MENU

De COVID-19 Partnercheck

Veilig klimmen? Doe voor iedere route die je klimt de Partnercheck. Maar hou wel afstand!

Indoor sportklimmen is een veilige sport, waarbij relatief weinig ongevallen gebeuren. Een voorwaarde voor veilig klimmen is dat zowel de klimmer als de zekeraar goed vast zitten aan het touw. Voor elke klim voer je daarom samen met je klimmaatje de Partnercheck uit. Deze check werkt alleen goed als ze niet alleen visueel maar ook met de handen wordt uitgevoerd. Voer de Partnercheck altijd uit volgens een vast stappenplan, zodat je zeker weet dat alle schakels van de touwketen gecontroleerd zijn.

Hoe doe je de COVID-19 Partnercheck?

Als gevolg van COVID-19 hanteren we tijdelijk een aangepaste Partnercheck die op afstand van elkaar plaatsvindt. Per 1 juli 2020 is tijdens het sporten afstand houden niet meer nodig voor sporten waar je eerder geen afstand had. Desalniettemin is het verstandig om bij de Partnercheck de nodige afstand te bewaren en nog steeds de tijdelijke versie op afstand te gebruiken.

Bij de COVID-19 versie van de Partnercheck pak je niet meer elkaars knoop, karabiner en zekeringsapparaat vast, maar controleer je alleen nog visueel wat voorheen ook een fysieke check was. Samen voorkom je dat je de geniepige fouten over het hoofd ziet:

 • De klimmer checkt met handen en ogen of zijn gordel goed zit en de sluiting dicht is. De zekeraar kijkt hierbij mee en geeft akkoord;
 • De klimmer pakt de inbindknoop (of de inbindkarabiner) vast en controleert met handen en ogen of op de juiste plek aan de gordel is ingebonden/vastgemaakt. De zekeraar kijkt hierbij mee en geeft akkoord;
 • De zekeraar checkt met handen en ogen of de gordel goed zit en de sluiting dicht is. De klimmer kijkt hierbij mee en geeft akkoord;
 • De zekeraar checkt met handen en ogen of het zekeringsapparaat en de karabiner op de juiste plek aan de gordel zijn vastgemaakt. De klimmer kijkt hierbij mee en geeft akkoord;
 • Check samen de functie van het zekeringsapparaat;
 • Controleer tot slot of jullie aan hetzelfde touw vast zitten en of het touwverloop netjes is (niet gedraaid, niet achter grepen langs);
 • Check bij het voorklimmen ook of het touw lang genoeg is en of er een knoop in het uiteinde van het touw zit.
 • Akkoord? Klimmen maar!

Klim je met een beginner of kind? Dan kan je onderling geen volwaardige Partnercheck doen. Vraag in dat geval een derde persoon om jullie van gepaste afstand te controleren. De afbeeldingen bij de COVID-19 Partnercheck vind je hier: Partnercheck op afstand

De normale Partnercheck

De onderstaande video's en foto's laten de Partnercheck in normale tijden zien waarbij zekeraar en klimmer elkaars materiaal vastpakken.

1. Checken 2. Klimmen

Na de Partnercheck moet de klimmer volledig op de zekeraar kunnen vertrouwen. Dit vraagt om continue oplettendheid door de zekeraar, een goede beheersing van het zekeringsapparaat en kennis over (het voorkomen van) veelgemaakte fouten bij het zekeren. Maak de klimmer pas los nadat deze veilig op de grond staat en je heeft laten weten dat je kunt stoppen met zekeren.

Automatisch gezekerd

Bij sommige klimhallen kun je zelfstandig klimmen met behulp van een automatisch zekerings-systeem, “auto-belay” systeem genoemd. Bij zulke systemen is er niemand die een door jou gemaakte fout kan opmerken. Volg de inbindprocedure daarom zorgvuldig op! De inbindkarabiner is bij zulke systemen vaak aan een driehoek van stof of zeildoek bevestigd. Doordat het zeil de onderste grepen/treden bedekt wordt het lastiger met klimmen te starten zonder je goed vastgemaakt te hebben aan de inbindkarabiner. Onwaarschijnlijk scenario? Nee, het is een veelgemaakte fout.

Afbeelding rechts: de driehoek van zeildoek waaraan de inbindkarabiner vast zit bij Auto-Belay systemen maakt de kans op per ongeluk klimmen zonder vastgemaakt te zijn een stuk kleiner.

Inbinden bij een Auto-Belay

 • Haal de triple-lock karabiner van haak/zeil los. Zorg dat je de triple-lock karabiner goed vasthoud want anders wordt deze al naar boven getrokken door de auto-belay;
 • Bevestig de triple-lock karabiner aan de zekerlus van je klimgordel;
 • Controleer of de auto-belay automatisch band (het 'touw') inneemt door er een keer aan te trekken en los te laten. De auto-belay moet nu band innemen;
 • Controleer met handen en ogen je klimgordel. Alle sluitingen moeten op de juiste manier gesloten zijn;
 • Controleer de verbinding tussen de auto-belay en je klimgordel. De triple-lock karabiner moet volledig gesloten zijn en aan de zekerlus vastzitten. Er mag geen kleding of haar in het sluitmechanisme van de triple-lock karabiner zitten;
 • Start met klimmen. Daal beheerst af en kijk onder je bij het naar beneden gaan.

Veilig zekeren

Een zorgvuldige Partnercheck kan vrijwel alle fouten bij het inbinden voorkomen. Daarna is het de zekeraar die voor de veiligheid van de klimmer moet zorgen. Soms gaat het bij het zekeren mis. Bekende fouten zijn het loslaten van het zekertouw met de remhand, het schrikken door een onverwachte val of het losmaken van de klimmer voordat deze weer veilig op de grond staat. Dat laatste klinkt onwaarschijnlijk, maar heeft tot twee dodelijke ongevallen in Nederlandse klimhallen geleid.

De NKBV 'Aanbeveling voor veilig zekeren bij het sportklimmen' geeft inzicht in wat er mis kan gaan en welke maatregelen je als zekeraar kan treffen. Voorklimmen vraagt om extra aandacht en kennis bij het zekeren. Het opvangen van een voorklimval is soms een flinke klus. Hoe goed kan jij zekeren?

veilig zekeren

ZEKEREN VOORKLIMMEN

Je kunt veilig en verantwoord zelfstandig klimmen als je:

 • een klimcursus hebt gevolgd;
 • beschikt over up-to-date kennis over zekeren, zekeringsapparaten en veelgemaakte fouten;
 • je niet laat afleiden tijdens het inbinden en zekeren;
 • samen met je klimpartner een zorgvuldige Partnercheck doet;
 • je klimpartner in de gaten houdt tot deze weer op de grond staat;
 • geen verouderd of versleten klimmateriaal gebruikt;
 • op de hoogte bent van de huisregels van de klimhal;
 • rekening houdt met de andere klimmers en zekeraars in de klimhal.

Bestellen / info downloaden

Heb je zelf een klimwand of beheer je een klimwand? De posters en wandbordjes die ontwikkeld zijn door de Stichting Veiligheid Klimsport om in de hal op te hangen kunnen in de webshop van de NKBV besteld worden. De posters zijn op A1 formaat. Er zijn vier verschillende posters (M/V en met/zonder uitleg over de handelingen van de Partnercheck). De wandbordjes hebben een gat voor een bout en zijn bedoeld om onder de wand op te hangen.

Bestel de posters en wandbordjes in de webshop van de NKBV:

Webshop NKBV