je hoe je bij verlies of wanneer je al een ervaren klimmer bent, zonder opnieuw een cursus te hoeven volgen, aan een officieel NKBV klimwaardigheidsbewijs kan komen. Er zijn meerdere mogelijkheden:

Kwijtgeraakt

  • Je kan een nieuw pasje aanvragen. De kosten die de NKBV in rekening brengt voor een op een dergelijke manier aangevraagd klimvaardigheidsbewijs bedragen € 2,50.

aanvragen

Omzetten en updaten

Ander Nederlands klimvaardigheidsbewijs omzetten

In veel Nederlandse klimhallen krijg je na het volgen van een klimcursus een klimvaardigheidsbewijs, certificaat of aantekening op je pas van die hal. In een aantal hallen is dit niet het NKBV klimvaardigheidsbewijs, maar een K2 of K3 klimbewijs of een eigen ontwikkeld certificaat. In de meeste gevallen ben je getoetst conform het landelijk afgesproken protocol, en zijn deze bewijzen dus gelijkwaardig. Ga je echter klimmen in een andere hal, dan wordt dit 'lokale' bewijs niet altijd herkend of erkend. Je kunt deze dan om laten zetten naar een NKBV klimvaardigheidsbewijs. Hiervoor kun je contact opnemen met de klimhal of instructeur waar je de cursus hebt gevolgd. Zij kunnen vervolgens voor jou een NKBV klimvaardigheidsbewijs aanvragen. Dat kan op twee manieren:

  • Als je instructeur geen NKBV erkend sportkliminstructeur met geldige licentie is (en de hal beschikt ook niet over zo iemand) dan kan hij/zij een mailtje sturen naar klimvaardigheidsbewijzen@nkbv.nl om met ons een vaste procedure voor de betreffende hal af te stemmen. De kosten die de NKBV (via de sportkliminstructeur) vervolgens in rekening brengt bedragen per klimvaardigheidsbewijs € 2,50.

  • Als je instructeur NKBV erkend sportkliminstructeur met geldige licentie is (of de hal beschikt over zo iemand) dan kan deze, via de reguliere aanvraagprocedure voor jou een klimvaardigheidsbewijs aanvragen. De kosten die de NKBV (via de sportkliminstructeur) in rekening brengt voor een op een dergelijke manier aangevraagd klimvaardigheidsbewijs bedragen € 2,50.

NKBV Klimvaardigheidsbewijs aanvragen obv eigen vaardigheden

  • Benader een NKBV sportkliminstructeur (bijvoorbeeld via een klimhal, NKBV regio of klimvereniging) om jou te beoordelen en te kijken of en zo ja voor welk klimvaardigheidsbewijs je in aanmerking komt. De sportkliminstructeur kan vervolgens via de reguliere aanvraagprocedure bij de NKBV een klimvaardigheidsbewijs voor jou aanvragen. De kosten die de NKBV (de sportkliminstructeur) in rekening brengt voor een op een dergelijke manier aangevraagd klimvaardigheidsbewijs bedragen € 2,50. De sportkliminstructeur kan zelf bepalen welke kosten hij in rekening brengt voor je beoordeling. Dergelijke kosten worden onderling verrekend zonder tussenkomst van de NKBV.

Updaten voor herintreders

  • Vraag een erkende NKBV sportkliminstructeur om een voor jou op maat gesneden opfriscursus. De sportkliminstructeur kan na een succesvol verlopen eindtoets bij de NKBV (via zijn/haar MijnNKBV) een klimvaardigheidsbewijs voor jou aanvragen, De kosten die de NKBV ( aan de sportkliminstructeur) in rekening brengt voor een op een dergelijke manier aangevraagd klimvaardigheidsbewijs bedragen € 2,50. Het staat de sportkliminstructeur vrij om kosten in rekening te brengen voor je beoordeling. Dergelijke kosten worden onderling verrekend zonder tussenkomst van de NKBV.

Buitenlands klimvaardigheidsbewijs omzetten

  • Benader een NKBV sportkliminstructeur (bijvoorbeeld via een klimhal, NKBV regio of klimvereniging) om jou te beoordelen en te kijken of en zo ja voor welk klimvaardigheidsbewijs je in aanmerking komt. De sportkliminstructeur kan vervolgens via de reguliere aanvraagprocedure bij de NKBV een klimvaardigheidsbewijs voor jou aanvragen. De kosten die de NKBV (aan de sportkliminstructeur) in rekening brengt voor een op een dergelijke manier aangevraagd klimvaardigheidsbewijs bedragen € 2,50. Het staat de sportkliminstructeur vrij om kosten in rekening te brengen voor je beoordeling. Dergelijke kosten worden onderling verrekend zonder tussenkomst van de NKBV. Het is niet mogelijk om direct met de NKBV contact te nemen om een klimvaardigheidsbewijs aan te vragen. Wij kunnen jouw kennis en vaardigheden onvoldoende goed op afstand beoordelen.