MENU

Klimsport naar een nieuw niveau

Ondertussen is de klimsport Olympisch. In 2024 pronkt de klimsport voor de tweede keer op het Olympische podium in Parijs en in 2026 op de Jeugd Olympische Spelen in Dakar. Fantastisch nieuws voor onze sport. Daarnaast stijgt het aantal klimmers in Nederland, zeker waar het boulderen betreft en zie je de sport vaker terug in regionale en nationale media. Deelnemen aan de (Jeugd) Olympische Spelen, dat is hét doel dat je als sportbond nastreeft. Met natuurlijk het hoogste doel: goud. Het is een mooie stip op de horizon, maar hoe komen we er? Belangrijker nog, hoe ontwikkelen we de sport op zo'n manier dat olympische deelname niet eenmalig is, maar dat de sport structureel naar een hoger niveau wordt getild?

De wedstrijdsport doorontwikkelen

Om te beginnen zullen we de landelijke wedstrijdkalender laten aansluiten op het internationale wedstrijdseizoen. Daarnaast trekken we één lijn in de visie op de wedstrijdsport en de visie op talentontwikkeling. Hoe doen we dat en waarom? Dat leggen we je hier uitgebreid uit.

Aansluiten bij de internationale wedstrijdkalender

Internationale wedstrijdseizoenen van andere sporttakken lopen gelijk met de schoolkalender. Om aan te sluiten bij de andere sportbonden en de wedstrijdsport verder te ontwikkelen, worden de nationale competities in het nieuwe seizoen ook op deze manier ingericht. In seizoen 2018-2019 zijn hiervoor de eerste stappen gezet. Door COVID-19 kwam dit echter tot een halt. Om een inhaalslag te maken, zien de komende seizoenen er net iets anders uit dan je als wedstrijdklimmer, coach of toeschouwer gewend bent.

Seizoen 2022/2023

Om in de pas te komen met het internationale wedstrijdseizoen wordt het nationale seizoen eenmalig ingekort, zodat in zeer korte tijd de nationale kalender aansluit bij het internationale wedstrijdseizoen. In plaats van meerdere overgangsjaren, heb je er maar één. In seizoen 2022-2023 bestaat elke competitie uit slechts twee wedstrijden, in plaats van vier. Dit geldt voor alle categorieën (senioren & jeugd) en discipline (Boulder & Lead).

Op dit moment is het seizoen van 2022 nog in volle gang. De laatste wedstrijd van het seizoen staat op de planning voor zaterdag 10 december 2022. De eerste boulderwedstrijd van seizoen 2023 start op 17 december voor de senioren. Op 28 en 29 januari is het de beurt aan de jeugd. Eind maart komt het boulderseizoen ten einde. Het leadseizoen gaat in april verder en loopt begin juli af, waardoor het seizoen vóór de zomervakantie ten einde komt.

Op deze manier lopen de wedstrijd- en de schoolkalender simultaan. Dit biedt deelnemers aan de internationale wedstrijden de mogelijkheid om zich goed voor te bereiden. De overige deelnemers hebben een zomerstop in juli en augustus. In september worden aankomende jaren geen wedstrijden georganiseerd, zodat deelnemers de tijd hebben om na de zomerstop te trainen voor het komende seizoen.

Seizoen 2023/2024

In het najaar van 2023 starten we met seizoen 2023/2024. Mits er geen nieuwe onderbrekingen plaatsvinden door COVID-19, zijn er opnieuw vier competitiewedstrijden voor alle categorieën en disciplines. Het boulderseizoen loopt van het eerste weekend van oktober 2023 tot het eerste weekend van maart 2024. Het leadseizoen loopt van midden maart tot eind juni. Deze nieuwe inrichting van de wedstrijdkalender bevindt zich in een testfase die tot 2026 loopt. Het doel is om alle betrokkenen beter in staat te stellen zich voor te bereiden op nationale en internationale wedstrijden.

