MENU

18 minuten overlevingsstrijd

Wanneer je begraven bent door een lawine telt elke seconde.

Wanneer je begraven bent door een lawine telt elke seconde. Na 18 minuten daalt je overlevingskans namelijk van 91% naar 34%. Aangezien de bergreddingsdienst er in het gunstigste geval minimaal 15 minuten over doet om op volle sterkte ter plaatse te komen, ligt jouw leven in handen van jouw kameraden! Zij moeten je binnen 18 minuten met een lawinepieper lokaliseren, uitgraven en medisch verzorgen.

In het Hoogtelijn-artikel '18 minuten' leggen reddingsartsen de details uit...: “Karin gaat voorop, zodat zij als eerste de top zal bereiken. Ze traverseert door de laatste flank onder de topgraat langs. Plotseling klinkt een doffe knal en zie ik hoe de flank in zijn volle breedte in elkaar zakt. In tienden van seconden komt een witte sneeuwmassa op ons af, die voor mijn ogen Georg en Sabine meesleurt, en dan bijna geluidloos, maar met grote snelheid naar beneden suist, richting de voet van de gletsjer. Op die plek stapelt de sneeuw zich op. De hele vracht komt tot stilstand en elk geluid verstomt. Ik hoor nog een schreeuw, dan is het dodelijk stil. Ik ben versteend; niet in staat te bewegen. Dan voel ik paniek opkomen. Ik speur vertwijfeld de lawinekegel af, op zoek naar een teken van leven, en zie Karin half onder de sneeuw liggen. Een arm beweegt. Van Georg en Sabine is geen spoor te bekennen..!

Lees meer over de noodzaak van een snelle redding in het artikel dat verschenen is in Hoogtelijn 5/2009.