MENU

Inhoud van de sportklimcursussen

Wat leer je tijdens een klimcursus?

Klimcursus indoor toprope

Na deze cursus kun je

 • veilig en zelfstandig topropen
 • de specifieke gevaren op gebied van toprope herkennen en vermijden

Scope: De cursus Indoor Toprope brengt de basisbeginselen van het Indoor Sportklimmen bij. De cursist ontvangt na een eindtoets het Klimvaardigheidsbewijs Indoor Toprope. De eindtoets is een momentopname.

Ingangseis: De cursus staat open voor iedereen. Ervaring met indoor klimmen is niet vereist.

Cursusduur: Het klimvaardigheidsbewijs Indoor Toprope wordt verstrekt na een cursus van minimaal 3 lessen en een minimum van 8 contacturen.

Toets: De klimvaardigheidstoets wordt afgenomen door een erkend kliminstructeur. Bij de toets moet de cursist laten zien alle competenties zelfstandig te beheersen.*

Leeftijdsgrenzen: De minimale leeftijd voor afgifte van het Klimvaardigheidsbewijs Indoor Toprope is 8 jaar. Er geldt opzichtplicht door volwassenen tot 14 jaar. Niet de leeftijd, maar het kunnen van het kind is bepalend.

Klimcursus indoor voorklimmen

Na deze cursus kun je

 • veilig en zelfstandig voorklimmen
 • een voorklimmer zekeren
 • specifieke gevaren op gebied van voorklimmen herkennen en vermijden

Scope: De cursus Indoor Voorklimmen brengt de basisbeginselen van het Indoor Voorklimmen bij. De cursist ontvangt na een eindtoets het Klimvaardigheidsbewijs Indoor Voorklimmen. De eindtoets is een momentopname.

Ingangseis: In het bezit van het klimvaardigheidsbewijs Indoor Toprope of in het bezit van vergelijkbare ervaring. Cursist moet in staat zijn de oefenroutes soepel te klimmen.

Cursusduur: Het klimvaardigheidsbewijs Indoor Voorklimmen wordt verstrekt na een cursus van minimaal 3 lessen en een minimum van 8 contacturen.

Toets: De klimvaardigheidstoets wordt afgenomen door een erkend kliminstructeur. Bij het examen moet de cursist laten zien alle competenties zelfstandig te beheersen.

Leeftijdsgrenzen: De minimale leeftijd voor afgifte van het Klimvaardigheidsbewijs Indoor Voorklimmen is 12 jaar. Er geldt opzichtplicht door volwassenen tot 16 jaar.

Niet de leeftijd, maar het kunnen van het kind is bepalend. Kinderen jonger dan 12 jaar kunnen, mits voldoende kundig, probleemloos een voorklimcursus volgen. Ze krijgen pas met 12 jaar een Klimvaardigheidsbewijs Indoor Voorklimmen.

Outdoor Voorklimmen

Wie buiten in de rots wil leren sportklimmen kan eerst een basiscursus 'single-pitch' volgen. Als je daarna meer wilt leren dan zijn er twee aanvullende modules. Eén module voor multi-pitch sportklimmen en één module voor het klimmen met eigen zekeringen, het zogenaamde 'Trad’ (traditioneel) klimmen.

Outdoor voorklimmen - single-pitch

De cursus leidt op tot zelfstandige klimmer. Na deze cursus kun je

 • zelfstandig single-pitch sportklimroutes in de rots klimmen
 • potentieel gevaarlijke situaties herkennen en vermijden want je bent op de hoogte van veelvoorkomende ongevalsoorzaken

Scope: De cursus Outdoor Voorklimmen - single-pitch brengt mensen de beginselen bij van het sportklimmen in de rots. Onderdeel van de cursus is gedrag in de natuur, kennis over behaking, veilig zekeren, ombouwen van de route en abseilen. De cursist ontvangt na een positief verlopen eindtoets het Klimvaardigheidsbewijs Outdoor voorklimmen – single-pitch. De eindtoets is een momentopname.

Buiten scope: Routes die niet vanaf de grond kunnen worden gezekerd (multi-pitch), en/of routes die met behulp van mobiele zekeringen gezekerd moeten worden (trad klimmen) vallen buiten de scope van deze deze cursus.

Ingangseis: In het bezit van het klimvaardigheidsbewijs Indoor Voorklimmen (IV) of in het bezit van vergelijkbare ervaring. Competenties die behandeld zijn bij het Indoor Toprope klimmen en het Indoor Voorklimmen worden bekend verondersteld.

