MENU

Nep klimuitrusting

Ben je op zoek naar een nieuwe klimuitrusting? Het waarschuwingssysteem van de Europese Unie voor onveilige producten waarschuwt de laatste tijd voor veel ondeugdelijke producten die met name uit Azië afkomstig zijn.

Criminele online-verkopers verkopen levensgevaarlijk klim- en bergsportproducten. Deze producten zijn van valse CE-kenmerken voorzien en worden via online handelaars (zoals Amazon of Ali-Express) aangeboden. Het is in de EU verboden om zulke ondermaatse en gevaarlijke Europa te verkopen. 

Vervalsingen of ondeugdelijk materiaal zijn niet nieuw maar van ‘alle tijden’. Bekend voorbeeld zijn de uit China afkomstige vervalsingen van diverse Petzl producten een aantal jaar geleden. De moraal van ‘t verhaal is om alleen bij betrouwbare winkels te kopen, of ze nu offline of online zijn. 

Normen

Hard- en software die in de klim- en bergsport gebruikt wordt om je tegen een val te beschermen, moet aan Europese normen voldoen. Deze normen omschrijven een set eisen die er voor zorgen dat de consument van een deugdelijk product is verzekerd. Persoonlijke Beschermings Middelen (PBM) worden in drie categorieën ingedeeld. De categorie geeft aan welke graad van kwaliteit (fabricage- en eindcontrole) vereist is. Categorie I is de lichtste en wordt niet bij bergsportuitrusting toegepast. Categorie I geldt bijvoorbeeld voor tuinhandschoenen. Materialen in categorie I die niet goed gefabriceerd zijn, mogen bij gebruik niet tot een dodelijk ongeval leiden. Categorie III is de hoogste categorie. Dit is een onafhankelijke kwaliteitswaarborg, en vereist een onafhankelijke certificering en productiecontrole. Omdat bergsportuitrusting moet beschermen bij een val van grote hoogte, worden de meeste bergsportmaterialen in categorie III ingeschaald. 

De handel in persoonlijke beschermingsmiddelen zonder deze markering is in het gebied van de aangesloten landen niet toegestaan. Het onterecht aanbrengen van de CE-markering en/of opstellen en ondertekenen van de conformiteitverklaring (ook wel: EG-verklaring van overeenstemming) is een economisch delict en valt in Nederland onder de Wet op de economische delicten.   

De CE-markering die op veel producten te vinden is geeft aan dat het product voldoet aan de daarvoor geldende regels binnen de Europese Economische Ruimte (de Europese Unie plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). CE staat hierbij voor Conformité Européenne, wat zoveel betekent als in overeenstemming met de Europese regelgeving. De CE-markering is geen keurmerk, maar een wettelijke verplichting. Er bestaat echter ook een valse Chinese CE-markering, die als misleiding voor niet norm-conforme producten wordt gebruikt.  

Afbeelding: Mattved [CC0], from Wikimedia Commons

Doel van de CE-markering is vooral juridisch/economisch van aard. Aan de ene kant is het doel de vrije handel binnen de lidstaten te bevorderen terwijl ook de aansprakelijkheid voor consumenten geregeld is. En er zit een belangrijke veiligheidscomponent aan: zo wordt er vaak naar de veiligheids-, gezondheids- en milieuaspecten van de producten gekeken.