Visie op talentontwikkeling

In de klimsport willen we talentvolle jonge klimmers de kans geven om zich verder te ontwikkelen én alle klimmers de kans geven om een levenlang plezier te beleven aan de klimsport. Om een duurzame relatie met de sport te creëren is het belangrijk dat klimmers plezier hebben in de sport. De woorden plezier en ontwikkeling zijn hierbij nauw met elkaar verbonden. Wedstrijden spelen daarin een grote rol. Om ervoor te zorgen dat wedstrijden kunnen bijdragen aan de talentontwikkeling, moet de visie op de wedstrijdsport op één lijn liggen met die op talentontwikkeling.

Categorie jeugd D en E

Hoe doen we dat? Onder andere door bij jonge klimmers de wedstrijden te richten op plezier en inzet. Deze elementen zijn van grote waarde voor de positieve jeugdontwikkeling. Jonge klimmers halen plezier uit de inzet om nieuwe vaardigheden te leren en bestaande vaardigheden te verbeteren. Waar de nationale competitie zich richt op prestaties, gaan de regionale wedstrijden van de Series vooral om plezier en inzet. De beste plek voor de jonge jeugd om hun vaardigheden te ontwikkelen, sportplezier te ervaren, anderen aan te moedigen, vrienden te maken en spelenderwijs te leren is tijdens de regionale wedstrijden. Samen met de Comissie Wedstrijdsport (CWS) is daarom de keuze gemaakt om vanaf januari geen nationale wedstrijden meer te organiseren in de categorieën D en E. De focus voor deze groep verschuift naar de Series. Samen met de klim- en boulderhallen zijn we aan het investeren in de landelijke organisatie van De Series. Onder meer door de aanstelling van een landelijke coördinator, Bart Korff. We verwachten dat er in 2023 in alle regio’s lead- en boulderwedstrijden worden georganiseerd voor de jeugd.

Als gevolg van deze keuze komt er meer ruimte voor de overige jeugdcategorieën. Er komen eigen competities voor Jeugd Junioren en Jeugd A, en voor Jeugd B en C. Daarbij vervalt de top-30-regeling. Om Jeugd C nog beter voor te bereiden op het NJK zullen de wedstrijden voor die groep via het finale format worden georganiseerd. Ook klimmen zij dan alle routes tijdens de leadwedstrijden voor.

Vorig seizoen

In het afgelopen seizoen hebben we ook al te maken gehad met enkele veranderingen, namelijk met de top-30-regeling en de invoer van het wedstrijdgebied. Door het wegvallen van de categorie jeugd D + E is er meer ruimte voor de overige jeugdcategorieën. De keuze om destijds een maximaal deelnemersaantal in te stellen ter bevordering van de organiseerbaarheid van de wedstrijden is niet meer van toepassing. Voor het volgende seizoen is geen maximaal deelnemersaantal meer.

Alle betrokkenen hebben de invoer van het wedstrijdgebied als zeer positief ervaren. Dit wordt dan ook doorgezet in de komende seizoenen. Dit betekent dat het wedstrijdgebied alleen toegankelijk is voor deelnemers, routebouwers, juryleden en trainers en/of coaches. Dit zijn trainers en/of coaches die aangesloten zijn bij een hal of vereniging of die in het bezit zijn van een SKT3/4 licentie.

Wat betekent dit voor jou?

Deelnemer

  • De nationale competitie van 2023 bestaat eenmalig uit twee wedstrijden met aansluitend een N(J)K;
  • Jeugd D + E nemen enkel deel aan de Series;
  • Jeugd Junioren + A en de Jeugd B + C krijgen een eigen competitie;
  • De top-30-regeling van het boulderseizoen vervalt. Door het wegvallen van Jeugd D en Jeugd E is er meer ruimte voor deelnemers in andere categorieën;
  • Jeugd C krijgt een finale format en gaat alle routes voorklimmen bij leadwedstrijden.

Trainer en/of coach

  • Trainer/coaches kunnen zich via het WAS aanmelden voor wedstrijd(en).

Ouders en/of verzorgers

  • Ouders en verzorgers zijn zeer welkom als toeschouwer en kunnen buiten het wedstrijdgebied de deelnemer(s) aanmoedigen. De nationale competitie van 2023 bestaat eenmalig uit twee wedstrijden met aansluitend een N(J)K.