Cursusomgeving: Klimgebieden met volledig behaakte sportklimroutes. Er wordt vanaf de grond gezekerd en routes zijn ingericht voor ombouwen en laten zakken. Een deel van de cursus kan op daar voor geschikte indoor/outdoor klimwanden worden gegeven.

Cursusduur: Niet van toepassing, want competentiegericht.

Leeftijdsgrenzen: In principe vanaf 14 jaar. Niet de leeftijd, maar het kunnen is bepalend.

Outdoor voorklimmen – multi-pitch

Na deze cursus kun je

 • zelfstandig multi-pitch sportklimroutes in de rots klimmen
 • potentieel gevaarlijke situaties herkennen en vermijden want je bent op de hoogte van veelvoorkomende ongevalsoorzaken

Scope: De cursusmodule Outdoor Voorklimmen - multi-pitch brengt mensen de beginselen bij van het klimmen van geheel behaakte multi-pitch rotsroutes. Aan bod komen onder meer voorbereiding, behaking, tactiek en effectief touwmanagement, standplaatsbouw, zekeren op de standplaats, route zoeken, interpreteren van de topo, abseilen, terugtrekking/redding uit de route.

De haakafstanden in de routes die binnen de scope van deze cursus vallen kunnen groter zijn dan die van gemiddelde sportklimroutes. Hiermee ook het engagement. Er is geen maximale lengte van de routes gedefinieerd. De cursus multi-pitch omvat geen klimmen met behulp van mobiele zekeringen (trad klimmen) of artificieel klimmen. Alpien terrein bij aanloop of afdaling valt eveneens buiten de scope van de cursus.

De cursist kan na de cursus veilig zelfstandig multi-pitch sportklimroutes klimmen. De cursist is na afloop van de cursus op de hoogte van veel voorkomende ongevalsoorzaken en kan potentieel gevaarlijke situaties herkennen en vermijden. De cursist ontvangt na een positief verlopen eindtoets de aantekening Outdoor Voorklimmen – multi-pitch. De eindtoets is een momentopname.

Ingangseis: In het bezit van het klimvaardigheidsbewijs Outdoor Voorklimmen - single-pitch of in het bezit van vergelijkbare ervaring. Competenties zoals behandeld bij de cursus Outdoor Voorklimmen - single-pitch en de Indoor cursussen worden bekend verondersteld.

Cursusomgeving: Sportklimgebieden met volledig behaakte multi-pitch routes die kunnen worden afgedaald over ingerichte abseilpistes of via omlopen over een wandelpad.

Cursusduur: Niet vast omschreven, want competentiegericht.

Leeftijdsgrenzen: In principe vanaf 14 jaar. Niet de leeftijd, maar het kunnen is bepalend.

Outdoor voorklimmen – trad

Na deze cursus kun je

 • zelfstandig volledig onbehaakte single-pitch routes klimmen
 • potentieel gevaarlijke situaties herkennen en vermijden want je bent op de hoogte van veelvoorkomende ongevalsoorzaken

Scope: De cursusmodule Outdoor Voorklimmen - trad brengt mensen de beginselen bij van het klimmen van single-pitch routes op mobiele zekeringen. Aan bod komen onder meer voorbereiding, soorten mobiele zekeringen en hun plaatsingsmogelijkheden, standplaatsbouw met mobiele zekeringen, route zoeken, lezen topo, het plaatsen van zekeringen ten opzichte van elkaar, de tactiek van het klimmen van een route.

De cursist kan na de cursus veilig zelfstandig volledig onbehaakte single-pitch routes klimmen. De cursist is na afloop van de cursus op de hoogte van veel voorkomende ongevalsoorzaken en kan potentieel gevaarlijke situaties herkennen en vermijden. De cursist ontvangt na een positief verlopen eindtoets de aantekening Outdoor Voorklimmen – trad. De eindtoets is een momentopname.

Ingangseis: In het bezit van het klimvaardigheidsbewijs Outdoor Voorklimmen - single-pitch of in het bezit van vergelijkbare ervaring.

Cursusomgeving: Klimgebieden met volledig onbehaakte routes die vanaf de grond kunnen worden gezekerd.over ingerichte abseilpistes of via omlopen over een wandelpad.

Cursusduur: Niet vast omschreven, want competentiegericht.

Leeftijdsgrenzen: In principe vanaf 14 jaar. Niet de leeftijd, maar het kunnen is bepalend.